Да опознаем заедно разнообразието Обучителни модули и методи за стимулиране на критическите и диференцирани перспективи за идентичност и разнообразие

Какво мога да намеря тук?

Ръководство

Ръководството предлага въведение в темата за многообразието, както и задълбочени познания в областта на социалното, културно и полово многообразие. При това се търси европейското начало и Вие ще се запознаете с някои интересни данни и факти, които могат да се ползват като помощ при предподаването на учебния материал.

Прочетете още

Методи

Сбирката от различни методи към разработваните в ръковоството теми може да се прилага в обучения, уъркшопове или в учебните занятия. Игровото и активно начало разкрива различни нива на многообразието и предварително програмира удоволствието от работата сред групите от всяка една възраст.

Прочетете още

Тренинг на компетенциите

Придружителният и помощен материал могат да се използват за самостоятелно провеждане на квалификационни мероприятия по темата за многообразието. Тук помощ указват моделите за сваляне.

Прочетете още