Zrozumieć Różnorodność Moduły dydaktyczne i proponowane metody promowania krytycznych i zróżnicowanych perspektyw dotyczących tożsamości i różnorodności

Zmiany społeczne, takie jak ogólnoeuropejska i międzynarodowa migracja oraz globalizacja, mają wpływ na systemy edukacyjne, a jednocześnie oferują zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania dla np. szkół i innych instytucji edukacyjnych. Aby móc reagować na takie zmiany społeczne, oprócz profesjonalnego transferu wiedzy, kadra pedagogiczna musi wykazać się silnymi umiejętnościami społecznymi i rozumieć społeczności w celu promowania różnorodności i zrozumienia w danej społeczności.

W związku z tym utworzono europejski zespół ekspertów i ekspertek w celu omówienia modułów nauczania i zaproponowania metod promowania krytycznego i zróżnicowanego podejścia do tożsamości i różnorodności. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego pakietu edukacyjnego w zakresie różnorodności, spełniającego potrzeby europejskiego krajobrazu edukacyjnego w zakresie antydyskryminacyjnych materiałów dydaktycznych online i offline.

Partnerzy