Razmisleki o raznolikosti Učni moduli in metode za spodbujanje kritičnih in poglobljenih razmislekov o identiteti in raznolikosti

Družbene spremembe, ki obsegajo evropske in mednarodne migracije ter globalizacijske procese, se odražajo tudi na spremenjenih potrebah šol in drugih izobraževalnih ustanov, katerim predstavljajo hkrati izziv in priložnost. Zato ni več dovolj, da so izobraževalke in izobraževalci podkovani le na strokovnem področju, ter da posredujejo zgolj strokovno znanje, temveč so za uspešno delovanje v raznolikosti in spodbujanje medsebojnega razumevanja potrebne tudi močne socialne kompetence in poglobljeno razumevanje razrednih skupnosti.

Zaradi tega se je oblikovala mednarodna skupina strokovnjakinj in strokovnjakov, ki iščejo najbolj ustrezne metode in pristope k spodbujanju kritičnih in diferenciranih pogledov na identiteto in raznolikost. Cilj projekta je razviti inovativni učni sklop o raznolikosti, ki bo pokril potrebe evropskih izobraževalcev po spletnih in nespletnih učnih materialih brez elementov diskriminacije.

Partnerji