Zalecenia dla pedagogiki zorientowanej na różnorodność