В цел въвеждане в тема "Миграция" ви предлагаме интервюта с членове на семейства, като искаме да предизвикаме рефлексията, че миграцията не е нещо, което се случва на "другите", а може да бъде част от историята на собствения ни живот.

Препоръка

Брой на необходимите ръководители
1
Необходими работни материали
стенна карта, работен лист
Очаквани разходи
няма
Големина на групата от 16 години (4-25 човека)
Продължителност 30 минути
Цел Осъзнато разглеждане на протичането на миграцията на собственото семейство посредством провеждане на интервю и на визуалното онагледяване на "Пътищата на миграцията". Целта е участниците да научат, защо членовете на семейството са мигрирали, какви проблеми е имало, както и че съществува взаимовръзка между миграцията и разпространяването и изменението на различни културни аспекти (език, религия, обичаи).
Съдържание Миграция

Сваляне
(.pdf 158.33 KB)

Подготовка

Като подготовка за упражнението участниците получават задачата да проведат интервю с членовете на семействата си и да попълнят работния лист "Семейно дърво на миграцията". Водещият окачва в залата голяма стенна карта на света.

Протичане

 • Стъпка 1 Най-напред участниците нанасят на картата пътищата на своята миграция. Този, който желае да обобщи или коментира собствената си история, може да го стори. Никой обаче не трябва да се чувства принуден да каже нещо, тъй като причините за миграцията са силно емоционална тема и може да означава загуба на семейството и житейската основа.

Допълнителна обработка

Водещият въвежда рефлексията сред участниците.

 • Беше ли трудно да се опише миграцията на семейството?
 • Получи ли нови знания за семейството си?
 • С какви проблеми могат да се конфронтират мигрантите?
 • Кои са причините за миграцията?
 • Какво "донасят със себе си" мигрантите в новия си живот?

Тук водещият може да наблегне на различните преплитащи се един в друг обичаи, езици, култури и т.н.

Семейно дърво на миграцията

Откъде е семейството ми? Проучване

Име Месторождение (федерална провинция, държава) Местоживеене до момента (федерална провинция, държава) Причини за миграцията (политически, социални, икономически) Форма на миграцията (ВМ,ТМ, добр./пр, нелег./лег)* Майчин език, диалект, активно ползване (да/не) Проблеми по време на миграцията
Аз
Майка
Баща
Баба и дядо (майка)
Баба и дядо (баща)
 • ВМ - вътрешна миграция
 • ТМ - трансгранична миграция
 • добр. - доброволно
 • пр. - принудително
 • нелег. - нелегално
 • лег. - легално