Да опознаем заедно разнообразието Обучителни модули и методи за стимулиране на критическите и диференцирани перспективи за идентичност и разнообразие

Промените в обществото, като например вътрешноевропейската и международна миграция, както и глобализацията, засягат образователните системи и едновременно с това предлагат както нови възможности, така и предизвикателства за училищата и останалите образователни институции. За да може да отговори на тези промени в обществото педагогическият персонал трябва да докаже не само специализирани знания, но и силни социални компетенции, както и да може да разбира различните общности, така че да стимулира многообразието и разбирателството вътре в тях.

Поради това беше създаден европейски екип от експерти, които да разискват темата за обучителните модули и методи за стимулиране на критическите и диференцирани перспективи за идентичност и разнообразие. Целта на проекта беше разработването на иновативен обучителен пакет на тема "Разнообразие", който да покрие нуждите на европейските преподаватели от антидискриминационни обучителни материали, които да могат да се ползват онлайн и офлайн.

Партньори