Η από κοινού κατανόηση της διαφορετικότητας Ενότητες μαθημάτων και μεθοδολογικές προτάσεις για την προώθηση κρίσιμων και διαφοροποιημένων προοπτικών για την ταυτότητα και τη διαφορετικότητα

Οι κοινωνικές αλλαγές, όπως η ενδοευρωπαϊκή και διεθνής μετανάστευση καθώς και η παγκοσμιοποίηση, επηρεάζουν τα Ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης, προσφέροντας παράλληλα νέες ευκαιρίες και προκλήσεις για τα σχολεία και τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για να γίνει δυνατή η αντιμετώπιση τέτοιων κοινωνικών μεταβολών, πρέπει οι εκπαιδευτικοί, εκτός από τη μεταφορά γνώσης που επιβάλει το επάγγελμά τους, να επιδείξουν ισχυρές κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να κατανοήσουν την κοινωνική διαστρωμάτωση, προκειμένου να προωθήσουν την ποικιλομορφία και την κατανόηση ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα.

Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε μια ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων για να συζητήσουν τις ενότητες μαθημάτων και τις μεθοδολογικές προτάσεις για την προώθηση κρίσιμων και διαφοροποιημένων προοπτικών για την ταυτότητα και την ποικιλομορφία. Στόχος του έργου τους είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού πακέτου που αφορά τη διαφορετικότητα, που καλύπτει τις ανάγκες του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού τοπίου για υλικό κατά των διακρίσεων τόσο μέσα από το διαδίκτυο όσο και off-line.

Συνεργάτες