Κατανοώντας από κοινού την ποικιλομορφία - αλλά με ποιο τρόπο;

Εισαγωγή

Χαιρόμαστε που έχετε λάβει γνώση της προσφοράς μας. Με τη βοήθεια αυτού του φυλλαδίου και των πρόσθετων υλικών, θα θέλαμε να προτείνουμε μια καλά μελετημένη ιδέα για εκπαίδευση με επίγνωση της διαφορετικότητας, που εκτός των άλλων είναι διασκεδαστική.

Τα υλικά που αναπτύχθηκαν στο έργο, αποτελούμενα από

 • ένα εγχειρίδιο που παρέχει σύγχρονο θεωρητικό υπόβαθρο για τα ακόλουθα βασικά θέματα
  • πολιτιστική, εθνοτική και θρησκευτική ποικιλομορφία
  • έμφυλη και σεξουαλική ποικιλομορφία
  • κοινωνική ποικιλομορφία
  • ψηφιακή διάσταση
 • πολυάριθμες μέθοδοι για τα θέματα που υπάρχει αναφορά
 • Υλικά και πρότυπα για εκπαίδευση δεξιοτήτων

αποτελούν μαζί τη βάση για μια διδακτικά προετοιμασμένη και δοκιμασμένη έννοια. Ως παιδαγωγοί ειδικοί και εργαζόμενοι στον τομέα της κοινωνικής εργασίας, θα πρέπει να μπορείτε να πραγματοποιείτε ανεξάρτητα εκπαίδευση δεξιοτήτων με γνώμονα τη διαφορετικότητα και να υποστηρίζεστε σε ομάδες καθοδήγησης προκειμένου να μεταφέρετε τις διάφορες πτυχές της διαφορετικότητας στην ομάδα-στόχο σας.

Από ποια ιδέα προήλθε το έργο;

Οι κοινωνικές αλλαγές, όπως η ενδοευρωπαϊκή και διεθνής μετανάστευση και η παγκοσμιοποίηση, επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα. Παράλληλα, προσφέρουν νέες ευκαιρίες και προκλήσεις σε ιδρύματα και ενώσεις που συνεργάζονται με τους νέους και τους νέους ενήλικες. Προκειμένου να ανταποκριθούν σε τέτοιες κοινωνικές αλλαγές, οι επαγγελματίες πρέπει να επιδείξουν ισχυρές κοινωνικές δεξιότητες, πέραν της μεταφοράς γνώσης που σχετίζεται με το θέμα, έτσι ώστε να μπορούν να προάγουν την ποικιλομορφία και την κατανόηση μέσα στην κοινότητα.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο ενός σχεδίου Erasmus+, έχει συσταθεί μια ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη συζήτηση των ενοτήτων και των μεθοδολογικών προτάσεων για την προώθηση κρίσιμων και διαφοροποιημένων προοπτικών όσον αφορά την ταυτότητα και τη διαφορετικότητα. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πακέτου με προσανατολισμό σε μια πρακτική, που να καλύπτει τις ανάγκες του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού τοπίου για υλικό που προωθεί την καταπολέμηση των διακρίσεων τόσο online όσο και offline.

Πώς μπορείτε να συμβάλλετε στην αύξηση της ποικιλομορφίας;

Δεν είναι πάντοτε εύκολο να αντιμετωπιστεί θετικά η ποικιλομορφία της κοινωνίας, χωρίς να παραβλέπονται οι ατομικές διαστάσεις. Η διαφορετικότητα είναι ένα ευρύ και πολύπλοκο θέμα. Η διαφορετικότητα μας επηρεάζει όλους και ταυτόχρονα όλοι έχουμε μεγαλώσει με προκαταλήψεις, στερεότυπα και διακρίσεις που διαμορφώνουν εμάς και τη ζωή μας.

Μια πλούσια σε μεθόδους και παιγνιώδης προσέγγιση μπορεί να «βοηθήσει» όχι μόνο στη μετάδοση πληροφοριών, αλλά και στην απελευθέρωση συναισθημάτων για το πώς είναι να βιώνεις διακρίσεις και να αναπτύξεις μια στάση αυτο-προβληματισμού απέναντι στη διαφορετικότητα. Είναι σημαντική συνεπώς μια προσεκτική και ανοιχτή διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό διάλογο.

Χρησιμοποιώντας συνειδητά το διαθέσιμο υλικό και εσωτερικεύοντας τα ευρήματα από το φυλλάδιο, μπορείτε να σχεδιάσετε και να πραγματοποιήσετε ανεξάρτητα περαιτέρω εκδηλώσεις κατάρτισης σε θέματα διαφορετικότητας σε διαφορετικές μορφές. Πρότυπα και ιδέες σε μορφή ατζέντας βοηθούν σε αυτό. Τα υλικά δεν είναι διαθέσιμα μόνο στα γερμανικά, αλλά και στα βουλγαρικά, ελληνικά, σλοβενικά, πολωνικά, λιθουανικά και ρουμανικά. Διατίθενται δωρεάν σε αυτή την ιστοσελίδα divedu.eduskills.plus!

Γιατί δουλεύουμε με μεθόδους;

Φυσικά, είναι επίσης μία μέθοδος η πραγματοποίηση μια εκδήλωσης όπως η εκπαίδευση δεξιοτήτων χωρίς τη χρήση μεθόδων. Ωστόσο, είναι μάλλον αμφισβητήσιμο αν θα πετύχετε τον στόχο σας με αυτό. Οι διδακτικά ανεπτυγμένες και δοκιμασμένες μέθοδοι παρέχουν μια σαφή κατεύθυνση και ενθαρρύνουν τον αυτοστοχασμό. Ορίζουν πώς μπορεί να γίνει κάτι και οδηγούν συστηματικά στον καθορισμένο στόχο. Στην καθημερινή ζωή, μια σωστή απόφαση μπορεί να μας αποφέρει πολλά, αλλά με μια σαφή δομή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όχι μόνο οι στόχοι είναι πιο σαφείς, αλλά και πιο κατανοητοί για τους συμμετέχοντες. Παρ 'όλα αυτά, είναι σημαντικό να μην αντιμετωπίζουμε τις μεθόδους ως "βιβλίο συνταγών", αλλά να λαμβάνουμε υπόψη την αντίστοιχη ομάδα και τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτήν και, εάν είναι απαραίτητο, να κάνουμε αλλαγές στο προγραμματισμένο πλάνο.

Με τη χρήση μεθόδων, για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση δεξιοτήτων δεν θα αντιμετωπίσουν μόνο τα δικά τους συναισθήματα και σκέψεις, αλλά και δηλώσεις άλλων συμμετεχόντων. Οι μέθοδοι μπορούν επίσης να συμβάλουν όχι μόνο στην αναπαραγωγή όσων ακούστηκαν ή διαβάστηκαν, αλλά και σε μια αντίδραση με πιο προσωπικό ή δημιουργικό τρόπο χρησιμοποιώντας τις νέες δεξιότητες. Οι μέθοδοι που παρέχονται εδώ φυσικά δεν πρέπει να θεωρούνται πανάκεια, διότι δεν δημιουργούν αυτόματα διορατικότητα ή ανοχή, αλλά βοηθούν να βλέπουμε την κοινωνία και τη συνύπαρξή μας με μεγαλύτερη ευαισθησία. Αντίθετα, οι μέθοδοι μπορούν να υποβοηθήσουν ώστε να συνειδητοποιούμε πιο εύκολα τις γνώσεις μας και να εκφραζόμαστε ευκολότερα εάν δημιουργηθεί ένας δίχτυ προστασίας γι' αυτές. Η παιγνιώδης προσέγγιση των μεθόδων προσφέρει ένα διαφορετικό έδαφος αναπαραγωγής, όπου πιο ντροπαλοί άνθρωποι ενθαρρύνονται να μιλήσουν και ίσως πιο ατίθασοι άνθρωποι ενθαρρύνονται να ακούν περισσότερο.

Οι στόχοι της εκπαίδευσης ικανοτήτων

Οι στόχοι μιας τέτοιας εκπαίδευσης μπορεί να ποικίλουν. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε διάφορες διαστάσεις της διαφορετικότητας, να γνωρίσουμε μεθόδους και να ενθαρρύνουμε τον αυτοστοχασμό. Κάθε δυναμική ομάδας είναι διαφορετική και κάθε εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια πρέπει να ερευνήσει σε τι μπορεί και σε τι θέλει να επικεντρωθεί. Για να παρέχουμε μια γενική κατεύθυνση, τέσσερις πιθανοί στόχοι αναφέρονται εδώ ως παραδείγματα. Ένας και μοναδικός στόχος μπορεί να είναι το επίκεντρο, αλλά φυσικά αναπτύσσεται συνήθως μια συγχώνευση, ανάλογα με τη φάση της εκπαίδευσης δεξιοτήτων.

Αντιμετώπιση διαφορετικών διαστάσεων διαφορετικότητας

Συχνά, οι διακρίσεις προκύπτουν από την άγνοια ορισμένων θεμάτων. Σε μια ομάδα όπου δεν υπάρχει προϋπάρχουσα γνώση, πρέπει να δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο, για να βρεθούν στο επίκεντρο, όλα όσα μπορούν να ανήκουν στο θέμα της διαφορετικότητας. Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο για ειδικευμένους εργαζόμενους προσφέρει μια απλή και σαφή εισαγωγή στο θέμα της διαφορετικότητας και της σε βάθος γνώσης στους τομείς της πολιτιστικής, εθνοτικής και θρησκευτικής, σεξουαλικής και φύλου καθώς και της κοινωνικής ποικιλομορφίας. Θα ακολουθηθεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και θα παρουσιαστούν ενδιαφέροντα δεδομένα και γεγονότα που μπορούν να χρησιμεύσουν ως υποστήριξη στη μετάδοση του διδακτικού υλικού. Η γνώση που αποκτάται μπορεί να μεταδοθεί στους συμμετέχοντες και να χρησιμοποιηθεί ως βάση για συζήτηση. Τα ακόλουθα κεφάλαια βρίσκονται στο εγχειρίδιο:

 • Η πολιτιστική, εθνική και θρησκευτική ποικιλομορφία
  • Η μετανάστευση
  • Ο ρατσισμός
 • Η σεξουαλική και η έμφυλη ποικιλομορφία
  • Η βία κατά των γυναικών
  • Η σεξουαλική ποικιλομορφία
  • Η έμφυλη ποικιλομορφία
 • Κοινωνική ποικιλομορφία
  • Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων
  • Η φτώχεια
  • Η ανεργεία
  • Η έλλειψη στέγης

Γνωριμία με τις μεθόδους ευαισθητοποίησης και εμβάθυνσης

Οι μέθοδοι που είναι στη διάθεση σας σε αυτή τη συλλογή, αντιστοιχούν στα θέματα που εξετάζονται στο εγχειρίδιο και, εκτός από τη χρήση στην κατάρτιση δεξιοτήτων, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα σε μαθήματα κατάρτισης, σε εργαστήρια ή στην τάξη. Η παιγνιώδης και ενεργητική προσέγγιση προσφέρει ευαισθητοποίηση για τα διαφορετικά επίπεδα ποικιλομορφίας και η διασκέδαση είναι προγραμματισμένη για ομάδες όλων των ηλικιών. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι μερικοί από τους συμμετέχοντες έχουν μεταφέρει τις μεθόδους ακόμα και στις δικές τους οικογένειες, καθώς οι μέθοδοι είναι πολύ διασκεδαστικές ή λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και ενσωματώνουν τις μεθόδους στο δικό τους περιβάλλον ή στο εργασιακό περιβάλλον. Ο παρακάτω πίνακας σας δίνει μια επισκόπηση των μεθόδων που έχουμε προετοιμάσει και προτείνουμε, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης σε επίπεδο ποικιλομορφίας. Ωστόσο, μερικές από τις μεθόδους έχουν σχεδιαστεί για να υποδεικνύουν πολλαπλές διακρίσεις ποικιλομορφίας, επιχειρώντας μια διατομεακή προσέγγιση.

 • Η πολιτιστική, εθνική και θρησκευτική ποικιλομορφία
  • Γλώσσες - Άνω κάτω
  • Barnga
  • Το νησί Albatros
  • Μεταναστεύσεις 1, 2 ή 3
  • Το δικό σας ιστορικό μετανάστευσης
  • Ο Τζακ και η φασολιά
  • Λουλούδι ταυτότητας
  • Ο κλέφτης μπισκότων
 • Η σεξουαλική και η έμφυλη ποικιλομορφία
  • Χάσμα αμοιβών ανάμεσα στα φύλα
  • Το νησί και οι κάτοικοί του
  • Το άτομο που αναπαριστά το φύλο. Ένα χαριτωμένο, προσιτό μοντέλο για την κατανόηση της κοινωνικής κατασκευής του φύλου
  • Το μεγάλο έπαθλο
  • Εργασία με το βίντεο κλιπ με τίτλο "Επεξηγηματική ταινία για την σεξουαλική ποικιλομορφία και την ποικιλομορφία του φύλου"
 • Κοινωνική ποικιλομορφία
  • Ταινία: Τι καταλαβαίνουν αυτά τα παιδιά που δεν καταλαβαίνει το αφεντικό σας;
  • Ένα βήμα προς τα εμπρός
  • Ταινία για τη φτώχεια και τις προκαταλήψεις
  • Στάση λεωφορείου
  • Τι νομίζω εγώ - ποιος είσαι εσύ;
  • Μια νέα αρχή

Αυτο-αναστοχασμός για την προσωπική κοινωνική θέση

Ο αυτο-προβληματισμός είναι ένα από τα θεμέλια διαπροσωπική αλληλεπίδραση που βασίζεται στο σεβασμό στην κοινωνία μας. Ο αυτο-προβληματισμός, ως αντικείμενο εκπαίδευσης, μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, είτε ως διευθυντές, γονείς, δασκάλους κ.λ.π., να αντιμετωπίζουν τους άλλους με σεβασμό και ισότητα. Στην καλύτερη περίπτωση, ο αυτο-προβληματισμός προάγει τη γνώση σχετικά με τα προσωπικά πρότυπα, τα κίνητρα ή τις αναστολές. Αυτό πρέπει φυσικά να γίνει κατανοητό ως διαδικασία εκμάθησης και εμπειρίας. Συχνά οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν έχουν καμία απολύτως προκατάληψη. Αλλά μέσω της εντατικής εξέτασης του θέματος και της παιγνιώδους εμπειρίας που αποκτούν μέσω των μεθόδων, μια νέα διαδικασία σκέψης ξεκινά με φυσικό τρόπο και τα προσωπικά σχέδια σκέψης τίθενται σε αμφισβήτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να κάνετε έναν αυτο-προβληματισμό, με τις ακόλουθες ερωτήσεις να μπορούν να αποτελέσουν ένα παράδειγμα:

 • Έχω γενικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον τρόπο ζωής των άλλων ανθρώπων;
 • Πού συναντώ έλλειψη κατανόησης;
 • Πώς μπορώ να ξεπεράσω αυτή τη στερεότυπη σκέψη;
 • Γιατί έχω αυτές τις προκαταλήψεις;
 • Είχα ποτέ μια αρνητική εμπειρία και έχει μεταφερθεί αυτό σε μια ολόκληρη ομάδα;

Μην προσπαθήσετε να επιβάλλετε τεχνητά αυτό το βήμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι πτυχές θα προκύψουν αυτόματα κατά την αξιολόγηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσω της μεθόδου. Από την εμπειρία μας, αναπτύσσονται ζωηρές και διδακτικές συζητήσεις στις οποίες εμφανίζονται και αναγνωρίζονται οι ικανότητες δράσης.

Ανταλλαγή εμπειριών και σημείων επαφής με διακρίσεις

Ένας ακόμα στόχος μπορεί επίσης να είναι, να ανοιχτούν οι πληγέντες και να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους από διακρίσεις που έχουν υποστεί. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου δύο προοπτικές:

 1. Που έχω υποστεί εγώ κάποια διάκριση;
 2. Πού κάνω εγώ διακρίσεις;

Αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στην επεξεργασία των εμπειριών. Όχι μόνο σε άμεσο διάλογο με άλλα άτομα που τους αφορά το θέμα, αλλά και με άτομα που δεν επηρεάζονται από διακρίσεις. Για άτομα που δεν έχουν υποστεί ακόμη καμία διάκριση, αυτή η διαδικασία μπορεί να τους ανοίξει ξανά τα μάτια, επειδή το άκουσμα της εμπειρίας που διηγείται ένα άτομο που έχει υποστεί διακρίσεις είναι πολύ πιο κοντά στη δική του πραγματικότητα παρά στη θεωρητική προσέγγιση του θέματος ή στα γεγονότα που παρουσιάζονται από τις ειδήσεις. Ο συναισθηματικός παράγοντας παίζει εδώ σημαντικό ρόλο όταν ξανασκεφτεί κάποιος τα δικά του πρότυπα δράσης και σκέψης.

Ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων

Το τελευταίο κεφάλαιο ασχολήθηκε με τους στόχους που μπορούν να επιτευχθούν μέσω μιας τέτοιας εκπαίδευσης δεξιοτήτων. Στο δεύτερο βήμα, τίθεται το ερώτημα πώς μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Αυτό εξηγείται χρησιμοποιώντας πέντε φάσεις που βασίζονται η μία στην άλλη, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η εισαγωγή στο θέμα

Αυτή η φάση δεν εξυπηρετεί μόνο την είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, αλλά και την εισαγωγή στο θέμα. Ελεύθερος χρόνος 30 λεπτών πριν από την έναρξη της επίσημης εκπαίδευσης ικανότητας χαλαρώνει τη διάθεση και οι συμμετέχοντες μπορούν, για παράδειγμα, να έχουν μια άτυπη συνομιλία μαζί με ένα φλιτζάνι καφέ. Αυτό ως επί το πλείστον σπάει τον πάγο και δημιουργεί μια χαλαρή ατμόσφαιρα στην αρχή της εκδήλωσης. Για να μπούμε στο θέμα, στην αρχή της κατάρτισης ικανότητας, παραθέτουμε τα θέματα στα οποία θα γίνει αναφορά και επίσης έναν προσδιορίζουμε το περιεχόμενό τους. Αυτό είναι πρωτίστως μια θεωρητική εισαγωγή και αφορά το στόχο της αντιμετώπισης των διαφόρων διαστάσεων της διαφορετικότητας καθώς επίσης και τη γνωριμία με τις πρώτες μεθόδους ευαισθητοποίησης. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμεύουν όχι μόνο ως εισαγωγή στα διάφορα θέματα αλλά και για να χαλαρώσουν τη δυναμική της ομάδας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι, τα μεθοδικά παιχνίδια στην αρχή είναι μια χαλαρωτική εμπειρία για όλους, που υποτίθεται ότι μειώνουν το φόβο της επαφής με τους άλλους συμμετέχοντες και το θέμα.

Κοίτα - πρόσεξε

Η δεύτερη φάση της κατάρτισης δεξιοτήτων αφορά την αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται στερεότυπα ή προκαταλήψεις κατά άλλων ανθρώπων, πολιτισμών, σεξουαλικών προτιμήσεων κ.λ.π. Όλοι μαζί μπορείτε να μιλήσετε για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τέτοια στερεότυπα σε κάθε άτομο, αλλά και στην κοινωνία. Εκτός από τη βαθύτερη εξέταση των πλέον γνωστών διαστάσεων της διαφορετικότητας, μπορεί να συμβεί οι συμμετέχοντες να έχουν έναν αρχικό προβληματισμό και να επανεξετάσουν τα παλιά πρότυπα δράσης. Σίγουρα κάθε άτομο μπορεί να σκεφτεί μια κατάσταση την οποία έχουν ζήσει και οι άλλοι, αλλά δεν προβληματίστηκαν περισσότερο.

Απόκτηση γνώσης

Σε αυτή τη φάση, οι εμπειρίες των συμμετεχόντων συνδέονται ξανά με τον κοινωνικό και επιστημονικό διάλογο. Είναι σημαντικό να δοθεί μια μετα-προοπτική. Αυτό περιλαμβάνει την αντικατάσταση των καθημερινών όρων με τεχνικούς όρους, την τεκμηρίωση της πραγματικότητας της ζωής με στατιστικά στοιχεία και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο απόκτησης πιο εμπεριστατωμένης γνώσης.

Εμβάθυνση και προβληματισμός

Κατά την εμβάθυνση και τον προβληματισμό συνδέεται μεθοδολογικά το ερώτημα, τι σχέση έχει το ζήτημα των διακρίσεων με κάθε άτομο που συμμετέχει, πώς τα φαινόμενα των διακρίσεων και της διαφορετικότητας ταιριάζουν στην κοινωνία καθώς και στο δικό τους επαγγελματικό πλαίσιο και ποιες επιλογές μπορεί να υπάρχουν για δράση. Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα εδώ, είναι σημαντικό να δοθεί χώρος για να γράψετε τα δικά σας ευρήματα και, για παράδειγμα, να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να γράψουν μια επιστολή στον εαυτό τους.

Εξωτερική ματιά και σχόλια

Στο τέλος μιας τέτοιας εκδήλωσης, δεν πρέπει να λείπει η προοπτική και η ανατροφοδότηση. Είναι σημαντικό να παρέχετε περαιτέρω υλικό και συμβουλές για τη βιβλιογραφία, αλλά και να συζητήσετε τις δυνατότητες περαιτέρω εργασίας σε ανοιχτά θέματα. Η ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες μπορεί να είναι πολύτιμη για εσάς ως διοργανωτή της εκπαίδευσης ικανότητας. Η εποικοδομητική ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην διαχείρηση της εκπαίδευσης δεξιοτήτων.

Χρήση προτύπων για την εκπαίδευση δεξιοτήτων

Τώρα έχετε μια πρώτη εικόνα για τους στόχους και τα μέτρα ευαισθητοποίησης της κατάρτισης δεξιοτήτων. Πώς μπορεί να σας υποστηρίξει ένας προγραμματισμός σε μορφή ατζέντας και τα υπόλοιπα υλικά;

Πρόγραμμα

Στην πλατφόρμα θα βρείτε ένα προτεινόμενο πρόγραμμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε μια εκπαίδευση δεξιοτήτων στο σύνολό της. Είστε φυσικά ευκταίο να προσαρμόσετε την ατζέντα στις προσωπικές σας ανάγκες. Το πρόγραμμα προτείνει κατάλληλες μεθόδους για τις διαστάσεις της διαφορετικότητας που εξετάζονται στο εγχειρίδιο.

Οι μέθοδοι

Οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν είναι τόσο διαφορετικές όσο και η ίδια η διαφορετικότητα. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μια μέθοδος όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και λογικά, είναι σημαντικό να δοθούν μερικές σκέψεις εκ των προτέρων.

 • Τι θέλω να επιτύχω με αυτήν την εκπαίδευση δεξιοτήτων;
 • Ποια θέματα αφορούν τους συμμετέχοντες;
 • Ποια είναι η πιθανή δυναμική της ομάδας; Υπάρχει συναισθηματική εγγύτητα ή είναι όλοι άγνωστοι;
 • Τι είδους κτιριακή υποδομή είναι διαθέσιμη για μένα;
 • Ποια μέσα πρέπει να προετοιμάσω (πίνακα, προβολέα ...);
 • Πόση αυτοπεποίθηση έχω; Σε ποιες μεθόδους δυσκολεύομαι, και με ποιες μεθόδους νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια;
 • Σε ποιο επίπεδο επικοινωνίας θέλω να απευθυνθώ; Πραγματικό επίπεδο, επίπεδο σχέσης ή επίπεδο εμπειρίας;

Εγχειρίδιο

Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο για επαγγελματίες παρέχει μια εισαγωγή στο θέμα της διαφορετικότητας με ιδιαίτερη εμβάθυνση στη γνωριμία με τους τομείς της πολιτιστικής, εθνοτικής, θρησκευτικής, σεξουαλικής, έμφυλης και κοινωνικής ποικιλομορφίας. Θα ακολουθησεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και θα μάθετε μερικά ενδιαφέροντα δεδομένα και γεγονότα που μπορούν να χρησιμεύσουν ως υποστήριξη κατά τη διάδοση του διδακτικού υλικού. Η γνώση που θα αποκτηθεί, μπορεί να μεταδοθεί στους συμμετέχοντες και να χρησιμοποιηθεί ως βάση για συζήτηση.

Κατάλογος για έλεγχο

Ένας κατάλογος ελέγχου μπορεί να βοηθήσει στην ασφαλή οργάνωσης μιας τέτοιας εκπαίδευσης δεξιοτήτων, ειδικά αν το κάνετε μόνοι σας για πρώτη φορά. Μπορείτε να ελέγξετε όλα τα βήματα προετοιμασίας και όλα όσα πρέπει να φροντίσετε μέσα από αυτή τη λίστα. Αυτό, επειδή ένα καλά οργανωμένο σεμινάριο, όχι μόνο φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα, αλλά και σας επιτρέπει επίσης να χαλαρώσετε και να εμβαθύνετε σε κάθε πιθανή νέα κατάσταση. Εάν μια εκδήλωση είναι καλά προετοιμασμένη, μπορείτε να επικεντρωθείτε περισσότερο στους συμμετέχοντες.

Κατάλογος συμμετεχόντων

Φυσικά δεν πρέπει να λείπει ο κατάλογος των συμμετεχόντων. Ακόμα κι αν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας γρήγορα, θα θέλαμε να προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο, οπότε μια τέτοια λίστα δεν πρέπει να λείπει. Και, δεν είναι ωραίο να μπορείτε να επισημάνετε ένα στοιχείο στη λίστα ελέγχου;

Ερωτηματολόγιο για τις εκθέσεις που περιγράφουν την εμπειρία των συμμετεχόντων

Οι αναφορές στις οποίες οι συμμετέχοντες περιγράφουν την εμπειρία τους, δεν σας ενδιαφέρουν μόνο ως διοργανωτή, αλλά μπορούν επίσης να παρέχουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα για την προώθηση της εκδήλωσης. Μπορείτε να μοιράσετε αυτό το ερωτηματολόγιο στο τελευταίο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να το συμπληρώσουν απευθείας. Εναλλακτικά, μπορείτε να δώσετε χρόνο στους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αργότερα.

Φύλλα αξιολόγησης για ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση δεξιοτήτων

Τα έντυπα αξιολόγησης της ίδιας της εκπαίδευσης δεξιοτήτων είναι ο καλύτερος τρόπος για να λάβετε ειλικρινή ανατροφοδότηση. Ακόμα κι αν οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κάνουν σχόλια κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, μερικοί άνθρωποι αποφεύγουν την ειλικρινή κριτική, ακόμα κι αν μπορεί να είναι πολύ εποικοδομητική για τον εαυτό τους. Επομένως, ένα φύλλο αξιολόγησης μετά την εκδήλωση είναι ιδανικό για να λάβετε σχόλια για το τι θα μπορούσατε να κάνετε καλύτερα την επόμενη φορά. Εδώ είναι σκόπιμο να συμπληρώσουν απευθείας τα ερωτηματολόγια, καθώς το ποσοστό ανταπόκρισης είναι πολύ υψηλότερο.

Πώς είναι οι διαδυκτιακές εκδηλώσεις;

Το έργο σχεδιάστηκε πριν από την πανδημία του κορωνοϊού, οπότε αναπτύχθηκαν τα υλικά για εκδηλώσεις δια ζώσης . Ακόμη και μετά την πανδημία, η έννοια της διοργάνωσης εκδηλώσεων θα επικρατήσει σίγουρα, επειδή προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Φυσικά, τα υλικά μας είναι επίσης κατάλληλα για μια τέτοια μορφή.

Λάβετε υπόψη ότι οι διαδικτυακές εκδηλώσεις πρέπει να προσαρμοστούν και να έχουν διάρκεια έως τρεις ώρες προκειμένου να διασφαλιστεί ενεργός συμμετοχή. Πρέπει να περιλαμβάνουν δυο ενενηντάλεπτα με ενδιάμεσο διάλειμμα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 άτομα. Η πορεία της εκδήλωσης είναι παρόμοια με εκείνη της δια ζώσεις (πρόσωπο με πρόσωπο), οι φάσεις άφιξης και εμφάνισης μπορούν να πραγματοποιηθούν συμπτηγμένα, καθώς η άφιξη και η πρώτη ανταλλαγή μεταξύ των συμμετεχόντων έχει μειωθεί στο χρόνο. Οι φάσεις απόκτησης γνώσεων, εμβάθυνσης και προβληματισμού για τη γνώση, καθώς και η διαδικασία έκφρασης απόψεων και η ανατροφοδότηση παραμένουν σε ισχύ.

Για να μετατρέψετε μια δια ζώσης παρουσίαση σε εικονική, μπορείτε για παράδειγμα να μετατρέψετε και να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Το μεγάλο έπαθλο: Μεταφέρετε τις ερωτήσεις από το πρότυπο σε μια παρουσίαση του PowerPoint. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερωτήσεις μπορούν να παρουσιαστούν με σαφήνεια κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής εκδήλωσης. Χωρίζοντας τους συμμετέχοντες σε ομάδες, οι ερωτήσεις μπορούν να συζητηθούν ανάμεσα στα μέλη κάθε ομάδας και αργότερα στην ολομέλεια.
 • Ένα βήμα προς τα εμπρός: Το Scrumbl είναι κατάλληλο για αυτή τη μέθοδο. Το Scrumbl είναι δωρεάν λογισμικό που παρέχει έναν εικονικό πίνακα ανακοινώσεων που μπορεί να σχεδιαστεί με ευελιξία. Όποιος έχει τον σύνδεσμο μπορεί να προσθέσει, να επισημάνει και να εκχωρήσει την κάρτα καρφιτσών και τις κάρτες ευρετηρίου. Μπορείτε να στείλετε τις περιγραφές ρόλων από το πρότυπο, προσωπικά σε όλους τους συμμετέχοντες.
 • Μια νέα αρχή: Ο δωρεάν, συνεργατικός διαδικτυακός επεξεργαστής "Etherpad" βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση του διαδικτύου yopad.eu. Όποιος έχει στη διάθεσή του τον κατάλληλο σύνδεσμο μπορεί να συμμετέχει σε μια συνεργατική προσπάθεια σε αυτόν τον ιστότοπο. Η εργασία μπορεί να μεταφερθεί και σε tablet ή ipad και η μέθοδος μπορεί επίσης να υλοποιηθεί διαδικτυακά. Είναι επίσης απαραίτητη η ευκολία που παρέχει, να δημιουργούνται μικρές διαδικτυακές ομάδας έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να εργάζονται ομαδικά.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων απόκτησης δεξιοτήτων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με τη βοήθεια (δωρεάν) εργαλείων. Η ομάδα μας είχε καλές εμπειρίες από τη χρήση των ακόλουθων εργαλείων:

 • Το Oncoo είναι ένας δωρεάν ιστότοπος που προσφέρει διάφορα εργαλεία για τη δημιουργία διαφορετικών μεθόδων online και διαδραστικά. Οποιοδήποτε μέσο με δυνατότητα επεξεργασίας μέσω του διαδικτύου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δικτύωση των μελών της ομάδας και τη συνεργασία τους.
 • Το Mentimeter είναι επίσης ένα δωρεάν εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαδικτυακών ερευνών. Με τη βοήθεια ενός κωδικού γίνεται η πρόσβαση στην έρευνα και η δίνεται δυνατότητα ανώνυμης απάντησης.

Συμβουλές και κόλπα

Μην ανησυχείτε αν δεν είχατε εμπειρία με την εκπαίδευση δεξιοτήτων. Οι ειδικοί του έργου έχουν συγκεντρώσει για εσάς μερικές συμβουλές και κόλπα που θα σας υποστηρίξουν.

 • Ένας προσωπικός χαιρετισμός των συμμετεχόντων, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα σε μικρές ομάδες, δημιουργεί εγγύτητα και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εγκλιματιστούν πιο εύκολα.
 • Κατά την παρουσίαση του προγράμματος της εκδήλωσης, καθορίστε τους στόχους που θέλετε να επιτύχετε και ταυτόχρονα ξεκαθαρίστε ότι κάθε συμβολή των συμμετεχόντων είναι ευπρόσδεκτη.
 • Κατά τον προγραμματισμό της κατάρτισης δεξιοτήτων, βεβαιωθείτε ότι εκτός από την ηλικία, το φύλο, την καταγωγή και το επίπεδο εκπαίδευσης, η προηγούμενη εμπειρία και οι πιθανές ανησυχίες των συμμετεχόντων στην ομάδα καθώς και το κίνητρο που είχαν για να συμμετάσχουν, μπορεί να παίξει ρόλο.
 • Λάβετε υπόψη το σύνθημα "Τα σφάλματα έχουν προτεραιότητα".
 • Μην αποθαρρύνεστε αν έχετε ανακαλύψει μερικά εμπόδια στις πρώτες προσπάθειες. Είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία και θα διαπιστώσετε ότι με την πάροδο του χρόνου γίνεται ευκολότερο να ανταποκριθείτε σε τέτοια εμπόδια.
 • Στην αρχική φάση του γεγονότος, οι μεμονωμένοι συμμετέχοντες μπορεί να μην είναι σίγουροι ή να φοβούνται να πουν κάτι λάθος. Κάνετε προσπάθεια να απαλείψετε τον φόβο τους, τονίζοντας ότι αυτός είναι ένας ασφαλής χώρος όπου δεν θα κριθούν για τις απόψεις τους.
 • Χρησιμοποιήστε τη λίστα ελέγχου που σας παρέχεται. Ένας λεπτομερής εκ των προτέρων έλεγχος αυξάνει την εμπιστοσύνη σας στη διαδικασία.

Υλικά και πρότυπα για εκπαίδευση δεξιοτήτων