Šio imitacinio žaidimo metu dalyviai (-ės) stebi ir ir vertina moters ir vyro elgesį išgalvotoje kultūroje.

Rekomendacija, atsiliepimas

Theodore Gochenour (1993): Beyond Expierience. Yarmouth/USA: Interculturell Press 1993.

Reikalingas vedančiųjų skaičius
2 (vyras + moteris)
Reikalingos darbo priemonės
2 šalikėliai, 1 dubenėlis su žemės riešutais
Numatomos išlaidos
Apie 2 Eur. riešutams
Grupės dydis Nuo 14 metų (12-25 asmenys)
Trukmė 60 minučių
Tikslas Supažindinti dalyvius (-es) su nežinoma kultūra. Jie supras, kaip sunku yra tik apibūdinti situacija jos neinterpretuojant. Žaidimo prasmė yra ta, kad dalyviai (-ės) patirtų, kad nereikia spręsti apie kitas kultūras pagal savo supratimą. Jie (-jos) įgys tarptautinio elgesio kompetenciją, išmoks savęs paklausti: Ką aš iš tikro matau?
Turinys Migracija

Parsisiųsti
(.pdf 169.6 KB)

Pasiruošimas

Patalpoje reikia sustatyti kėdes ratu, per vidurį turi stovėti tuščia kėdė, šalio jos dubenėlis su žemės riešutais. Žaidimo vadovai turi būti vyras ir moteris. Jeigu yra tik vienas (-a) vadovas (-ė), galima pasikviesti dar vieną žmogų iš dalyvių ir jam (-jai) paaiškinti žaidimo taisykles.

Eiga

  • 1 žingsnis Žaidimo vadovai paaiškina dalyviams (-ėms), kad dabar keliausime į Albatroso salą ir, kad dalyviai turi užsirašyti tai, ką matė. Žaidimo vadovai išeina iš patalpos...
  • 2 žingsnis ...ir netrukus tylėdami grįžta atgal. Jie yra užsirišę šalikėlius/ skareles ant galvos ir atrodo draugiškai nusiteikę. Vyras eina pirmas, moteris seka jam iš paskos gerokai atsilikusi. Jie apeina keletą ratų aplink dalyvius (-es). Eidami jie (jos) kažką sau tyliai niūniuoja. Tada apeina kelis ratus kėdžių vidiniame rate. Vyras prieina prie vyriškos lyties dalyvių, kurie sėdi susikėlę koją ant kojos ir padeda jų kojas švelniai, bet ryžtingai ant grindų. Moteris tą patį padaro su moterimis. Vyras atsisėda ant kėdės, moteris atsiklaupia šalia ir pakelia riešutų dubenėlį nuo žemės. Vyras pasiima dubenėlį ir suvalgo kelis riešutus. Tada atiduoda dubenėlį moteriai, kuri taip pat suvalgo kelis riešutus. Moteris pastato dubenėlį atgal į vietą. Pavalgius vyras padeda ranką moteriai ant sprando ir ji pasilenkia prie žemės ir su kakta paliečia žemę. Taip ji pabūna keletą akimirkų. Ji tai pakartoja tris kartus. Tada jie vienas kitam nusišypso, linkteli vienas kitam ir atsistoja. Tada toliau kažką niūniuodami eina ratu, vėl pastato sukryžiuotas dalyvių kojas ant žemės (vyras - vyrams, moteris - moterims) ir išeina iš patalpos. Žaidimas baigtas.
  • 3 žingsnis Dalyvių paprašoma papasakoti, ką jie matė be jokių interpretacijų. Tik tad, kai jie papasakoja, ką matė, galima išsakyti savo nuomonę. Dalyviai (-ės) turi atsakyti į klausimą, ar jie norėtų gyventi Albatroso saloje, kodėl arba kodėl ne.
  • 4 žingsnis Galiausiai žaidimo vadovai papasakoja apie Albatroso salos kultūrą: jeigu žmonės šioje saloje yra patenkinti, jie niūniuoja. Jie tiki Žemės Deive, ten yra matriarchatinė kultūra. Norėdami parodyti didelę pagarbą, salos lankytojai (-os) gali padėti abi kojas ant žemės ir taip užmegzti kontaktą su dieviškąja Žeme. Žemės riešutai yra šventas ir ritualinis maistas, kuris Albatroso saloje yra ypač mėgstamas. Moterys turi ypatingą ryšį su Deive, nes jos kaip ir Žemė duoda gyvybę. Tam, kad moterį apsaugoti nuo pavojų, vyras turi eiti priekyje ir pirmas paragauti maisto. Moterys turi teisę sėdėti ant žemės, nes taip jos būna arčiau Deivės. Vyrai gali su Žeme užmegzti kontaktą tik per moterį. Tik su moters sutikimu vyrai gali padėti savo ranką ant jos sprando, tada moteris su kakta paliečia žemę ir taip sujungia Žemės Deivę su vyru. Albatroso saloje vyrai gali moterį paliesti tik moteriai paprašius.

Atlikus užduotį

Vėliau dalyviai (-ės) diskutuoja, kokie vyro ir moters poelgiai juos suklaidino ir kodėl. Tam reikėtų skirti daugiau laiko, kad būtų galima išsamiai aptarti, kas yra tikrovė ir, kas yra interpretacija. Bet aptarime nereikėtų prieiti klaidingos nuomonės, kad diskriminaciją ir priespaudą galima pateisinti, jeigu tokia yra kultūra. Žaidimo tikslas yra gebėti atskirti tikrą situaciją nuo interpretacijos.