Įvairovės suvokimo ugdymo vadovas

3.3 Dabartinis šalių diskursas