Η από κοινού κατανόηση της διαφορετικότητας Ενότητες μαθημάτων και μεθοδολογικές προτάσεις για την προώθηση κρίσιμων και διαφοροποιημένων προοπτικών για την ταυτότητα και τη διαφορετικότητα

Τι μπορώ να βρω εδώ;

Εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο προσφέρει μια εισαγωγή στο θέμα της διαφορετικότητας και εμβαθύνει στους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής διαφορετικότητας όσο και της διαφορετικότητας των φύλων. Θα ακολουθηθεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και θα μάθετε μερικά ενδιαφέροντα δεδομένα και γεγονότα που μπορούν να χρησιμεύσουν υποστηρικτικά κατά τη διάδοση του διδακτικού υλικού.

διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι

Μια συλλογή διαφορετικών μεθόδων για τα θέματα που καλύπτονται στο εγχειρίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μαθήματα απόκτησης δεξιοτήτων, σεμινάρια ή στην τάξη. Η παιγνιώδης και ενεργητική προσέγγιση ευαισθητοποιεί για τα διαφορετικά επίπεδα διαφορετικότητας με διασκεδαστική εισαγωγή στο θέμα, για ομάδες όλων των ηλικιών.

διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση δεξιοτήτων

Συνοδευτικό υλικό και ένα φυλλάδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανεξάρτητη διεξαγωγή εκπαιδευτικής εκδήλωσης για την εκπαίδευση στο θέμα της διαφορετικότητας. Εδώ θα βρείτε βοήθεια για λήψη πρωτοτύπων.

διαβάστε περισσότερα