Să înțelegem împreună diversitatea - dar cum?

Introducere

Ne bucură ca oferta noastră a trezit interesul dvs. Prin intermediul acestui ghid și a materialelor suplimentare dorim să propunem un concept pentru o educatie înspre diversitate, concept din care nu va lipsi distracția.

Materialele elaborate în cadrul proiectului, constând din

 • un manual, ca fundament teoretic contemporan pentru următoarele teme de interes
  • diversitatea culturală, etnică și religioasă
  • diversitatea de gen și sexuală
  • diversitatea socială
  • dimensiunea digitală
 • numeroase metode
 • materiale pentru formarea competențelor

constituie baza conceptului fundamentat didactic. Dvs, in calitate de cadre didactice și lucrători în domeniul asistenței sociale, veți putea astfel să realizați activități de formare a competențelor în domeniul educației pentru diversitate și veți primi sprijin pentru a transmite grupului dvs țintă numeroasele aspecte ale diversității.

Cum a luat ființă proiectul?

Schimbările din societate, cum ar fi migrația inter-europeană și internațională și globalizarea, afectează, de asemenea, sistemele de educație. De asemenea, oferă noi oportunități și provocări pentru instituțiile și asociațiile care lucrează cu adolescenți și adulți tineri. Pentru a putea combate astfel de schimbări sociale, specialiștii au nevoie de abilități sociale puternice pe lângă transmiterea de cunoștințe, pentru a putea promova diversitatea și înțelegerea în cadrul comunității.

Din acest motiv, s-a constituit o echipă europeană de experți, ca parte a unui proiect Erasmus + pentru a discuta modulele și propunerile de metode, pentru a promova perspective critice și diferențiate asupra identității și diversității. Scopul proiectului este de a dezvolta un pachet educațional pe tema diversității, orientat spre practică, care să acopere nevoile peisajului european educațional pentru materiale anti-discriminare online și offline.

Cum puteți contribui la mai multă diversitate?

Diversitățile sociale nu sunt ușor de abordat și anumite dimensiuni ale acesteia pot fi ușor scăpate din vedere. Diversitatea este o tema vastă și complexă. Diversitatea ne privește pe toți și concomitent toți am crescut înconjurați de prejudecăți, stereotipuri și discriminări care ne-au însoțit pe parcursul vieții.

O abordare ludică și bazată pe multe metode poate ajuta nu numai la transmiterea informațiilor ci și la exteriorizarea sentimentelor, la cum se simte expunerea la discriminare, la dezvoltarea unei atitudini reflexive vis-a-vis de diversitate. În acest sens e nevoie de o abordare deschisă, precaută și atentă la discursul social.

Prin utilizarea materialelor puse la dispoziție și prin interiorizarea constatărilor din ghidul metodologic veți putea realiza, în mod autonom, activități de formare pe teme ale diversității, în formate diferite. În acest demers, de real ajutor sunt formularele model și ideile de conținut. Materialele disponibile sunt în limbile germană, bulgară, greacă, slovenă, poloneză, lituaniană și română. Ele sunt disponibile gratuit de pagina de internet divedu.eduskills.plus.

De ce lucrăm cu metode?

Desigur că o activitate de formare a competențelor se poate desfășura și fără nicio metodă. Dar e sub semnul întrebării dacă o astfel de activitate își va atinge obiectivele propuse. Metodele elaborate didactic și testate dau o direcție clară și îndrumă spre autoreflexie.Ele definesc modalitățile de lucru și conduc sistematic spre atingerea scopului. În viața de zi cu zi e posibil ca o decizie spontană să aibă succes, dar în cadrul activităților de formare o structură clară contribuie nu numai la obiective bine gândite ci și la clarificări pentru participanți.Dar, la fel de important, este să nu privim metodele ca o "rețetă" prestabilită ci să luăm în considerare caracteristicile fiecărei grupe și a proceselor interioare și să operăm schimbări atunci când se impun.

Prin aplicarea metodelor prevăzute se realizează atât introspecția participanților privitoare la propriile gânduri și sentimente, cât și confruntarea cu luările de poziție ale celorlalți participanți. Introducerea metodelor are ca finalitare și faptul că nu doar se redă ceea ce s-a discutat sau citit ci participanții pot reacționa mai creativ și personal prin competențe de acțiune. Metodel de aici nu trebuie vazute ca un panaceu, căci ele nu pot crea automat acceptanță și toleranță, dar ele ajută la o privirea mai sensibilă asupra societății. Caracterul ludic al metodelor conduce la posibilitatea ca persoanele mai timide și reținute să fie incurajate la a lua cuvântul, iar cele mai vorbărețe la a asculta mai mult.

Scopurile activității de formare a competențelor

Scopurile pot fi multiple, dar important este accentul pe dimensiunile diversității, pe cunoașterea metodelor și a incurajării spre autoreflecție. Dinamica grupelor este diferită, de accea fiecare trainer trebuie să decidă pe ce poate pune accentul. La modul general, se pot urmări patru scopuri posibile. Se poate ca in prim plan să fie un singur scop, dar pe parcurs se paote dezvolta o inlănțuire a lor, in funcție de fazele activității.

Cunoașterea multiplelor dimensiuni ale diversității

In multe cazuri discriminarea rezultă din lipsa de informație despre anumite teme. in cazul unei grupe care nu posedă în prealabil cunoștințe trebuie realizată o bază informațională. Manualul online oferă o introducere simplă și clară în problematica diversității și apoi informații complexe despre diversitatea culturală, etnică și religioasă, sexuală și de gen, precum și diversitatea socială. S-a urmărit o abordare europeană, completată de date și statistici, care facilitează transmiterea conținuturilor informaționale. In manual se regăsesc următoarele capitole:

 • Diversitate culturală, etnică și religioasă
  • Migrația
  • Rasismul
 • Diversitatea sexuală și de gen
  • Violența împotriva femeilor
  • Diversitatea sexuală
  • Diversitatea de gen
 • Diversitate socială
  • Diferența salarială de gen
  • Sărăcie
  • Șomaj
  • Situația persoanelor fără adăpost

Cunoașterea metodelor de sensibilizare și aprofundare

Metodele din culegerea de materiale sunt aplicabile diverselor teme abordate în manual și pot fi utilizate atât în activitățile de formare a competențelor cât și în alte workshop-uri, la clasă etc. Datorită caracterului ludic și activ al metodelor se realizează sensibilizarea pentru aspectele diversității și totodată se garanteaza distracția în fiecare grupă, indiferent de vârstă.Din experiența noastră am aflat că unii participanți au aplicat metodele în cadrul familiei sau că le-au aplicat în domeniul lor de activitate. În tabelul următor se regăsește o privire de ansamblu a metodelor și a domeniilor de diversitate cărora le corespund. Anumite metode corespund discriminării multiple, deci pot fi utilizate într-o abordare intersecțională.

 • Diversitate culturală, etnică și religioasă
  • Haos lingvistic
  • Barnga
  • Insula Albatros
  • Migrația 1, 2 sau 3
  • Propria istorie de migrație
  • Bobul de fasole
  • Floarea identității
  • The Cookie Thief
 • Diversitatea sexuală și de gen
  • Gen Pay Gap
  • Insula și locuitorii/locuitoarele ei
  • Persoana genderbread
  • Marele premiu
  • Lucrul cu videoclipul " Film explicativ despre diversitatea sexuală și de gen".
 • Diversitate socială
  • Film: Ce înțeleg acești copii, ce șeful tău nu înțelege?
  • Un pas înainte
  • Film - Sărăcie și prejudecăți
  • Stație de autobuz
  • Ce cred eu - cine ești tu?
  • Un nou început

Autoreflecția privind propria poziție în societate

Autoreflecția este foarte importantă pentru relațiile interumane bazate pe respect. O autoreflecție educată poate fi de ajutor oamenilor în orice situații, în activitatea lor ca manager, părinți, dascăli pentru o interacțiune valorizantă și bazată pe egalitatea de drepturi cu ceilalți. Autoreflecția ajută și la identificarea propriilor modele de gândire, blocaje, motivație. Acest proces trebuie văzut ca un proces de învățare, deoarece de multe ori oamenii sunt convinși că ei nu au prejudecăți. Dar prin preocuparea cu această temă și prin abordarea ludică cu ajutorul metodelor se începe un proces de analiză a propriilor modelelor de gândire. Astfel, important este să aibă loc o autoreflecție, în cadrul căreia pot fi adresate următoarele întrebări:

 • Am prejudecăți generale față de modul de viață al altor persoane?
 • Unde mă lovesc de neînțelegere?
 • Pot să depășesc această gândire bazată pe etichete?
 • De ce am aceste prejudecăți?
 • Am avut o dată o experiență negativă și am generalizat-o asupra întregului grup?

Încercați să nu abordați această etapă în mod artificial. În cele mai multe cazuri, în urma aplicării metodelor, se ajunge la exprimarea deschisă a propriilor experiențe, urmate de discuții aprinse și de identificarea abilităților de acțiune.

Schimb despre experiențe și puncte de tangență cu discriminarea

Un alt scop poate fi acela ca persoanele afectate să vorbească deschis despre propria experiența în a fi discriminat. Important este să avem în vedere două perspective:

 1. Unde am fost discriminat?
 2. Unde discriminez eu?

Se poate realiza o procesare a celor trăite, nu doar într-o discuție cu alte persoane discriminate ci și cu persoane care nu au fost discriminate. Astfel multe persoane devin mai conștiente, căci a auzi o relatare de la o persoană care a a fost discriminată are un efect mult mai puternic, decât o informație teoretică sau o relatare din programul de știri. Componenta emoțională joacă un rol important în a analiza propriile modele de gândire și acțiune.

Sensibilizarea participanților

În ultimul capitol au fost tratate obiectivele care ar putea fi atinse în cadrul unei activități de formare a competențelor. In continuare, se pune întrebarea cum pot fi atinse aceste obiective. Aceasta este explicată în cadrul succesiunii celor cinci faze ale activității de formare.

Sosirea

Această fază se referă nu doar la sosirea participanților în încăpere ci și la " sosirea în temă". O perioadă de cca 30 minute înainte de începerea oficială a activității de formare poate contribui la relaxarea atmosferei, iar participanții pot schimba primele informații la o ceașcă de cafea, spre exemplu. Pentru a sosi în temă este necesară, în debutul activității, o introducere și o delimitare a conținuturilor. Adică un input teoretic, care pleacă de la obiectul de a cunoaște diferitele forme ale diversității și primele metode de sensibilizare. Aceste metode sunt utilizate atât pentru introducerea în tematică cât și pentru a relaxa dinamica grupei. Conform experienței, jocurile de la început duc la o relaxare a grupului, mai ales pentru cei care au reticențe față de ceilalți participanți sau față de tematica în sine.

Examinarea problematicii

În faza a doua a activității de formare accentul e pus pe confruntarea participanților cu situații în care apar stereotipuri, prejudecăți față de alți oameni, alte culturi, alte preferințe sexuale etc. Se discută împreună despre urmările posibile ale acestor sterotipuri și prejudecăți atât pentru persoanele în cauză cât și pentru societate. pe lângă preocuparea cu dimensiunile diversității e posibil să apară și primele momente de autoreflecție din partea participanților.

Asimilarea informațiilor

In această fază, experiența participanților se transferă către discursul științific, Important este să se ajungă la o meta-perspectivă, adică termenii de zi cu zi să fie înlocuiți cu termeni de specialitate, realitățile vieții să fie argumentate cu statistici.

Aprofundarea și reflecția

În timpul aprofundării și reflecției se aprofundează posibilele răspunsuri la întrebări precum: ce legătură are tema discriminării cu fiecare persoană participantă, cum se reflectă fenomenele discriminării și diversității în propriul context profesional și ce opțiuni de acțiune există. pentru a se crea durabilitate e important să se dea ocazia participanților de a-și nota propriile constatări, de exemplu solicitându-le participanților să scrie o scrisoare adresată lor înșiși.

Feedback

La finalul activității nu trebuie să lipsească această fază a perspectivei și feedback-ului. Important este să se pună la dispoziția participanților alte materiale și sugestii de literatură de specialitate și să se discute despre posibilități de continuare a lucrului pe temele dezbătute.Un feedback constructiv poate ajuta la optimizarea desfășurării altor activități de formare a competențelor.

Utilizarea formularelor pentru activitatea de formare a competențelor

Aveti acum o primă privire asupra obiectivelor și a măsurilor pentru sensibilizarea participanților în cadrul trainingului.Cum vă pot ajuta agenda și alte materiale?

Program

Pe platforma regăsiți un posibil program pentru desfășurarea activității de formare a competențelor, pe care puteți. desigur, să-l adaptați nevoilor dvs. Programul conține și propuneri pentru metodele potrivite pentru dimensiunile diversității.

Metode

Metodele sunt la fel de diverse precum diversitatea însăși. Pentru a putea utiliza eficient o metodă este important să va gândiți înainte la anumite aspecte.

 • Ce vreau să realizez cu acest training de competență?
 • Care teme sunt relevante pentru participanți?
 • Cum este dinamica probabilă a grupei? Există o apropiere emoțională sau participanții nu se cunosc între ei?
 • Ce fel de încăperi am la dispoziție?
 • Ce mijloace ( flipchart, videoproiector ...) am la dipoziție?
 • Cât de stăpân/ă sunt eu pe ceea ce vreau sa utilizez? Care metode sunt dificile pentru mine, pe care ma simt sigur/ă?
 • Ce palier al comunicării vreau să abordez? Palierul factual, cel relațional sau cel al experiențelor?

Manual

Manualul online oferă o introducere în tematica diversității și cunoștințe aprofundate în domeniile diversității culturale, etnice și religioase, sexuale și de gen.S-a urmărit o abordare europeană și dvs veți afla date interesante, care vă vor ajuta în transmiterea conținutului informațional. Astfel se crează o bază informațională care poate fi folosită ca punct de plecare a discuțiilor.

Lista de verificare

O listă de verificare poate aduce siguranță în organizarea unei activități de formare a competențelor, cu atât mai mult dacă este prima dată când organizați. Un workshop bine organizat aduce nu doar rezultate mai bune, ci vă crează și un sentiment de siguranță. Daca un eveniment este bine organizat, atunci vă puteti concentra mai mult pe participanți.

Lista de participanți

Lista participanților nu trebuie sa lipsească. Chiar daca ea se realizeaza rapid, e reconfortant când ai bifat deja un punct din lista de verificare.

Chestionar pentru relatarea experienței

Raportarea experienței este interesantă atât pentru dvs, ca organizator, cât și pentru a face publicitate pentru eveniment. Chestionarul respectiv il puteți împărți participanților în ultima fază a trainingului, cu rugămintea de a fi completat atunci. Există și posibilitatea de a le lăsa ceva timp și de a completa chestionarul mai târziu.

Chestionarul de evaluare pentru feedback

Chestionarul despre trainingul în sine este cea mai bună modalitate de a obține un feedback sincer. Chiar daca în timpul desfășurării activității există ocazii pentru participanți de a oferi feedback, există mulți care se feresc de a critica în mod direct, chiar daca pentru dvs aceasta poate fi constructivă. De aceea chestionarul de final este foarte indicat pentru a obține feedback, așa încât să știți ce trebuie imbunătățit data viitoare. Este indicat ca participanții să completeze chestionarul pe loc și nu mai tarziu.

Cum arată o activitate virtuala?

Proiectul nostru a fost planificat înainte de epidemia de SARS-COV , astfel că materialele au fost gândite pentru activități cu prezență fizică. Si dupa pandemie multe activități se vor desfășura virtual, datorită multelor avantaje. Materialele noastre se pretează și la un astfel de format.

Acordați atenție planificării activității online, astfel ca ea să dureze 3 ore, în așa fel încât să se paote obține o participare activă. Potrivite ar fi două reprize de câte 90 de minute cu o pauză. Numărul de participanți nu trebuie să depășească cifra de 30. Desfășurarea este asemănătoare cu cea cu prezență fizică. Faza de sosire si de examinare a problematicii poate fi unificată. Următoarele faze rămân la fel.

Pentru a modifica o activitate cu prezență fizică într-una online, puteti adapta și utiliza următoarele:

 • Marele premiu: Introduceți întrebările din tipizat intr-o prezentare power-point. Astfel întrebările sunt clar vizible. Participanții, împărțiți pe grupe, vor discuta întrebările și apoi discuția va fi mutata în plen.
 • Un pas înainte: Pentru această metodă este indicat Scrumbl, un soft gratuit, care pune la dispoziție o tablă virtuală, flexibilă. Toate persoanele care detin un link pot completa pe tabla sau pe niste cartonașe, le pot ordona. Descrierea rolurilor din formular pote fi transmis în privat către participanți.
 • Un nou început: La adresa yopad.eu se găsește editorul online gratuit și colaborativ ‚Etherpad‘. Orice persoana care are linkul poate sa activeze. in pad se poate transcrie sarcina de lucru și metoda se poate utiliza și online. Este necesară și împărțirea participanților în breakout rooms, pentru a putea lucra în grupe mici.

Evaluarea trainingului se poate face și ea cu ajutorul unor instrumente online gratuite. Din experiența consorțiului indicate sunt:

 • Oncoo, un website gratuit, care oferă mai multe instrumente pentru desfășurarea activităților interactive online.
 • Mentimeter este un instrument online gratuit, prin care se pot transmite sondaje, întrebări. Prin accesarea unui cod se poate răspunde anonim.

Sfaturi și idei

Nu vă faceți griji dacă nu aveți încă experiență cu desfășurarea trainingurilor. Experții noștri au pregătit câteva sfaturi și idei care să vă ajute.

 • Un salut personal, realizat în grupuri mici, crează apropiere și contribuie la "aclimatizarea" mai rapidă a participanților.
 • La prezentarea programului definiți obiectivele pe care le doriți a fi atinse, dar explicați ți că orice altă idee din partea participanților e binevenită.
 • Aveți în vedere, că pe lângă vârstă, gen, origine, stadiul educației, un rol important îl joacă și experiențele anterioare și motivația participanților.
 • Aveți în vedere motto-ul: “perturbările au întâietate”.
 • Nu vă descurajați dacă în urma primei încercări v-ati lovit de anumite aspecte. Este un proces de evoluție și veti vedea că, în timp, veți putea depăși lejer obstacolele.
 • În timpul fazei inițiale veți remarca poate o nesiguranța și o reținere din partea participanților de a nu spune ceva greșit. Luați-le teama asigurându-i că aici este un spațiu sigur, in care nimeni nu este judecat și evaluat.
 • Utilizați lista de verificare. O verificare serioasă, făcută din timp, va crește siguranța dvs.

materiale pentru formarea competențelor