O temi migracije v naši glavi tavajo številne polresnice. Delno so pogojene z neserioznimi medijskimi poročili. V tem kvizu bomo igrivo "spoznavali" fakte o tej temi.

Referenca

Potrebno število inštrukturic oziroma inštruktorjev
1
Delovni material
3 table, na vsaki je ena od številk 1, 2 ali 3, Vprašanja za kviz
Pričakovani stroški
brez stroškov
Velikost skupine od 14 let (vseeno)
Trajanje: 30-50 minut
Cilj Udeleženci_ke spoznavajo dejstva in številke v zvezi z migracijo.
Vsebina Migracija

Naloži
(.pdf 280.49 KB)

Priprava

3 A4 liste označimo z 1, 2 ali 3 in jih na prostem mestu položimo enega na drugega.

Potek

 • Korak 1 Udeležence_ke razdelimo na več manjših skupin, tako da tvorimo od 2-5 skupin. Naloga vsake skupine je, da prisluhne vprašanju, se skupaj odloči za en odgovor in pošlje člana skupine naprej, da se postavi k pravi številki.
 • Korak 2 Moderator_ka prebere eno vprašanje za drugim in zabeleži število točk vsake skupine na tablo ali kako drugo mesto. Po razkritju odgovora, po potrebi odgovorimo na odprta vprašanja.

Refleksija

Potem naj udeleženci_ke pripovedujejo o svojih vtisih:

 • Kaj je bilo zate najbolj presenetljivo?

Nasvet:

Glede na starost, razpoložljiv čas in predhodno znanje udeležencev_k lahko nekatera vpršanja izpustite ali dodate.

Vprašanja za kviz

 1. Če se ljudje priselijo v novo državo to imenujemo ...
  1. Imigracija
  2. Emigracija
  3. Konkluzija
  S pojmom emigracija označujemo izseljevanje iz lastne države.
 2. Koliko ljudi po vsem svetu je leta 2018 živelo v drugi državi, kot so se rodili?
  1. 258 milijonov ljudi, okrog 3 % svetovnega prebivalstva
  2. 900 milijonov ljudi, okrog 15 % svetovnega prebivalstva
  3. 2,4 milijarde, okrog 40 % svetovnega prebivalstva
  To pomeni, da je eden_ena od 33 ljudi mednarodni_a migrant_ka.
 3. Gledano v odstotkih, v kateri od teh držav je leta 2018 živelo največ tujcev_k na svetu?
  1. Indija
  2. Velika Britanija
  3. Združeni arabski emirati
  V tej arabski zalivski državi je kar 88 % prebivalcev tujih državljank_ov. 70 % jih prihaja iz Indije, Egipta, Bangladeša in Pakistana. Mnogi v državo pridejo kot poceni delovna sila v gradbeništvu in kot pomoč v gospodinsjtvu.
 4. Gledano v številkah: v kateri državi je leta 2018 živelo največ migrantov_k?
  1. Velika Britanija
  2. Nemčija
  3. ZDA
  Skoraj 50 milijonov migrantov_k (15 % prebivalstva) živi v ZDA.
 5. Katero je največja skupina priseljencev_k v ZDA?
  1. Kitajci_ke
  2. Južnoameričani_ke
  3. Filipinci_ke
  Od 325 milijonov ljudi, ki živijo v ZDA se 52 % ljudi označuje za "Hispanics". Mnogi med njimi so državljani ZDA.
 6. Koliko prozentov migrantov_k je globalno gledano žensk?
  1. 34%
  2. 48%
  3. 64%
 7. Merjeno po številu prebivalcev_k: v kateri državi je bila leta 2017 najmanjša gostota prebivalcev_k?
  1. Kitajska
  2. Filipini
  3. Indija
  V tej azijski otoški državi je leta 2017 na 500 prebivalcev živel_a en_a mednarodni_a migrant_ka. Podobne številke veljajo za južnoameriško Gvajano.
 8. Leta 2018 je v EU živelo 512 milijonov ljudi. Koliko od njih jih živi v drugi državi, kot so se rodili?
  1. 15 milijon
  2. 32.5 milijon
  3. 50 milijon
  To je približno 6,5 % prebivalcev EU. Med njimi je 12,3 milijonov prebivalcev_k iz drugih držav EU in 20,2 milijonov iz tretjih držav.
 9. Katera evropska država je imela leta 2018 največji delež tujcev_k?
  1. Nizozemska
  2. Nemčija
  3. Luksemburg
  Delež tujcev_k v Luksemburgu je 47 %, od tega jih je 37,1 % iz drugih evropskih držav.
 10. Koliko ljudi po vsem svetu je bilo leta 2018 na begu?
  1. 400000
  2. 10 milijon
  3. 70 milijon
  Več kot polovica beguncev se zateče nekam znotraj meja svoje države. Gre za tako imenovane notranje begunce. 80 % vseh mednarodnih beguncev se zateče v sosednje države.
 11. Iz katere države je bilo največ beguncev leta 2018?
  1. Sirija
  2. Irak
  3. Afganistan
  Zaradi vojne v Siriji je bilo leta 2018 na begu več kot 6 milijonov Sircev, 2,7 milijonov beguncev je bilo iz Afganistana in 2,3 milijone iz Južnega Sudana.
 12. V kateri državi je leta 2018 živelo največ beguncev?
  1. Pakistan
  2. Južnoafriška republika
  3. Turčija
  Po podatkih UNHCR je leta 2018 živelo 3,7 milijonov mednarodnih beguncev v Turčiji, 1,4 milijone v Pakistanu in Ugandi, 1,1 milijona v Sudanu in Nemčiji. Največ jih je bilo iz Sirije in Afganistana. 85 % vseh beguncev prejmejo države globalnega juga, vsak deveti od destih beguncev torej živi v državah globalnega juga.
 13. Če človek pobegne iz svoje države in poišče zaščito v drugi državi, zaprosi za ...
  1. azil
  2. nov potni list
  3. pogojno kazen
  14. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah se glasi: "Vsakdo ima pravico v drugih državah iskati in uživati pribežališče pred preganjanjem." Strah pred preganjanjem ima lahko vzroke v narodnosti, veri, pripadnosti določeni etnični ali socialni skupini ali zaradi političnih prepričanj, je zapisano v prvem členu Ženevske konvencije.
 14. Koliko ljudi je leta 2017 v EU zaprosilo za azil?
  1. 649.855
  2. 410.897
  3. 265.102
  V primerjavi s predhodnim letom se je to število prepolovilo. Leta 2016 je prvič zaprosilo za azil 1,2 milijona ljudi.

V uredbi "Dublin II" je določeno, da mora begunec_ka vložiti pritožbo v državi, ki je omogočila vstop v EU oziroma ga ni preprečila. To je privedlo do tega, da so morale za begunce poskrbeti predvsem sredozemske države Italija, Grčija in Španija, saj je Sredozemlje glavna migrantska pot v Evropo. Največ prošenj za azil je bilo vloženih v Nemčiji, Italiji in Franciji.

Vir: UN Migration Report 2017 und UNHCR 2018

http://www.unhcr.org/dach/at/ueber-uns/zahlen-im-ueberblick