W kontekście migracji nasze głowy zaprząta wiele półprawd. Częściowo z powodu niepoważnych doniesień medialnych. W tym quizie fakty na ten temat są „odkrywane” w formie zabawy.

Rekomendacja

Ilość potrzebnych instruktorów i instruktorek
1
Potrzebne materiały robocze
3 tabliczki, każda z nich oznaczona 1, 2 i 3, Pytania do quizu
Przewidywane koszty
brak
Wielkość grupy od 14 roku (obojętnie)
Czas trwania 30-50 minuty
Cel Uczestnicy i uczestniczki poznają fakty i liczby na temat migracji.
Treść Migracja

Ściągnij
(.pdf 283.83 KB)

Przygotowanie

Trzy kartki papieru w formacie DIN A4 muszą być oznakowane numerami 1, 2 i 3 i umieszczone obok siebie w jakimś wolnym miejscu w pomieszczeniu.

Przebieg

 • Krok 1 Grupa zostaje podzielona na kilka mniejszych grup, w zależności od wielkości grupy na 2 do 5 mniejszych grup. Po wysłuchaniu pytania każda grupa ma za zadanie wspólnie uzgodnić rozwiązanie i wysłać na przód przedstawiciela/przedstawicielkę, który/która staje przy właściwym numerze odpowiedzi.
 • Krok 2 Osoba prowadząca zabawę odczytuje jedno pytanie po drugim i notuje punkty uzyskane przez poszczególne grupy na flipcharcie lub czymś podobnym. Po znalezieniu rozwiązania dla danego faktu na wszelkie ewentualnie otwarte pytania udziela się bezpośrednich odpowiedzi.

Działania następcze

Na koniec uczestnicy i uczestniczki powinni opowiedzieć o swoich wrażeniach:

 • Co było dla ciebie najbardziej zaskakujące, czego właśnie doświadczyłeś/doświadczyłaś?

Wskazówka:

W zależności od wieku, dostępnego czasu i poziomu wiedzy uczestników i uczestniczek niektóre pytania mogą zostać pominięte lub inne mogą zostać dodane.

Pytania do quizu

 1. Kiedy ludzie przybywają do nowego kraju, to jest to...
  1. Imigracja
  2. Emigracja
  3. Konkluzja
  Emigracja to termin używany do określenia opuszczenia własnego kraju.
 2. Ile osób na całym świecie zamieszkiwało w 2018 roku w kraju innym niż ich kraj urodzenia?
  1. 258 milionów ludzi, około 3% ludności świata
  2. 900 milionów ludzi, około 15% ludności świata
  3. 2,4 miliarda, około 40% ludności świata
  Oznacza to, że spośród 33 osób jedna jest migrantem międzynarodowym/migrantką międzynarodową.
 3. W ujęciu procentowym: Który z tych krajów miał w 2018 roku najwyższy odsetek cudzoziemców/cudzoziemek?
  1. Indie
  2. Wielka Brytania
  3. Zjednoczone Emiraty Arabskie
  W państwie Zatoki Arabskiej 88% mieszkańców i mieszkanek to obywatele i obywatelki obcych państw. 70% pochodzi z Indii, Egiptu, Bangladeszu i Pakistanu. Wielu imigrantów i wiele imigrantek wykorzystuje się jako tanią siłę roboczą w przemyśle budowlanym oraz jako pomoc domową.
 4. Mierząc w liczbach: W którym kraju w 2018 roku mieszkało najwięcej migrantów i migrantek?
  1. Wielka Brytania
  2. Niemcy
  3. USA
  Prawie 50 milionów migrantów i migrantek (15% populacji) mieszka w USA.
 5. Jaka jest największa grupa imigrantów i imigrantek w USA?
  1. Chińczycy/Chinki
  2. Osoby z Ameryki Łacińskiej
  3. Filipińczycy/Filipinki
  Spośród 325 milionów ludzi, którzy mieszkają w USA, 52 miliony ludzi uważają się za „Latynosów/Latynoski”. Jednak wielu z nich to obywatele/obywatelki Stanów Zjednoczonych.
 6. Jaki procent migrantów i migrantek na świecie stanowią kobiety?
  1. 34%
  2. 48%
  3. 64%
 7. W porównaniu do liczby mieszkańców: W którym kraju w roku 2017 odnotowano najniższe zagęszczenie migrantów międzynarodowych/migrantek międzynarodowych?
  1. Chiny
  2. Filipiny
  3. Indie
  W azjatyckim państwie wyspiarskim na każde 500 mieszkańców/mieszkanek przypadał/a w 2017 roku jeden międzynarodowy migrant/jedna międzynarodowa migrantka. Liczby są podobne dla Gujany Francuskiej.
 8. W roku 2018 UE liczyła 512 mln mieszkańców i mieszkanek. Ilu z nich mieszka w kraju innym niż kraj urodzenia?
  1. 15 milionów
  2. 32.5 milionów
  3. 50 milionów
  Stanowi to około 6,5% ludności UE. Spośród nich 12,3 mln to obywatele i obywatelki innych państw UE (2,5%), a 20,2 mln to obywatele i obywatelki państw trzecich (4%).
 9. Który kraj europejski miał w roku 2018 największy odsetek cudzoziemców i cudzoziemek?
  1. Niderlandy
  2. Niemcy
  3. Luxemburg
  Luksemburg ma udział cudzoziemców i cudzoziemek na poziomie 47%, z czego 37,1% to obywatele innych państw UE.
 10. Ile osób musiało w 2018 roku na całym świecie uciekać?
  1. 400000
  2. 10 milionów
  3. 70 milionów
  Ponad połowa tych uchodźców i uchodźczyń ucieka w obrębie swoich własnych granic państwowych. Są to tzw. wewnętrzni wypędzeni i wypędzone. 80% wszystkich międzynarodowych uchodźców i uchodźczyń żyje w krajach sąsiadujących z ich krajami ojczystymi.
 11. Z którego kraju pochodzi w roku 2018 najwięcej uchodźców i uchodźczyń?
  1. Syria
  2. Irak
  3. Afganistan
  W związku z wojną w Syrii w roku 2018 uciekło ponad 6 milionów Syryjczyków i Syryjek, 2,7 miliona osób pochodziło z Afganistanu, a 2,3 miliona z Sudanu Południowego.
 12. W jakim kraju mieszkało w roku 2018 najwięcej uchodźców i uchodźczyń?
  1. Pakistan
  2. Południowa Afryka
  3. Turcja
  Według UNHCR w roku 2018 3,7 miliona międzynarodowych uchodźców i międzynarodowych uchodźczyń mieszkało w Turcji, po 1,4 miliona w Pakistanie i Ugandzie, po 1,1 miliona w Sudanie i Niemczech. Większość z nich pochodzi z Syrii i Afganistanu. 85% wszystkich uchodźców i uchodźczyń na świecie zostało przyjętych przez kraje Globalnego Południa, tj. co dziewiąta osoba na 10 uchodźców/uchodźczyń mieszka w kraju Globalnego Południa.
 13. Kiedy jakiś człowiek ucieka ze swojego kraju i szuka ochrony w innym kraju, prosi o...
  1. Azyl
  2. Nowy paszport
  3. Zawieszenie
  Artykuł 14 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stwierdza: "Każdy człowiek ma prawo do szukania i korzystania w innych krajach z azylu przed prześladowaniem." Strach przed prześladowaniem może wynikać z przynależności etnicznej, religijnej, narodowościowej, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, Artykuł 1 Konwencji Genewskiej również o tym stanowi.
 14. Ile osób ubiegało się o azyl w UE w roku 2017?
  1. 649.855
  2. 410.897
  3. 265.102
  Liczba ta została więc zmniejszona o połowę w porównaniu z rokiem poprzednim. W roku 2016 było jeszcze 1,2 mln wstępnych wniosków.

Unijna konwencja Dublin II stanowi, że wnioski o azyl muszą być składane w tym kraju, który zezwolił na wjazd lub wjazdu tego nie udaremnił. W związku z tym przede wszystkim kraje śródziemnomorskie, takie jak Grecja, Hiszpania i Włochy musiały się zatroszczyć o bardzo wielu uchodźców i uchodźczyń, ponieważ Morze Śródziemne jest głównym szlakiem migracyjnym. Większość wniosków składanych jest w Niemczech, Włoszech i Francji.

Źródło: UN Migration Report 2017 i UNHCR 2018

http://www.unhcr.org/dach/at/ueber-uns/zahlen-im-ueberblick