Wywiady z członkami rodziny, pomyślane jako wprowadzenie do tematu „migracja”, dają refleksyjne spojrzenie na fakt, że wędrowanie nie jest czymś, co zdarza się „innym”, ale jest częścią własnej historii życia.

Rekomendacja

Ilość potrzebnych instruktorów i instruktorek
1
Potrzebne materiały robocze
Mapa ścienna, Arkusz pracy
Przewidywane koszty
brak
Wielkość grupy od 16 roku (4-25 osoby)
Czas trwania 30 minuty
Cel Świadome badanie przebiegu migracji własnej rodziny poprzez prowadzenie wywiadów i uwidocznienie „szlaków migracyjnych”. Celem jest również to, aby uczestnicy i uczestniczki dowiedzieli się, dlaczego członkowie ich rodziny migrowali, jakie problemy pojawiły się i czy istnieje związek pomiędzy migracją a rozprzestrzenianiem się i zmianą różnych aspektów kulturowych (język, religia, zwyczaje).
Treść Migracja

Ściągnij
(.pdf 156.63 KB)

Przygotowanie

W ramach przygotowań do ćwiczenia uczestnicy i uczestniczki mają za zadanie przeprowadzenie wywiadów z członkami rodziny i wypełnienie arkusza roboczego „Rodzinne drzewo migracji”. Moderator/moderatorka wywiesza w pomieszczeniu dużą mapę świata.

Przebieg

 • Krok 1 Najpierw uczestnicy i uczestniczki nanoszą na mapie trasy swojej historii migracji. Każdy i każda, który i która chcą podsumować lub skomentować swoją własną historię, są do tego serdecznie zachęcani. Nikt jednak nie powinien czuć się zmuszony do mówienia czegokolwiek, ponieważ przyczyny migracji są również bardzo emocjonalnym tematem i mogą oznaczać utratę rodziny i środków do życia.

Działania następcze

Moderator/moderatorka przejmuje inicjację rozpoczęcia rundy refleksji w plenum.

 • Czy trudno było ustalić historię rodzinnej migracji?
 • Czy zdobyłeś/zdobyłaś nową wiedzę na temat swojej rodziny?
 • Z jakimi problemami mogą borykać się migranci i migrantki?
 • Jakie przyczyny prowadzą do migracji?
 • Co migranci i migrantki „wnoszą” do swojego nowego świata?

Moderator/moderatorka może w szczególności skupić się na łączeniu różnych zwyczajów, języków i kultur itp.

Drzewo genealogiczne migracji

Skąd pochodzi moja rodzina? Kwerenda

Nazwisko Miejsce urodzenia (kraj związkowy, państwo) Dotychczasowe miejsca zamieszkania (kraj związkowy, państwo) Przyczyny migracji (polityczne, społeczne, ekonomiczne) Forma migracji (BM, gM, fr/ge, il/le) Język ojczysty, dialekt, aktywne użycie (tak/nie) Problemy w trakcie migracji
Ja
Matka
Ojciec
Dziadkowie (matka)
Dziadkowie (ojciec)
 • BM = migracja wewnętrzna
 • gM = migracja transgraniczna
 • fr = dobrowolna
 • ge = wymuszona
 • il = nielegalna
 • le = legalna