Skupaj razumeti raznolikost - ampak kako?

Uvod

Veseli nas, da vas zanimajo naša gradiva. S pomočjo tega vodnika in dodatnih gradiv bi radi predlagali premišljen pristop k pedagogiki, ki se zaveda raznolikosti in kjer tudi ne manjka zabave.

V okviru projekta smo razvili gradiva, ki vsebujejo:

 • priročnik, ki vsebuje teoretične in aktualne podlage obravnavanih tematik,
  • kulturna, etnična in verska raznolikost
  • spolna in seksualna raznolikost
  • socialna raznolikost
  • digitalna dimenzija
 • številne metode k naštetim temam,
 • gradiva in predloge za usposabljanje.

Gradiva skupaj predstavljajo podlago za domišljen in preizkušen koncept. Kot strokovnjak_inja na področju pedagogike ali socialnega dela boste s pomočjo gradiv lahko samostojno izpeljali usposabljanje, s pomočjo katerega boste vašim udeležencem posredovali razumevanje o različnih aspektih raznolikosti.

Kako je nastala ideja za projekt?

Družbene spremembe, denimo medevropske in mednarodne migracije ter globalizacija, vplivajo tudi na izobraževalne sisteme. Prav tako nudijo nove priložnosti in izzive za institucije in društva, ki delajo z mladino in mladimi odraslimi. Strokovni delavci, ki želijo biti kos tem izzivom, potrebujejo poleg strokovnega znanja tudi močne socialne kompetence, da lahko v družbi krepijo razumevanje in raznolikost.

Zato se je v okviru projekta financiranega s strani programa Erasmus+ oblikovala evropska skupina strokovnjakinj in strokovnjakov, da bi skupaj pripravile_i module in metodologijo za spodbujanje kritičnih in diferenciranih pogledov na spol in identiteto. Cilj projekta je razvoj izobraževalnega svežnja o raznolikosti, ki je namenjen praktičnemu delu, saj takšno protidiskriminacijsko gradivo v evropskem izobraževalnem prostoru manjka tako na spletu kot izven njega.

Kako lahko doprinesete k raznolikosti?

Ni vedno preprosto spoštljivo ravnati z vsemi raznolikostmi, ki nas obdajajo v družbi, ne da bi spregledali posameznih dimenzij. Raznolikost je razvejana in kompleksna tema. Raznolikost se tiče vseh nas, hkrati pa smo vsi odraščali s predsodki, stereotipi in diskriminacijami, ki so vplivali na nas in naše življenje.

Delo z metodami in igriv pristop k temi lahko »pomagajo«, da ne le posredujemo informacije, temveč tudi spodbudimo čustveni odziv. Udeleženci_ke lahko občutijo, kako je doživljati diskriminacijo, kar jim pomaga razviti samoreflektiven odnos do raznolikosti. Pri tem je pomemben občutljiv pristop in zavedanje, da gre za odprt proces, ki upošteva družbene diskurze.

S pomočjo pripravljenih gradiv in s ponotranjenjem spoznanj iz priročnika lahko samostojno načrtujete in izvajate različne oblike usposabljanja o posameznih aspektih raznolikosti. Pri tem vam bodo v pomoč predloge in ideje za program. Na voljo so v več jezikih na spletni strani divedu.eduskills.plus.

Zakaj delamo s pomočjo metod?

Seveda je neka vrsta metode tudi to, da določeno usposabljanje izvedemo brez uporabe metod. Je pa vprašljivo, če lahko tako dosežemo svoj cilj. Preizkušene didaktične metode nam namreč pomagajo dosegati cilj in spodbujajo samorefleksijo. Definirajo, kako lahko nekaj izvedemo in sistematično vodijo do zastavljenega cilja. V vsakdanjem življenju nam lahko sledenje lastnemu občutku koristi, med usposabljanjem pa jasna struktura pomaga ne le osvetliti cilje, temveč je na ta način dogodek tudi bolj razumljiv za udeležence. Vseeno je pomembno, da metod ne jemljemo kot »knjigo receptov«, temveč da se prilagajmo posamezni skupini in procesom, ki se odvijajo znotraj nje ter da po potrebi spremenimo načrtovan program.

Z uporabo metod boste dosegli, da se udeleženci_ke ne soočajo le z lastnimi občutki in razmišljanjem, temveč tudi z izjavami drugih udeležencev_k. Metode lahko pripomorejo tudi k temu, da ne ostanemo pri golem podajanju slišanega in videnega, temveč da je naše ravnanje bolj osebno in kreativno. Metode, ki so vam tukaj na voljo, seveda niso čudežno zdravilo, saj ne morejo avtomatično spodbuditi spoznanja in strpnosti, vseeno pa nam pomagajo pri temu, da družbo in naše sobivanje dojemamo z več tankočutnosti. Metode bodo lažje spodbudile k osveščanju in posredovanju vpogledov, če bomo za to ustvarili varno in sproščeno okolje. Igriv pristop naših metod pa nudi priložnosti, ki k govorjenju spodbujajo tudi bolj sramežljive osebe in ki bolj glasne osebe vabi k bolj intenzivnemu poslušanju.

Cilji usposabljanja

Cilji takšnega usposabljanja so lahko raznoliki. Pomembno pri tem je osredotočanje na različne dimenzije raznolikosti, spoznavanje metod in spodbujanje k samorefleksiji. V vsaki skupini vlada drugačna dinamika in vsak_a voditelj_ica se mora sam_a odločiti, čemu se želi posvetiti. Da bi vam ponudili splošno smer, tukaj navajamo štiri možne cilje. Pri tem je lahko eden od ciljev v središču pozornosti, vendar se običajno posvetimo vsem, odvisno od faze usposabljanja.

Obravnavanje različnih dimenzij raznolikosti

Diskriminacija pogosto izvira iz nepoznavanja določenih tem. V skupini, ki je brez predznanja, je potrebno najprej ustvariti podlago, da bi lahko potem fokus usmerili na vse, kar lahko sodi k tematiki raznolikosti. Spletni priročnik za strokovnjake_inje na področju pedagogike in socialnega dela nudi preprost in pregleden uvod v raznolikost in bolj poglobljeno znanje na področjih kulturne, etnične, verske, spolne in seksualne raznolikosti. Pri tem na vprašanja ne gledamo iz nacionalnega zornega kota temveč smo izbrali evropski pristop. V priročniku so na voljo zanimivi podatki in dejstva, ki so vam lahko v pomoč pri posredovanju učnega gradiva. Znanje, ki ga boste pridobili, boste tako lahko posredovali svojim udeležencem_kam in ga uporabili kot podlago za soočenje mnenj. V priročniku lahko najdete naslednja poglavja:

 • Kulturna, etnična in verska raznolikost
  • Migracija
  • Rasizem
 • Seksualna in spolna raznolikost
  • Nasilje nad ženskami
  • Seksualna raznolikost
  • Spolna raznolikost
 • Socialna ranolikost
  • Plačna neenakost med spoloma
  • Revščina
  • Brezposelnost
  • Brezdomstvo

Spoznavanje metod za osveščanje in poglabljanje znanja

Metode, ki so na voljo med našimi gradivi, se skladajo s temami v priročniku in so uporabne tako za usposabljanja kot tudi za delavnice ali delo pri pouku. Skozi igriv pristop boste udeležence_ke lahko osvestili o ravneh diskriminacije, poleg tega pa je zagotovljena tudi zabava za vse starosti. Naše izkušnje so pokazale, da so nekateri_e udeleženci_ke nad metodami tako navdušeni_e, da jih predstavijo celo svojim družinam ali pa jih prenesejo v svoje delovno oziroma socialno okolje. V naslednji tabeli lahko najdete pregled metod, skupaj z razvrstitvijo glede na raven raznolikosti. Nekatere metode so sestavljene tako, da ponazarjajo večkratne diskriminacije, s čemer zasledujemo intersekcionalni pristop.

 • Kulturna, etnična in verska raznolikost
  • Jezikovna zmešnjava
  • Barnga
  • Otok Albatros
  • Migracije 1, 2 ali 3
  • Osebna migracijska zgodovina
  • Zgodba o fižolčkih
  • Cvet identitete
  • Tat piškotov
 • Seksualna in spolna raznolikost
  • Razlike v plačah med spoloma
  • Otok in njeni_e prebivalci_ke
  • "Genderbread" oseba
  • Velika nagrada
  • Delo z video posnetkom "Razlagalni film o spolni in seksualni raznolikosti"
 • Socialna ranolikost
  • Film: Kaj razumejo ti otroci, kar tvoj šef ne razume?
  • Korak naprej
  • Film Revščina in predsodki
  • Avtobusna postaja
  • Kaj mislim - kdo si ti?
  • Nov začetek

Samorefleksija lastnega družbenega položaja

Samorefleksija je ena od osnov za spoštljiv medčloveški odnos v družbi. Priučena samorefleksija lahko pomaga ljudem v različnih življenjskih situacijah, pa naj gre za voditelje_ice, starše ali izobraževalce_ke, da z drugimi ravnajo spoštljivo in enakovredno. Samorefleksija v najboljšem primeru pomaga osvetliti lastne vzorce, blokade ali motivacije. Pri tem moramo proces razumeti kot proces učenja in pridobivanja izkušenj. Pogosto so ljudje prepričani, da sami nimajo nobenih predsodkov. Vendar skozi intenzivno ukvarjanje s tematiko in igrivo doživljanje s pomočjo metod pridejo do vzpostavitve miselnih procesov, s katerimi lahko preizprašujejo lastne miselne vzorce. V tem primeru gre za to, da razmislimo o svojih lastnih nazorih, denimo skozi razmislek o naslednjih vprašanjih:

 • Ali imam na splošno prednosti glede na življenjski način drugih ljudi?
 • Kje naletim na nerazumevanje?
 • Kako lahko presežem to predalčkanje?
 • Zakaj imam te predsodke?
 • Ali sem že kdaj doživel_a negativno izkušnjo in jo prenesel_a na celotno skupino?

Tega koraka ne skušajte umetno izsiliti. Največkrat se bodo ti vidiki sami pojavili v pogovorih o izkušnjah, ki so jih udeleženci_ke pridobili_e s pomočjo metode. Naše izkušnje kažejo, da se pri tem razvijejo živahne in poučne diskusije, znotraj katerih se pojavijo tudi usmeritve za ravnanje v prihodnosti.

Izmenjava izkušenj glede diskriminacije

Eden izmed ciljev je lahko tudi, da se prizadete osebe odprejo in spregovorijo o svojih izkušnjah z diskriminacijo. Pri tem je pomembno upoštevati dve perspektivi:

 1. Kje sem doživel_a diskriminacijo?
 2. Kje sam_a diskriminiram?

To lahko pomaga pri predelovanju izkušenj. Ne le skozi pogovor z drugimi prizadetimi osebami, temveč tudi z ljudmi, ki ne doživljajo diskriminacije. Osebam, ki diskriminacije na lastni koži niso doživele, lahko tak pogovor odpre oči, saj je povsem drugače, če jim situacijo opiše prizadeta oseba kot če si pridobijo teoretsko znanje ali pa situacijo spoznajo na poročilih. Čustvena komponenta ima lahko pomembno vlogo pri razmisleku o lastnih vedenjskih ali miselnih vzorcih.

Osveščanje udeležencev_k

V zadnjem poglavju smo si ogledali, katere cilje lahko dosegamo s takšnim usposabljanjem. V naslednjem koraku se torej postavi vprašanje, kako lahko te cilje tudi dosežemo. To ponazarjamo s pomočjo petih faz med prireditvijo.

Prihod

Ta faza ne služi le prihodu v prireditveni prostor temveč tudi »prihodu« v tematiko. Če udeležencem_kam omogočimo druženje že kakšnih trideset minut pred formalnim začetkom usposabljanja, lahko to vpliva na bolj sproščeno ozračje, udeleženci_ke pa se lahko denimo ob skodelici kave že spoznavajo in izmenjujejo mnenja. Na ta način prebijemo led in usposabljanje se lahko prične v sproščenem vzdušju. Da udeležencem_kam omogočimo tudi »prihod v temo« na začetku opravimo predvsem tematski uvod in tudi omejitev vsebin. Gre predvsem za teoretski input, ki je v skladu s ciljem, da udeleženci_ke spoznajo različne dimenzije raznolikosti in metode osveščanja. Te metode ne služijo le kot tematski uvod, temveč tudi pomagajo sprostiti ozračje v skupini. Po naših izkušnjah so te metode oziroma igre v uvodnem delu usposabljanja zabavne in sproščujoče za udeležence_ke in jim tudi pomagajo razgraditi strah v kontaktu z drugimi udeleženci_kami.

Natančen pogled

V drugi fazi usposabljanja gre za konkretno ukvarjanje s situacijami, v katerih se pogosto pokažejo predsodki in stereotipi napram drugim ljudem, kulturam, spolnim preferencam ipd. Skupaj se lahko pogovarjate o tem, kakšen vpliv imajo ti stereotipi na vsakega_o posameznika_co in tudi na vso družbo. Poleg intenzivnega pogovora lahko pride tudi do tega, da se nekateri_e udeleženci_ke že podajo v prvo samorefleksijo in ponovno razmislijo o starih miselnih vzorcih. Gotovo se bo katera od oseb spomnila kakšnega dogodka, v katerem je tudi sama podobno mislila in si o tem ni belila glave.

Pridobivanje znanja

V tej fazi izkušnje udeleženih oseb povežemo z družbenimi in znanstvenimi diskurzi. Ob tem je pomembno vzpostaviti metaperspektivo. Sem sodi denimo to, da vsakdanje pojme zamenjamo s strokovnimi izrazi, življenjske realnosti utemeljimo skozi statistiko in nudimo namige za bolj poglobljeno pridobivanje znanja.

Poglabljanje in refleksija

V tej fazi se metodično navezujemo na vprašanje, kaj ima diskriminacija opraviti z vsako posamezno osebo, kako družbeno in tudi v strokovnem kontekstu uvrščamo fenomena diskriminacija in raznolikost in na kakšne načine lahko ravnamo. Da zagotovimo trajnost pridobljenega znanja in razmislekov, je pomembno omogočiti zapisovanje lastnih spoznanj, denimo tako, da udeležence_ke prosimo, da napišejo pismo samim sebi.

Pogled naprej in povratne informacije

Na koncu takšne prireditve ne smeta manjkati pogled naprej in povratne informacije. Pomembno je omogočiti dodatna gradiva in namige za branje, pa tudi načeti pogovor o možnostih nadaljnjega dela povezanega z načetimi temami. Za vas kot prireditelja usposabljanja so lahko povratne informacije zelo koristne. Konstruktivne pripombe udeležencev_k nam lahko pomagajo postati tudi bolj samozavestni pri organiziranju nadaljnjih usposabljanj.

Uporaba predlog za usposabljanje

Sedaj ste dobili prvi vpogled v cilje in načine osveščanja v okviru usposabljanja. Kako vam lahko pri tem pomagajo program in druga gradiva?

Program

Na portalu lahko najdete primer programa, ki ga lahko pri izvajanju usposabljanja v celoti uporabite. Program lahko seveda tudi prikrojite vašim potrebam in željam. V programu boste našli tudi predloge za ustrezne metode, ki sodijo k v priročniku obravnavanim dimenzijam raznolikosti.

Metode

Naše metode so prav tako raznolike kot raznolikost sama. Da bi metode lahko uporabili kar se da učinkovito, si je smiselno predhodno zastaviti nekaj vprašanj.

 • Kaj bi želel_a s tem usposabljanjem doseči?
 • Katere teme so relevantne za udeležence_ke?
 • Kakšna bi lahko bila dinamika skupine? Ali obstaja čustvena bližina ali gre za tujce?
 • Kakšen prostor imam na razpolago?
 • Katera sredstva imam na razpolago (flipchart, projektor ...)?
 • Kako samozavesten_a sem v izvedbi? S katerimi metodami imam težave, katere so zame preproste?
 • Katero komunikacijsko raven bi želel_a vzpostaviti? Stvarno, odnosno ali doživetveno?

Priročnik

Spletni priročnik za strokovne delavce nudi uvod v tematiko raznolikosti in bolj poglobljeno znanje na področju kulturne, etnične in verske, seksualne in spolne ter socialne raznolikosti. Pri pisanju priročnika smo upoštevali evropsko dimenzijo, hkrati pa nudimo nekaj zanimivih podatkov in dejstev, ki vam bodo v podporo pri posredovanju učnega gradiva. Pridobljeno znanje lahko posredujete udeležencem_kam in ga uporabite kot podlago za razmislek in razgovor.

Kontrolna lista

Kontrolna lista vam lahko služi kot pomoč za bolj suvereno organizacijo usposabljanja, sploh če kaj takšnega samostojno počnete prvič. Na seznamu lahko odkljukate vse pripravljalne korake in pripomočke, ki jih morate nabaviti. Dobro organizirana delavnica ne vodi le do najboljših rezultatov, temveč vam pomaga tudi bolj sproščeno vstopiti v novo situacijo. Če ste prireditev dobro pripravili, se lahko povsem osredotočite na udeležence_ke.

Seznam udeležencev

Seznam udeležencev seveda ne sme manjkati. Čeprav ga lahko tudi sami hitro pripravite, bi vam radi ponudili vse, kar za izvedbo potrebujete in tako tudi seznam udeležencev ne sme manjkati. In ali ni lepo, da lahko eno od točk na kontrolnem seznamu že odkljukate?

Vprašalnik za poročila o izkušnjah

Poročila o izkušnjah niso zanimiva le za vas kot izvajalca_ko, temveč lahko nudijo tudi zanimive ugotovitve, s katerimi lahko pritegnete udeležence_ke. Ta vprašalnik lahko razdelite v zadnjem delu prireditve in udeležence_ke prosite, da ga izpolnijo na licu mesta. Lahko pa udeležencem_kam pustite tudi več časa in jih prosite, da vprašalnik izpolnijo, ko sami pri sebi uredijo vtise z usposabljanja.

Vprašalnik za zbiranje odzivov udeležencev_k

Vprašalniki o usposabljanju so najboljši način za pridobivanje iskrenega odziva udeležencev_k. Tudi če morda v okviru usposabljanja ponudite udeležencem_kam možnost, da podajo svoje mnenje o usposabljanju, nekateri ljudje tega ne bodo storili, saj ne želijo javno kritizirati, ne glede na to, da bi za vas ta kritika bila koristna. Zaradi tega je vprašalnik optimalen način za pridobivanje informacij o tem, kaj lahko pri naslednjem usposabljanju morebiti izboljšate. Svetujemo vam, da udeležence_ke prosite, da vprašalnike izpolnijo takoj, saj je drugače odziv precej manjši.

Ali lahko z gradivi organiziram tudi virtualno usposabljanje?

Projekt smo načrtovali pred pandemijo koronavirusa, tako da so bila naša gradiva razvita za usposabljanje v živo. Vendar vse kaže, da se bodo virtualni dogodki odvijali tudi po pandemiji, saj nudijo nekatere prednosti. Tudi naša gradiva je mogoče uporabiti v ta namen.

Bodite pozorni na to, da si aktivno sodelovanje udeležencev zagotovite tudi tako, da virtualne prireditve ne presegajo tri ure. Dobro se obneseta dve rundi po 90 minut in odmor med njima. Število udeležencev_k naj ne bo večje kot 30. Potek prireditve je podoben kot pri dogodku v živo, fazi »Prihod« in »Natančen pogled« pa lahko združimo, saj je predvsem prihod in izmenjava med udeleženci v tem formatu skrajšana. Ostale faze ostanejo še naprej.

Pri prilagajanju prireditve za virtualno usposabljanje lahko spremenite in uporabite denimo naslednje metode:

 • Velika nagrada: Vprašanja, ki jih najdete v predlogi, prenesite v PowerPoint prezentacijo. Na ta način lahko vprašanja pregledno prikažete tudi v okviru spletnega dogodka. Če udeležence_ke razdelite v skupine, lahko interno debatirajo o odgovorih, kasneje pa se o njih pogovorite še v skupini.
 • Korak naprej: Za to metodo lahko uporabimo Scrumbl. Scrumbl je brezplačen program, ki omogoča virtualno oglasno desko, ki jo lahko poljubno oblikujemo. Vse osebe, ki prejmejo ustrezen link, lahko pišejo, dopolnjujejo in premikajo vsebino in kartice na oglasni deski. Opis vlog, ki je na voljo v predlogi, lahko pošljete na vsakega_o posameznika_co posebej.
 • Nov začetek: Na spletnem naslovu yopad.eu je na voljo brezplačen kolaborativen spletni urejevalnik, ki se imenuje »Etherpad«. Vsaka oseba z linkom lahko sodeluje na spletni strani. V pad lahko prenesemo nalogo oziroma vprašanja in metodo izvedemo na spletu. Potrebno je omogočiti tudi razdelitev v skupine (»breakout-rooms«), da lahko udeleženci_ke sodelujejo v manjših skupinah.

Evalvacijo usposabljanja lahko prav tako opravite na spletu in v ta namen uporabite katerega od (brezplačnih) orodij. Sami smo imeli dobre izkušnje z uporabo naslednjih orodij:

 • Oncoo je brezplačna spletna stran, ki ponuja številna orodja, s pomočjo katerih lahko izdelamo različne interaktivne metode za splet. Uporabniki_ce lahko uporabijo vsako napravo, s katero lahko dostopajo do spleta in se z njo med seboj povežejo in sodelujejo.
 • Mentimeter je prav tako brezplačno orodje, s pomočjo katerega lahko izdelujemo spletne vprašalnike. Do vprašalnika lahko dostopamo s pomočjo kode, izpolnjevanje pa je anonimno.

Nasveti in triki

Tudi če še nikdar niste izvajali usposabljanja, ne skrbite. Naši_e strokovnjaki_nje so za vas zbrali_e nasvete in trike, ki vam bodo pomagali izvesti uspešno usposabljanje.

 • Če vse udeležence_ke osebno pozdravite, kar je v majhnih skupinah vsekakor mogoče, to pomaga vzpostaviti bližino in udeleženci_ke se lažje vklopijo v skupino.
 • Pri predstavljanju poteka prireditve definirajte cilje, ki jih želite z dogodkom doseči in hkrati jasno povejte, da so dobrodošli tudi prispevki udeležencev_k.
 • Pri načrtovanju usposabljanja bodite pozorni na dejstvo, da lahko poleg izvora in ravni izobrazbe udeležencev_k igrajo pomembno vlogo tudi izkušnje, morebitno doživljanje diskriminacije v skupini ter motivacija za udeležbo.
 • Razmislite o vodilu »Motnje imajo prednost.«
 • Če ste pri prvih poskusih morda naleteli na kakšno težavo, naj vam to ne vzame poguma. Gre namreč za razvojni proces in kmalu boste ugotovili, da se lahko vedno bolje odzivate na težave.
 • V začetni fazi prireditve se lahko zgodi, da so nekateri_e udeleženci_ke negotovi_e in jih je strah, da bi rekli_e kaj napačnega. Vzemite jim strah s tem, da poudarite, da se nahajajo v varnem okolju in da njihove izjave ne bo nihče vrednotil.
 • Uporabite kontrolni seznam, katerega smo pripravili za vas. Natančne priprave in kontrola dejavnosti vam bodo pomagali do večje samozavesti.

gradiva in predloge za usposabljanje.