Pasirinkimų įvairovės samprata Mokomoji medžiaga ir metodai, skatinantys kritinį, skirtingą ir įvairiapusišką mąstymą

Vykstantys pokyčiai visuomenėje , tokie kaip tarpeuropinė ir tarptautinė migracija bei globalizacija, veikia švietimo sistemas, suteikia ne tik naujų galimybių, bet ir yra didžiulis iššūkis mokykloms bei kitoms švietimo institucijoms. Tam, kad visuomenė būtų pasiruošusi priimti šiuos pokyčius, būtina keisti ugdymo sampratą. Šiuolaikiniai mokytojai turėtų ne tik gebėti perduoti dalykines žinias, bet ir įgyti atitinkamas socialines kompetencijas, suprasti mokinius bei skatinti jų suvokimą apie visuomenėje vykstančius pokyčius, lygias galimybes, diskriminaciją bei pasirinkimų įvairovę. Projekto metu ekspertai parengs medžiagą pamokoms bei sukurs darbo metodus, skatinančius kritinį mąstymą diskutuojant apie identitetą ir pasirinkimų įvairovę.

Projekto metu ekspertai (-ės) parengs medžiagą pamokoms bei sukurs darbo metodus, skatinančius kritinį mąstymą diskutuojant apie identitetą ir pasirinkimų įvairovę. Projekto tikslas – sukurti mokomąjį paketą internetinėje erdvėje, siekiant patenkinti antidiskriminacinės metodinės medžiagos poreikį.

Partneriai