W tym ćwiczeniu symulacyjnym uczestnicy i uczestniczki obserwują i oceniają zachowanie kobiet i mężczyzn w fikcyjnej kulturze.

Rekomendacja

Theodore Gochenour (1993): Beyond Expierience. Yarmouth/USA: Interculturell Press 1993.

Ilość potrzebnych instruktorów i instruktorek
2 (jeden mężczyzna + jedna kobieta)
Potrzebne materiały robocze
2 chusty, 1 miseczka orzeszków ziemnych
Przewidywane koszty
Ewentualnie kilka euro na orzeszki ziemne
Wielkość grupy od 14 roku (12-25 osoby)
Czas trwania 60 minuty
Cel Uczestnicy i uczestniczki są uwrażliwiani na kultury o nieznanym im zbiorze reguł. Zdają sobie sprawę, jak trudno jest tylko opisywać sytuacje bez ich natychmiastowego interpretowania. W efekcie tego ćwiczenia uczestnicy i uczestniczki winni wynieść doświadczenie, żeby nie wyciągać wniosków o innych kulturach na podstawie własnej socjalizacji. Ćwiczą kompetencje międzykulturowe i uczą się ciągle na nowo zadawać sobie pytanie: Co widzę?
Treść Migracja

Ściągnij
(.pdf 170.77 KB)

Przygotowanie

W pomieszczeniu ustawiono w kręgu fotele, na których siedzą uczestnicy i uczestniczki, w środku stoi pusty fotel, a obok niego leży miseczka orzeszków ziemnych. Osoby prowadzące zabawę, o ile są to jedna osoba płci żeńskiej i jedna osoba płci męskiej, przejmują grę symulacyjną. Jeśli jest tylko jeden opiekun/jedna opiekunka, może zostać poinstruowana jedna osoba z grona uczestników i uczestniczek.

Przebieg

  • Krok 1 Osoby prowadzące zabawę wyjaśniają, że wszyscy wybierają się teraz na wycieczkę na wyspę Albatros, uczestnicy i uczestniczki powinni zrobić notatki na temat tego, co widzieli. Potem wychodzą z pomieszczenia...
  • Krok 2 ...i wracają wkrótce potem milcząc. Mają na sobie chusty związane wokół ciała i mają uśmiechnięte twarze. Mężczyzna idzie przed kobietą, kobieta podąża za nim w wyraźnej odległości. Wykonują kilka okrążeń wokół uczestników i uczestniczek. Przy tym nucą coś cicho pod nosem. Potem przechodzą kilka rund w wewnętrznym kręgu. Mężczyzna podchodzi do uczestników płci męskiej, którzy skrzyżowali nogi i delikatnie, ale zdecydowanie kładzie ich nogi na podłodze. Kobieta robi to samo z kobietami. Mężczyzna siada na krześle, kobieta klęka na podłodze obok niego i podnosi miseczkę orzeszków ziemnych. Mężczyzna bierze miseczkę i je kilka orzeszków ziemnych. Potem oddaje miseczkę kobiecie, która teraz też je orzechy. Następnie kobieta odkłada orzeszki ziemne na bok. Po jedzeniu mężczyzna kładzie rękę na jej karku. Wtedy kobieta pochyla się do przodu i dotyka czołem podłogi. I w tej pozycji pozostaje przez chwilę. Powtarza to trzy razy. Potem uśmiechają się do siebie, kiwają do siebie głowami i wstają. Nucąc, znów poruszają się w kółko. Znowu stawiają skrzyżowane nogi uczestników i uczestniczek na podłodze - mężczyzna u mężczyzn, kobieta u kobiet. Obydwoje opuszczają pomieszczenie. Zabawa skończona.
  • Krok 3 Uczestnicy i uczestniczki są proszeni o opisanie tego, co widzieli. Dopiero wtedy, gdy całe zdarzenie zostanie opisane, można przejść do interpretacji. Uczestnicy i uczestniczki powinni odpowiedzieć na pytanie, czy chcieliby/chciałyby mieszkać na Albatrosie i dlaczego, czy też nie.
  • Krok 4 Na koniec osoby prowadzące zabawę wyjaśniają wszystkim innym kulturę panującą na Albatrosie: Kiedy ludzie na Albatrosie są zadowoleni, nucą pod nosem. Wierzą w boginię ziemi, to jest kultura matriarchalna. Jako wyraz szczególnego szacunku osoby odwiedzające wyspę mogą postawić obie stopy na ziemi i w ten sposób wejść w kontakt z boską ziemią. Orzeszki ziemne cieszą się na Albatrosie szczególną popularnością jako owoce święte i danie rytualne. Szczególny kontakt z boginią mają kobiety, ponieważ podobnie jak ziemia przynoszą życie. Aby uchronić je przed niebezpieczeństwem, mężczyzna musi zawsze iść przed kobietą, a także degustować jej jedzenie. Kobiety mają prawo do siedzenia na ziemi, ponieważ wtedy są bliżej bogini ziemi. Mężczyźni mogą nawiązywać kontakt z Matką Ziemią tylko poprzez kobiety. Za zgodą kobiety mogą położyć rękę na jej karku. Następnie kobieta dotyka czołem ziemi i może w ten sposób nawiązać kontakt między boginią ziemi a mężczyzną. Na Albatrosie mężczyźni mogą dotykać kobiet tylko wtedy, gdy kobiety o to poproszą.

Działania następcze

Następnie uczestnicy i uczestniczki dyskutują, jakie założenia i oceny doprowadziły do błędnej interpretacji i skąd się wzięły. Na analizę należy zaplanować dużo czasu, aby osiągnąć skuteczną konfrontację między postrzeganiem a interpretacją. Ale: Analiza nie powinna opierać się na założeniu, że należy godzić się na dyskryminację i ucisk jako uwarunkowane kulturowo. Celem powinno być nauczenie się rozróżniania między postrzeganiem a interpretacją.