Suprasti įvairovę kartu - bet kaip?

Įvadas

Džiaugiamės, kad susidomėjote mūsų pasiūlymu. Naudodamiesi šia metodine medžiaga ir papildoma informacija norėtume pasiūlyti gerai apgalvotą mokymo planą apie įvairovės ugdymą, kuris patiks besimokantiesiems.

Projekto metu sukurta medžiaga susideda iš:

 • naudotojo vadovą, kuriame rasite teorinę šiuolaikinę informaciją šiomis temomis:
  • kultūrinė, etninė ir religinė įvairovė
  • lytinė ir seksualinė įvairovė
  • socialinė įvairovė
  • skaitmeninė dimensija
 • įvairių metodų išvardytomis temomis
 • Metodinė medžiaga ir šablonai kompetencijų mokymams

Visa medžiaga yra parengta didaktiškai ir išbandyta. Medžiaga parengta taip, kad pedagogai, socialiniai pedagogai, darbuotojai gebėtų savarankiškai organizuoti mokymus įvairovės tema.

Kaip atsirado šis projektas?

Visuomenės pokyčiai, tokie kaip Europos ir tarptautinė migracija ir globalizacija, liečia ir švietimo sistemą. Pokyčiai ne tik suteikia naujas galimybes, bet yra ir iššūkis įstaigoms ir asociacijoms, dirbančioms su jaunimu ir jaunais suaugusiaisiais. Norint padėti visuomenei priimti šiuos socialinius pokyčius, specialistams reikia ne tik žinių, bet ir stiprių socialinių įgūdžių didinant įvairovės supratimą bendruomenėse.

Todėl Erasmus+ projekto metu buvo sudaryta Europos ekspertų (-čių) komanda, kuri sukūrė mokymo medžiagą ir metodus, skatinančius kritiškai diskutuoti apie įvairovę iš skirtingų pusių. Projekto tikslas - sukurti mokymo medžiagą įvairovės tema, kuri būtų pritaikoma praktiškai.

Kaip galite prisidėti prie didesnės įvairovės?

Ne visada paprasta suprasti ir priimti visuomenėje esančią įvairovę, nepamirštant atskirų sričių. Įvairovė yra plati ir sudėtinga tema. Įvairovė liečia mus visus, o mes užaugome su išankstinėmis nuostatomis, stereotipais ir diskriminacija, kurie formuoja mus ir mūsų gyvenimą.

Žaisminga metodika gali „padėti“ ne tik perduoti informaciją, bet ir leisti patirti pvz.: diskriminaciją ir išsiugdyti savirefleksišką požiūrį į įvairovę. Svarbu atsargus ir atviras procesas, atsižvelgiant į socialinį diskursą.

Naudodamiesi turima metodine medžiaga ir susipažinę su informacija, esančia naudotojo vadove, galite savarankiškai planuoti ir vesti įvairaus formato mokymų renginius apie įvairovę. Tam pasitarnaus šablonai ir pasiūlyta dienotvarkė. Medžiaga yra ne tik vokiečių, bet ir bulgarų, graikų, slovėnų, lenkų, lietuvių ir rumunų kalbomis. Ši svetainė yra nemokama divedu.eduskills.plus!

Kodėl mes pasitelkiame metodus?

Žinoma, tai taip pat yra tam tikras metodas, kai pvz.: kompetencijos mokymus vedate nenaudodami metodų. Tačiau gana abejotina, ar tokiu būdu pasieksite savo tikslą. Nes didaktiškai sukurti ir išbandyti metodai pateikia aiškią kryptį ir skatina savirefleksiją. Jie duoda instrukcijas, ir sistemingai veda prie užsibrėžto tikslo. Turint aiškią struktūrą, tikslais dalyviams yra ne tik aiškesnis, bet ir suprantamesnis. Nepaisant to, svarbu nesivadovauti metodais kaip „receptų knyga“, o atsižvelgti į atitinkamą grupę ir joje vykstančius procesus ir, jei reikia, koreguoti planą/ eigą.

Pavyzdžiui, taikant metodus, kompetencijų mokymų dalyviai analizuos ne tik savo jausmus ir mintis, bet ir kitų dalyvių pareiškimus. Metodai taip pat gali padėti ne tik atgaminti tai, kas girdėta ar perskaityta, bet ir reaguoti asmeniškiau ar kūrybiškiau, pasitelkiant naujus įgūdžius. Čia pateikti metodai neturi būti vertinami kaip panacėja, nes jie automatiškai nesukuria įžvalgos ar tolerancijos, tačiau padeda jautriau žiūrėti į visuomenę ir mūsų sambūvį. Ir atvirkščiai, metodai gali paskatinti lengviau suvokti įžvalgas ir išreikšti savo jausmus, jei sukuriami saugi erdvė. Žaismingi metodai suteikia galimybę drovesniems žmonėms išsakyti savo mintis, o daugiau kalbantiems išmokti išgirsti.

Kompetencijų mokymų tikslai

Tokių mokymų tikslai gali būti įvairūs. Svarbu atkreipti dėmesį į įvairias įvairovės sritis, pažinti metodus ir skatinti savirefleksiją. Kiekviena grupės dinamika yra skirtinga ir kiekvienas vedantysis turi pažvelgti į tai, ką jis gali ir nori sutelkti. Norint pateikti bendrą kryptį, čia minimi keturi galimi tikslai. Galite turėti ir vieną pagrindinį tikslą, tačiau mokymų metu paliesite visus tikslus.

Nagrinėti ir aptarti skirtingas įvairovės sritis

Dažnai diskriminacija kyla dėl tam tikrų temų nežinojimo. Grupėje, kurioje nėra išankstinių žinių, turi būti sukurtas pagrindas, kad pirmiausia būtų galima sutelkti dėmesį į viską, kas gali priklausyti įvairovės temai. Internetiniame kvalifikuotų darbuotojų vadove pateikiama paprasta ir aiški įvairovės tema ir išsamios žinios apie kultūrinę, etninę ir religinę, seksualinę ir lyties bei socialinę įvairovę. Laikomasi europinio požiūrio ir pateikiami įdomūs duomenys bei faktai, kurie gali būti pgalba perteikiant mokymo medžiagą. Įgytas žinias galima perduoti dalyviams ir naudoti kaip diskusijų pagrindą. Šiuos skyrius rasite naudotojo vadove:

 • Kultūrinė, etninė ir religinė įvairovė
  • Migracija
  • Rasizmas
 • "Seksualinė ir lytinė įvairovė"
  • Smurtas prieš moteris
  • Seksualinė įvairovė
  • Lyčių įvairovė
 • Socialinė įvairovė
  • Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas
  • Skurdas
  • Bedarbystė
  • Benamystė

Pažinimas ir gilinimo metodai

Metodai, kuriuos pateikėme, atitinka temas, kurios nagrinėjamos naudotojo vadove, be to, kad yra naudojamos kompetencijų mokymuose, taip pat gali būti naudojamos individualiai mokymo kursuose, dirbtuvėse ar pamokose. Žaismingas ir aktyvus požiūris skatina suvokti įvairius įvairovės lygius, o smagus laiko praleidimas yra iš anksto užprogramuotas visų amžiaus grupių žmonėms. Mūsų patirtis parodė, kad kai kurie dalyviai pasidalijo metodais su savo šeimos nariais, kurie perduoda informaciją toliau. Šioje lentelėje pateikiama mūsų parengtų ir rekomenduojamų metodų apžvalga, įskaitant klasifikavimą pagal įvairovės sritį. Tačiau kai kurie metodai yra skirti nagrinėti daugialypę diskriminaciją.

 • Kultūrinė, etninė ir religinė įvairovė
  • Kalbų asorti
  • Barnga
  • Albatroso sala
  • Migracijos 1, 2 arba 3
  • Mano migracijos istorija
  • Pupelė
  • Tapatybės gėlė
  • Sausainių vagis
 • "Seksualinė ir lytinė įvairovė"
  • Atlyginimas pagal lytį
  • Sala ir jos gyventojai (-os)
  • Lyties meduolis
  • Didysis prizas
  • Darbas su vaizdo klipu „Aiškinamasis filmas apie lytiškumą ir seksualinę įvairovę“
 • Socialinė įvairovė
  • filmas: "Ką supranta šie vaikai, ko nesupranta jūsų viršininkas?"
  • Vienas žingsnis į priekį
  • Filmas „Skurdas ir išankstinės nuostatos“
  • Autobusų stotelė
  • Ką aš manau - kas tu?
  • Nauja pradžia

Savirefleksija

Savirefleksija yra vienas iš pagarbios, tarpasmeninės sąveikos visuomenės pamatų. Išmokyta savirefleksija gali padėti žmonėms visose gyvenimo srityse, nesvarbu, kaip vadovo, tėvo, mokytojo ir daug daugiau, elgtis su kitais pagarbiai ir lygiai. Geriausiu atveju savirefleksija yra naudinga įžvalgoms apie savo pačių elgesio modelius, pasipriešinimą ar motyvaciją. Procesas, žinoma, turi būti suprantamas kaip mokymosi ir patirties procesas. Dažnai žmonės mano, kad neturi jokio išankstinio nusistatymo. Tačiau intensyviai nagrinėjant temą ir išbandžius žaidybinius metodus, natūraliai įsijungia kitoks mąstymo procesas, tada galima apmąstyti savo elgesį, pvz.: užduoti sau šiuos klausimus:

 • Ar turiu kokių nors bendrų pranašumų lyginat su kitų žmonių gyvenimo būdu?
 • Kur susiduriu su nesupratimu?
 • Kaip aš galiu įveikti šį stereotipinį mąstymą?
 • Kodėl aš turiu šias išankstines nuostatas?
 • Ar kada nors turėjau neigiamos patirties, o po to pritaikiau tai visai grupei?

Nebandykite dirbtinai priversti dalyvių atsakyti į šitą klausimą. Daugeliu atvejų šie aspektai iškyla automatiškai kalbant apie patirtį. Mūsų patirtis rodo, kad vyksta gyvos ir pamokančios diskusijos, kurių metu išryškėjas vienas ar kitas elgesio modelis.

Keitimasis patirtimi ir susidūrimas su diskriminacija

Tai taip pat gali būti tikslas nukentėjusiems žmonėms atsiverti ir pasikalbėti apie diskriminacijos patirtį. Svarbu turėti dvi perspektyvas:

 1. Kur buvau diskriminuojamas?
 2. Kur aš diskriminuoju?

Tai gali paskatinti mokėjimą vertinti patirtį. Ne tik tiesiogiai bendraujant su kitais nukentėjusiais asmenimis, bet ir su asmenimis, kurie nėra paveikti diskriminacijos. Žmonėms, kurie dar nėra patyrę diskriminacijos, tai gali vėl atverti akis, nes situacijos pasakojimas suinteresuotam asmeniui yra daug artimesnis paties tikrovei nei teorinės žinios ar situacijos iš naujienų. Emocinis komponentas čia vaidina svarbų vaidmenį permąstant savo elgesį ir minties modelius.

Dalyvių sąmoningumo didinimas

Paskutiniame skyriuje buvo nagrinėjami tikslai, kuriuos galima pasiekti per tokius įgūdžių mokymus. Antrame etape kyla klausimas, kaip galima pasiekti šiuos tikslus. Tai paaiškinama naudojant penkias fazes, kurios renginio metu remiasi viena į kitą.

Atvykimas

Šis etapas padeda ne tik atvykti į renginio patalpą, bet ir atvykti į temą. Iki oficialių kompetencijos treniruočių pradžios likus 30 minučių, pralaimi nuotaika, o dalyviai gali, pavyzdžiui, neoficialiai pabendrauti prie kavos puodelio. Tai dažniausiai yra "ledo laužytojas" ir renginio pradžioje sukuria ramią atmosferą. Norėdami susipažinti su tema, kompetencijos mokymo pradžioje pirmiausia kalbama apie teminį įvadą ir turinio ribojimą. Tai visų pirma yra teorinis įnašas ir atitinka tikslą spręsti įvairias įvairovės dimensijas ir pažinti pirmuosius jautrinimo metodus. Šie metodai yra ne tik teminis įvadas, bet ir norint patekti į grupę bei sušvelninti grupės dinamiką. Patirtis parodė, kad metodiniai žaidimai pradžioje yra atpalaiduojanti patirtis visiems, kurie turėtų sumažinti baimę bendrauti su kitais dalyviais ir tema.

Pažiūrėjimas

Antrasis kompetencijos mokymo etapas yra susijęs su situacijų, kuriose naudojami stereotipai ar išankstiniai nusistatymai prieš kitus žmones, kultūrą, seksualines nuostatas ir pan., Nagrinėjimu. Kartu galite kalbėti apie tokių stereotipų poveikį kiekvienam asmeniui, bet ir visuomenei. Be gilesnio dabar žinomų įvairovės aspektų nagrinėjimo, gali atsitikti taip, kad dalyviai eina į pirmą savirefleksiją ir permąsto senus veiksmų modelius. Be abejo, vienas ar kitas asmuo pagalvos apie situaciją, kurioje galbūt mąstė panašiai, tačiau daugiau šios minties nekėlė.

Žinių įgijimas

Šiame etape dalyvių patirtys vėl susiejamos su socialiniais ir moksliniais diskursais. Svarbu atsižvelgti į perspektyvą. Tai apima kasdienių terminų pakeitimą techniniais terminais, gyvenimo tikrovės pagrindimą statistiniais duomenimis ir informacijos apie tai, kaip įgyti išsamesnių žinių, pateikimą.

Gilinimas ir apmąstymai

Gilinimo ir apmąstymų metu metodiškai siejamas klausimas, koks yra diskriminacijos klausimas su kiekvienu dalyvaujančiu asmeniu, kaip diskriminacijos ir įvairovės reiškiniai klasifikuojami socialiai, taip pat jų profesiniame kontekste ir kokios galimybės gali būti veiksmui. Norint čia užtikrinti tvarumą, svarbu suteikti vietos savo išvadoms užrašyti ir, pavyzdžiui, paprašyti dalyvių parašyti laišką sau.

Perspektyva ir atsiliepimai

Tokio įvykio pabaigoje neturėtų trūkti perspektyvos ir atsiliepimų. Svarbu pateikti tolesnę medžiagą ir literatūros patarimus, taip pat aptarti tolesnio darbo galimybes atveriamomis temomis. Dalyvių atsiliepimai gali būti labai naudingi jums, kaip kompetencijos mokymo organizatoriui. Konstruktyvūs dalyvių atsiliepimai gali padėti dar labiau pasitikėti kompetencijos mokymais.

Šablonų naudojimas kompetencijų mokymuose

Jūs susipažinote su kompetencijų mokymo tikslais ir sensibilumo priemonėmis. Kaip darbotvarkė ir kita medžiaga gali jums padėti?

Programa

Platformoje rasite galimą programą, kurią galėsite naudoti kaip kompetencijos mokymą. Jūs, žinoma, kviečiame pritaikyti dienotvarkę savo asmeniniams poreikiams. Programa teikia pasiūlymus dėl tinkamų įvairovės aspektų, aprašytų vadove, metodų.

Metodai

Sukurti metodai yra tokie patys įvairūs, kaip ir pati įvairovė. Norint kuo efektyviau ir protingiau naudoti metodą, svarbu iš anksto pateikti keletą minčių.

 • Ką noriu pasiekti per šiuos kompetencijos mokymus?
 • Kurios temos yra svarbios dalyviams?
 • Kokia yra tikėtina grupės dinamika? Ar yra emocinis artumas, ar jie visi nežinomi?
 • Kokios man yra prieinamos patalpos?
 • Kokius išteklius turiu atlikti (lenta, projektorius ...)?
 • Ar aš jaučiuosi tvirtas? Kurie metodai man yra sunkūs, kuriuos metodus jaučiuosi saugus?
 • Kurį komunikacijos lygį noriu spręsti? Faktinis, santykių ar patirties lygis?

Vadovas

Internetiniame vadove specialistams rasite medžiagą apie kultūrinę, etninę, religinę, seksualinę, lytinę ir socialinę įvairovę Europoje, sužinosite įdomių faktų, kurie praturtins mokymo medžiagą.

Darbų sąrašas

Darbų sąrašas palengvins mokymų organizavimą, ypač jeigu tokius mokymus organizuojate pirmą kartą. Sąraše rasite visus pasiruošimo žingsnius, nes tik gerai organizuoti mokymai bus sėkmingi, nekels įtampos, o jūs visą savo dėmesį galėsite skirti dalyviams.

Dalyvių sąrašas

Pirmas punktas yra dalyvių sąrašas, kuris yra yra būtinas.

Anketa apie dalyvių patirtį

Dalyvių patirtis yra svarbi ne tik mokymų vadovui, bet gali pasitarnauti ir kitų mokymų reklamai. Šią anketą galite išdalinti paskutinėje mokymų dalyje ir paprašyti dalyvių ją užpildyti. Taip pat galite dalyviams duoti laiko, kad tai padarytų vėliau.

Grįžtamojo ryšio anketos

Grįžtamojo ryšio anketos yra geriausias būdas gauti sąžiningą grįžtamąjį ryšį, nes mokymų metu dažnai nedrįsta išsakyti kritikos, kuri jums patiems gali būti itin naudinga. Anketą išdalinkite mokymų pabaigoje. Taip pat yra patartina, kad anketą dalyviai užpildytų iškart, nes tokiu būdu jums sugrįš daugiau atsakymų.

Kokie turėtų būti virtualūs mokymai?

Projektas buvo suplanuotas prieš Covid-pandemiją, taigi ir medžiaga buvo kuriama "gyviems" mokymams. Tačiau labai patogu mokymus vesti ir nuotoliniu būdu, o mūsų parengta medžiaga tam puikiai tinka.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad mokymams reikia 3 valandų, jei norite, kad dalyviai aktyviai įsitrauktų į veiklą. Geriausia organizuoti du kartus po 90 minučių su pertrauka. Taip pat neturėtų būti daugiau nei 30 dalyvių. Eiga yra panaši kaip ir "gyvų" mokymų, tik pirmoji dalis "Atvykimas ir susipažinimas" gali būti sutrumpinta. Kitos dalys lieka tokios pat.

Patarimai norint vesti nuotolinius mokymus:

 • Didysis prizas: klausimams naudokite PPT prezentaciją, tokiu būdu bus vizualiai aiškiau. Padalijus dalyvius į grupes, klausimus galima aptarti grupėse, o paskui padiskutuoti plenume visiems kartu.
 • Vienas žingsnis į priekį: Šiam metodui tinka Scrumbl. Scrumbl yra nemokama kompiuterinė programa, kuri turi virtualią lentą, ant kurios gali rašyti visi dalyviai. Vaidmenis dalyviams galite nusiųsti asmeniškai.
 • Nauja pradžia: Paspaudę šią nuorodą yopad.eu galite rasti nemokamą teksto redaktorių ‚Etherpad‘. Kiekvienas asmuo, kuris turi nuorodą, gali dirbti šiame internetiniame puslapyje. Šiame puslapyje gali užrašyti ir užduotį. Taip pat pasirinkite tokią aplinką, kurioje dalyvius būtų galima suskirstyti į virtualius kambarius ( Breakout-rooms), kad jie galėtų dirbti grupėse.

Grįžtamąjį ryšį galima gauti ir nuotoliniu būdu. Mums pasiteisino šis internetinis įrankis:

 • Oncoo yra nemokama interneto svetainė, kuri suteikia galimybę panaudoti įvairius įrankius ir dirbti kartu interaktyviai.
 • Mentimeter yra taip pat puikus nemokamas įrankis, kurio pagalba galima organizuoti apklausas. Dalyviai įvedę gautą kodą gali anonimiškai atsakyti į klausimus.

Naudingi patarimai

Nepergyvenkite, jeigu dar niekada nesate vedę mokymų. Šios srities ekspertai paruošė jums keletą naudingų patarimų, kurie jums leis jaustis drąsiau.

 • Asmeniškas pasisveikinimas tarp dalyvių (tai galima padaryti grupėse) suteikia dalyviams artumo jausmą ir jie lengviau įsitraukia į veiklas.
 • Pristatydami mokymų dienotvarkę, įvardinkite mokymų tikslus bei pasakykite, kad kiekvieno nuomonė, pasisakymas, pageidavimai yra svarbūs.
 • Planuodami mokymus atkreipkite dėmesį į tai, kad reikia atsižvelgti ne tik į dalyvių amžių, lytį, kilmę, išsilavinimą, bet ir į jų asmenines patirtis bei motyvaciją.
 • Nepamirškite pasakyti, kad dalyviai klausti gali bet kada, klausimams, jų mintims yra pirmenybė!
 • Nepraraskite motyvacijos, jeigu pirmais kartais ne viskas pavyko, nes tai procesas, kurio metu išmoksite atitinkamai reaguoti.
 • Mokymų pradžioje dalyviai gali jaustis nejaukiai ar bijoti, ką nors ne taip pasakyti. Padrąsinkite juos pasakydami, kad čia priimamos visos nuomonės, požiūriai ir jaudintis nėra dėl ko.
 • Naudokitės savo darbų sąrašu, tai padės jums jaustis saugiau.

Metodinė medžiaga ir šablonai kompetencijų mokymams