Ta aktivnost je mišljena kot uvod v tematiko "migracij" in skozi intervjuje z družinskimi člani nudi priložnost za razmislek o tem, da migracija ni le nekaj, kar se dogaja "drugim", temveč da je prisotna tudi v lastni življenski zgodbi.

Referenca

Potrebno število inštrukturic oziroma inštruktorjev
1
Delovni material
Stenski zemljevid, Delovni list
Pričakovani stroški
brez stroškov
Velikost skupine od 16 let (4-25 oseb)
Trajanje: 30 minut
Cilj Zavestno soočanje z migracijskim dogajanjem v lastni družini, skozi intervjuje in upodabljanje "migracijskih poti". Cilj je tudi ugotoviti, zakaj so družinski člani migrirali, s kakšnimi težavami so se soočali in ali obstaja povezava med migracijo in širitvijo in spremembami različnih kulturnih aspektov (jezik, vera, običaji).
Vsebina Migracija

Naloži
(.pdf 155.19 KB)

Priprava

Med pripravami za vajo dobijo udeležeci_ke nalogo, da opravijo intervjuje z družinskimi člani in izpolnijo delovni list "Drevo migracij". Moderator_ka v prostoru obesi veliko karto sveta.

Potek

 • Korak 1 Udeleženci_ke najprej vnesejo svoje migracijske poti na zemljevid. Kdor želi na kratko razložiti svojo zgodovino, je prisrčno vabljen_a. Vendar naj nihče ne dobi občutek, da mora nekaj reči, saj so razlogi za migracijo lahko zelo občutljiva tema, dostkrat povezana tudi z izgubo družine in lastnine.

Refleksija

Moderator_ka začne pogovor / refleksijo z udeleženci_kami.

 • Ali je bilo težko odkriti osebno migracijsko zgodovino?
 • Ali si izvedel_a kaj novega o svoji družini?
 • S katerimi težavami se lahko soočajo migrantje_ke?
 • Kateri vzroki vodijo v migracijo?
 • Kaj "prinesejo" migranti_ke seboj v novi svet?

Moderator_ka lahko omeni zlitje različnih običajev, jezikov, kultur ipd.

Migracijsko drevo

Od kod prihaja moja družina? Raziskava

Ime Kraj rojstva (kraj, država) Mesta bivanja do sedaj (kraji, države) Razlogi za migracijo (politični, družbeni, gospodarski) Oblika migracije (NM, MM, pr/pl, il/le) Materni jezik, narečje, aktivna uporaba (ja/ne) Težave tekom migracije
Jaz
Mati
Oče
Stari starši (mamina stran)
Stari straši (očetova stran)
 • NM = notranja migracija
 • MM = mednarodna migracija
 • pr = prostovoljno
 • pl = prisilno
 • il = nelegalno
 • le = legalno