Apie migraciją mūsų galvose yra susidariusių įvairių nuomonių, kas dažniausiai atitinka tik pusę teisybės. Iš dalies dėl masinės informacijos priemonių pranešimų. Šioje viktorinoje faktai šia tema pateikiami žaidybine forma.

Rekomendacija, atsiliepimas

Reikalingas vedančiųjų skaičius
1
Reikalingos darbo priemonės
3 lapai su užrašais 1, 2 ir 3., Viktorinos klausimai
Numatomos išlaidos
nėra
Grupės dydis Nuo 14 metų (nesvarbu)
Trukmė 30-50 minučių
Tikslas Dalyviai(-ės) susipažins su temos "Migracija" faktais ir skaičiais.
Turinys Migracija

Parsisiųsti
(.pdf 281.12 KB)

Pasiruošimas

Pasiruoškite tris DIN A4 lapus, ant jų užrašykite 1, 2 ir 3 ir padėkite patalpoje šalia vienas kito.

Eiga

 • 1 žingsnis Dalyvių grupę, priklausomai nuo grupės dydžio, suskirstome į 2 - 5 grupeles. Kiekvienos grupės užduotis yra atsakyti į gautą klausimą ir susitarti dėl atsakymo. Tada reikia išsirinkti atstovą(-ę), kuris(-i) eis į priekį ir atsistos prie jų atsakymo skaičiaus.
 • 2 žingsnis Žaidimo vadovas(-ė) skaito klausimus ir ant lentos užrašo grupių surinktus taškus. Po kiekvienos fakto atsakoma į galimai kylančius atvirus klausimus.

Atlikus užduotį

Pabaigoje dalyviai(-ės) pasidalina savo įspūdžiais:

 • Kas tave labiausiai nustebino iš to, ką tu sužinojai?

Patarimas:

Priklausomai nuo dalyvių amžiaus, turimo laiko ir dalyvių žinių lygio galima kai kuriuos klausimus praleisti arba duoti papildomų klausimų.

Viktorinos klausimai

 1. Kai žmonės atvyksta į kitą šalį, tai yra...
  1. Imigracija
  2. Emigracija
  3. Išvada
  Emigracija -tai išvykimas iš savo šalies.
 2. Kiek žmonių 2018 m. visame pasaulyje gyveno ne savo gimtojoje šalyje?
  1. 258 milijonai žmonių, apie 3% visų pasaulio gyventojų
  2. 900 milijonų žmonių, apie 15% visų pasaulio gyventojų.
  3. 2,4 mlrd., apie 40% pasaulio gyventojų
  Tai reiškia, kad iš 33 žmonių vienas yra tarptautinis migrantas (-ė).
 3. Skaičiuojant procentais: Kuri iš šių šalių visame pasaulyje 2018 m. turėjo daugiausiai užsieniečių?
  1. Indija
  2. Didžioji Britanija
  3. Jungtiniai Arabų Emiratai
  Persijos įlankos arabų valstybėje yra 88% gyventojų užsieniečiai (-tės). 70% atvykę iš Indijos, Egipto, Bangladešo ir Pakistano. Daugelis emigrantų (-čių) yra pigi darbo jėga ir dirba statybos sektoriuje arba tvarko namus.
 4. Kokioje šalyje 2018 m. gyveno daugiausiai migrantų(-čių)?
  1. Didžioji Britanija
  2. Vokietija
  3. JAV
  Apie 50 milijonų migrantų(-čių) (15% gyventojų) gyvena JAV.
 5. Kokia yra didžiausia imigrantų į JAV grupė?
  1. Kiniečiai(-ės)
  2. Lotynų amerikiečiai(-tės)
  3. Filipiniečiai(-tės)
  Iš 325 mln. žmonių, kurie gyvena JAV, 52 mln. žmonių laiko save ispanų kilmės. Daugelis jų yra JAV piliečiai (-tės).
 6. Kiek procentų migrantų (-čių) yra moetriškos lyties?
  1. 34%
  2. 48%
  3. 64%
 7. Lyginant su gyventojų skaičiumi: kurioje šalyje 2017 m. buvo mažiausiai migrantų (-čių)?
  1. Kinija
  2. Filipinai
  3. Indija
  Į Azijos salų tautą 2017 m. 500 gyventojų atvyko vienas (-a) tarptautinis migrantas. Skaičiai panašūs ir Pietų Amerikos Gvinėjoje.
 8. ES 2018 m. gyveno 512 mln. žmonių. Kiek iš jų gyvena ne savo gimtojoje šalyje?
  1. 15 milijonai
  2. 32.5 milijonai
  3. 50 milijonai
  Tai sudaro 6,5% ES gyventojų. Iš jų 12,3 mln. piliečių buvo iš kitų ES valstybių (2,5%) ir 20,2 mln. iš trečiųjų šalių (4,4%).
 9. Kokia Europos šalis 2018 m. turėjo daugiausiai užsieniečių?
  1. Niederlandai
  2. Vokietija
  3. Liuksemburgas
  Liuksemburge yra 47% užsieniečių, iš kurių 37,1% ES piliečių.
 10. Kiek 2018 m. pasaulyje buvo pabėgėlių?
  1. 400000
  2. 10 milijonai
  3. 70 milijonai
  Daugiau nei pusė pabėgėlių migruoja į savo pasienių šalis. Jie vadinami vidaus migrantais. 80% visų tarptautinių pabėgėlių gyvena kaimyninėje šalyje.
 11. Iš kokios šalies 2018 m. buvo daugiausiai pabėgėlių?
  1. Sirija
  2. Irakas
  3. Afganistanas
  Kariaujant Sirijai 2018 m. buvo 6 mln. sirų (-ių) pabėgėlių, 2,7 mln. kilę iš Afganistano ir 2,3 mln. iš Pietų Sudano.
 12. Kokioje šalyje 2018 m. buvo daugiausiai pabėgėlių?
  1. Pakistanas
  2. Pietų Afrika
  3. Turkija
  Remiantis UNHCR (Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra) 2018 m. Turkijoje gyveno 3,7 mln. tarptautinių pabėgėlių, po 1,4 mln. Pakistane ir Ugandoje, po 1,1 % Sudane ir Vokietijoje. Didžioji dalis kilusi iš Sirijos ir Afganistano. 85% visų pabėgėlių pasaulyje priėmė Globalūs Pietūs, t.y. kas devintas (-a) pabėgėlis (-ė) iš 10 gyvena vienoje iš Globaliųjų pietų šalių.
 13. Kai žmogus bėga iš savo šalies ir pagalbos ieško kitoje šalyje, jis (ji) prašo...
  1. Prieglobsčio
  2. Naujo paso
  3. Bandomojo laikotarpio
  Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 14 straipsnyje sakoma: „Kiekvienas žmogus turi teisę prašyti prieglobsčio kitose šalyse ir naudotis persekiojimu“. Persekiojimo baimė gali kilti dėl etninės priklausomybės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei arba dėl politinių įsitikinimų, kaip numatyta Ženevos pabėgėlių konvencijos 1 straipsnyje
 14. Kiek žmonių 2017 m. ES prašė prieglobsčio?
  1. 649.855
  2. 410.897
  3. 265.102
  Tokiu būdu skaičius sumažėjo per pusę lyginant su praėjusiais metais. 2016 m. buvo 1,2 mln. pirminių paraiškų.

ES Dublino II-konvencijoje parašyta, prieglobsčio prašymą reikia teikti šalyje, kuri įsileido pabėgėlius pas save. Todėl Viduržemio jūros šalys (Graikija, Ispanija arba Italija) turėjo labai daug pabėgėlių, kuriais jos turėjo rūpintis, nes Viduržemio jūra yra pagrindinis migrantų maršrutas.

Šaltinis: UN Migration Report 2017 ir UNHCR 2018

http://www.unhcr.org/dach/at/ueber-uns/zahlen-im-ueberblick