По повод темата за миграцията в главите ни се въртят многобройни полуистини. Отчасти поради несериозни съобщение в медиите. В настоящата игра се "откриват" факти по темата.

Препоръка

Брой на необходимите ръководители
1
Необходими работни материали
3 табели, надписани с цифрите 1, 2 и 3, Въпроси към играта
Очаквани разходи
няма
Големина на групата от 14 години (без значение)
Продължителност 30-50 минути
Цел Участниците се запознават с факти и числа по темата за миграцията.
Съдържание Миграция

Сваляне
(.pdf 284.5 KB)

Подготовка

Три листа DIN A4 се надписват с числата 1, 2 и 3, като се поставят един до друг някъде в залата.

Протичане

 • Стъпка 1 Групата се разделя на няколко малки подгрупи, които да са 2 до 5 на брой. Всяка група получава задачата да чуе въпроса и заедно да стигне до решение, след което да изпрати един свой представител, който да застане до маркиран с числото правилен отговор.
 • Стъпка 2 Водещият прочита един въпрос и записва точките на групите на флипчарт. След решаване на съответния факт се отговаря директно на евентуалните отворени въпроси.

Допълнителна обработка

В края участниците трябва да представят впечатленията си:

 • Кое беше най-изненадващото за теб, което току-що научи?

Съвет:

В зависимост от възрастта, наличното време и нивото на знания на участниците някои въпроси могат да се изпуснат или добавят.

Въпроси към играта

 1. Когато хора се заселят в нова страна, това се нарича ...
  1. Имиграция
  2. Емиграция
  3. Конклузия
  С термина "емиграция" се обозначава напускането на собствената страна.
 2. Колко хора по целия свят са живели през 2018 в страна, различна от родната им?
  1. 258 милиона хора, около 3% от населението на света
  2. 900 милиона, около 15% от населението на света
  3. 2,4 милиарда, около 40% от населението на света
  Това означава, че един от 33 човека е международен мигрант.
 3. Разгледано процентно: В коя от тези страни е имало през 2018 година най-висок дял чужденци?
  1. Индия
  2. Великобритания
  3. Обединените арабски емирства
  88% от жителите на арабската държава са чуждестранни граждани. 70% са от Индия, Египет, Бангладеш и Пакистан. Много от имигрантите се използват като евтина работна ръка в строителния бранш и като помощници в домакинствата.
 4. Измерено в числа: В коя страна през 2018 година са живели повечето мигранти?
  1. Великобритания
  2. Германия
  3. САЩ
  Почти 50 милиона мигранти (15% от населението) живеят в САЩ.
 5. Коя е най-голямата група имигранти в САЩ?
  1. китайци
  2. латиноамериканци
  3. филипинци
  От 325-те милиона души, живеещи в САЩ, 52 милиона считат себе си за "Hispanics" (от латиноамерикански произход). Все пак много от тях са граждани на САЩ.
 6. Колко процента от мигрантите по света са жени?
  1. 34%
  2. 48%
  3. 64%
 7. Съизмерено с броя жители: В коя страна през 2017 е имало най-малко международни мигранти?
  1. Китай
  2. Филипините
  3. Индия
  През 2017 година в асиатската островна държава на 500 жители се е падал един международен мигрант. Същите бройки са валидни и за южноамериканската Гвиана.
 8. През 2018 година в ЕС са живели 512 милиона души. Колко от тях живеят в страна, различна от родната им?
  1. 15 милиона
  2. 32.5 милиона
  3. 50 милиона
  Това е около 6,5% от населението на ЕС. От тях 12,3 милиона са били граждани на други страни членки на ЕС (2,5%), а 20,2 милиона граждани на трети страни (4%).
 9. В коя европейска страна през 2018 година има най-голям дял чужденци?
  1. Нидерландия
  2. Германия
  3. Люксембург
  В Люксембург дялът на чужденците възлиза на 47%, като при това 37,1% са граждани на други страни членки на ЕС.
 10. Колко души са били бегълци през 2018 година?
  1. 400000
  2. 10 милиона
  3. 70 милиона
  Повече от половината от тези бегълци са мигрирали в рамките на собствените си страни. Това са така наречените "вътрешно прогонени хора". 80% от всички международни бегълци живеят в съседни на родните им страни.
 11. От коя страна са повечето бегълци през 2018 година?
  1. Сирия
  2. Ирак
  3. Афганистан
  Заради войната в Сирия повече от 6 милиона сирийци през 2018 година са бегълци, 2,7 милиона са от Афганистан и 2,3 милиона от Южен Судан.
 12. В коя страна са живели през 2018 година повечето бегълци?
  1. Пакистан
  2. Южна Африка
  3. Турция
  По данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците 3,7 милиона международни бегълци са живели през 2018 година в Турция, по 1,4 милиона в Пакистан и Уганда, по 1,1 милиона в Судан и Германия. По-голям брой от тях са от Сирия и Афганистан. 85% от всички бегълци по света са били приети от държавите от Глобалния юг, тоест всеки 9-ти от 10 бегълци живее в държава от Глобалния юг.
 13. Когато даден човек избяга от страната си и поиска защита в друга страна, той моли за ...
  1. убежище
  2. нов паспорт
  3. изпитателен срок
  Член 14 от Женевската конвенция за бежанците гласи: "Всеки има право при преследване да потърси и ползва убежище в друга страна." Страх от преследване може да има по повод етнос, религия, националност, принадлежност към определена социална група или поради политически убеждения, е посочено в член 1 от Женевската конвенция за бежанците.
 14. Колко хора са потърсили убежище в ЕС през 2017-та година?
  1. 649.855
  2. 410.897
  3. 265.102
  Така броят спрямо предходната година се е намалил наполовина. През 2016-та година първичните молби са били 1,2 милиона.

Втората Дъблинската конвенция на ЕС гласи, че молбите за убежище трябва да се подават в страната, допуснала, съотв. не предотвратила влизането на лицето в нея. Това доведе до факта, че преди всичко страните от Средиземноморието, като Гърция, Испания или Италия, трябваше да се погрижат за голям брой бегълци, тъй като Средиземно море представлява основен път на миграцията. Най-много молби се подават в Германия, Италия и Франция.

Източник: UN Migration Report 2017 и UNHCR 2018

http://www.unhcr.org/dach/at/ueber-uns/zahlen-im-ueberblick