Предизвикателство е да изживееш многообразието в контекста на групата. Също толкова голямо предизвикателство е и упражнението сред стотици еднакво изглеждащи бобчета да откриеш ЕДНОТО. Безобидно упражнение за внимание в контекста на многообразието.

Препоръка

Брой на необходимите ръководители
1
Необходими работни материали
1 дървена купа, 1 опаковка шарен боб
Очаквани разходи
евентуално няколко евро за боба
Големина на групата от 12 години (от 10 човека)
Продължителност 10 минути
Цел Участниците откриват, че е възможно от почти еднакво изглеждащи бобчета да открият "своето" бобче. Вниманието се насочва към малките разлики и многообразието, както и към факта, че хората са толкова многообразни, колкото и бобчетата в купата.
Съдържание Расизъм

Сваляне
(.pdf 182.85 KB)

Подготовка

Водещият подготвя дървена купа с шарен боб, както и приказката.

Протичане

  • Стъпка 1 Водещият дава на участниците купа с боб. Задачата е всеки един от тях да вземе едно бобче и в края на семинара да го намери отново измежду другите в купата. Поради това е препоръчително бобчето да се сравни с това на седящия в съседство, както и да се разгледа внимателно. Какво прави бобчето особено и различно?
  • Стъпка 2 Докато участниците разглеждат, водещият им чете приказката за бобчетата.
  • Стъпка 3 Този, който е готов с разглеждането, връща бобчето отново в купата.
  • Стъпка 4 В края на семинара/занятието дървената купа отново се предоставя на участниците, като те трябва да открият "своето" бобче. Няколко участници трябва едновременно да търсят бобчето си в купата и след успешно намиране трябва да седнат. Който е сигурен, че е намерил бобчето си, сяда. Рефлексията започва, когато всички са открили своето бобче.

Допълнителна обработка

Водещият пита, защо всички са се занимавали с бобчетата и дали могат да се опитат да обяснят смисъла на метода.

На пръв поглед бобчетата са изглеждали може би еднакво, но едно по-внимателно разглеждане показва, че те са различни - толкова различни са и хората. При по-задълбочен поглед се установява, че всеки човек е уникален и се различава от другите. Могат да бъдат обсъдени ключови думи като идентичност, предразсъдъци, многообразие, хомогенност в сравнение с хетерогенност.

Старицата и бобчетата

Имало едно време една много стара и мъдра жена. Животът й бил много труден.

Всяка сутрин, преди да започне ежедневната си работа, тя препасвала една престилка. След това отивала в килера и изваждала шепа бобчета от един чувал. После ги пускала в десния джоб на престилката.

Винаги, когато в течение на деня й се случвало нещо хубаво - усмивка на дете, песен на птица, звук на камбанка, човек, който бил мил с нея, аромат на чаша хубаво кафе, слънчев лъч, огряващ лицето й или сенчесто място в обедната жега - накратко казано, за всичко, което радвало сърцето и сетивата й, тя премествала едно бобче от десния в левия джоб на престилката си.

Вечер, преди да легне да спи, тя изваждала бобчетата от левия джоб на престилката си. Така се подсещала, какво хубаво й се е случило през този ден. За всяко едно бобче знаела, какво е предизвикало радостта й. И ако в левия й джоб имало дори само едно бобче, то за нея това бил ден, в който си е заслужавало да живее.