При това симулационно упражнение участниците наблюдават и оценяват поведението на жената и мъжа от една фиктивна култура.

Препоръка

Theodore Gochenour (1993): Beyond Expierience. Yarmouth/USA: Interculturell Press 1993.

Брой на необходимите ръководители
2 (един мъж + една жена)
Необходими работни материали
2 кърпи, 1 купа с фъстъци
Очаквани разходи
eвентуално няколко евро за фъстъците
Големина на групата от 14 години (12-25 човека)
Продължителност 60 минути
Цел Участниците се запознават с култури, в които царят непознати им правила. Те установяват колко е трудно само да се описват ситуации, без едновременно с това те да се интерпретират. Смисълът е участниците да придобият опит така, че да не си вадят заключения за други културни кръгове единствено от своята собствена социализация. Те упражняват интеркултурни компетенции и се научават винаги да си задават въпроса: "Какво виждам?"
Съдържание Миграция

Сваляне
(.pdf 172.26 KB)

Подготовка

Столовете, на които седят участниците, са подредени в кръг. В средата на кръга е поставен празен стол, а до него купа с фъстъци. Водещите са двама - мъж и жена. Ако водещият е само един, то за втори може да се инструктира един от участниците.

Протичане

  • Стъпка 1 Водещите обясняват, че сега започва пътуването до остров Албатрос. Участниците трябва да си водят записки за видяното. След това водещите напускат помещението...
  • Стъпка 2 ...и малко по-късно се завръщат мълчейки. Те са вързали около тялото си кърпи и имат радостно изражение на лицата. Мъжът върви пред жената, жената го следва на разстояние. Обикалят няколко пъти около участниците. При това тихо си тананикат. След това обикалят няколко пъти по вътрешния кръг. Мъжът пристъпва към участниците от мъжки пол, които са кръстосали крака един върху друг, и внимателно връща краката им един до друг на пода. Жената прави същото при жените участнички. Мъжът сяда на стол, жената коленичи на пода до него и вдига купата с фъстъци. Мъжът взима купата и изяжда няколко фъстъка. След това връща купата на жената, която също изяжда няколко фъстъка като поставя купата настрана. Мъжът поставя едната си ръка на шията й. При това жената се навежда напред и с чело докосва пода. Остава така за момент. Това се повтаря три пъти. След това водещите се усмихват един на друг, кимват си и стават. Отново обикалят кръга тананикайки. Отново поставят прехвърлените крак върху крак един до друг на пода - мъжът при мъжете, жената при жените. Двамата напускат помещението. Играта свършва.
  • Стъпка 3 Участниците биват помолени да опишат това, което са видели. Интерпретации могат да се правят едва когато са описали видяното. Участниците трябва да отговорят на въпроса, дали биха искали да живеят на Албатрос и защо, съответно защо не.
  • Стъпка 4 Сега водещите разясняват на участниците културата на Албатрос: Когато хората от Албатрос са доволни, те тананикат. Те вярват в богинята на Земята, касае се за култура на матриархата. Като специален знак на внимание посетителите могат да поставят и двата си крака на пода и така да влязат в контакт с божествената Земя. Фъстъците се считат на Албатрос за свещени плодове и ритуална храна. Жените са в специален контакт с богинята, тъй като носят живот точно както Земята. За да ги предпазва от опасности мъжът трябва винаги да ходи пред жената и да опитва храната преди нея. Жените имат право да седят на земята, тъй като по този начин са по-близо до майката Земя. Със съгласието на жената мъжете могат да поставят ръка на шията й. Тогава жената докосва с чело земята и създава контакт между богинята на Земята и мъжа. На Албатрос мъжете имат право да докосват жените единствено с тяхно разрешение.

Допълнителна обработка

След това участниците дискутират, какви предположения са имали и как преценяват погрешната си интерпретация, както и на какво се дължи тя. За оценката трябва да се предвиди много време, така че да се постигне ефикасна конфронтация между възприемане и интерпретиране. Но: Оценката не трябва да стигне до това, дискриминацията и потисничеството да се приемат за културна даденост. Целта би трябвало да е, участниците да се научат да различават възприятия и интерпретации.