Wspólne rozumienie różnorodności – ale jak?

Wprowadzanie

Cieszymy się, że zapoznałeś się z naszą ofertą. Za pomocą tego materiału informacyjnego i dodatkowych materiałów chcielibyśmy zaproponować przemyślaną koncepcję edukacji świadomej różnorodności, która nadal jest zabawą.

Materiały opracowane w projekcie, składające się z

 • podręcznik, który zawiera teoretyczne i współczesne podstawy dotyczące następujących głównych tematów
  • różnorodność kulturowa, etniczna i religijna
  • różnorodność płci i seksualna
  • różnorodność społeczna
  • wymiar cyfrowy
 • liczne metody na wymienione tematy
 • Materiały i szablony do treningu umiejętności

razem stanowią podstawę opracowanej dydaktycznie i sprawdzonej koncepcji. Jako specjaliści pedagogiczni i pracownicy w dziedzinie pracy socjalnej, powinniście być w stanie samodzielnie prowadzić szkolenie w zakresie umiejętności świadomych różnorodności i otrzymywać wsparcie w grupach przewodnich, aby przekazać różne aspekty różnorodności swojej grupie docelowej.

Z jakiego pomysłu powstał projekt?

Zmiany społeczne takie jak migracja wewnątrzeuropejska i międzynarodowa oraz globalizacja wpływają również na systemy kształcenia. Oferują także nowe możliwości i oznaczają nowe wyzwania dla instytucji i stowarzyszeń, które pracują z młodzieżą i młodymi dorosłymi. Aby specjaliści i specjalistki mogli stawić czoła takim zmianom społecznym, potrzebują nie tylko transferu specjalistycznej wiedzy, lecz także rozległych umiejętności społecznych w celu promowania różnorodności i jej zrozumienia w ramach całej społeczności.

Dlatego w ramach projektu Erasmus + powołano europejski zespół ekspertów i ekspertek w celu podjęcia dyskusji na temat modułów i propozycji metod promowania krytycznych i zróżnicowanych perspektyw w odniesieniu do tożsamości i różnorodności. Celem projektu jest opracowanie zorientowanego na praktykę pakietu edukacyjnego na temat różnorodności, który obejmuje potrzeby europejskiego krajobrazu edukacyjnego w zakresie materiałów antydyskryminacyjnych dostępnych w trybie online i offline.

Jak możesz przyczynić się do większej różnorodności?

Nie zawsze łatwo jest radzić sobie z różnorodnością społeczeństwa z uznaniem, bez pomijania indywidualnych wymiarów. Różnorodność to szeroki i złożony temat. Różnorodność wpływa na nas wszystkich, a jednocześnie wszyscy dorastaliśmy z uprzedzeniami, stereotypami i dyskryminacją, które kształtują nas i nasze życie.

Bogate w metody i zabawne podejście może „pomóc” nie tylko w przekazywaniu informacji, ale także w uwolnieniu odczuć na temat tego, jak to jest doświadczać dyskryminacji oraz w rozwijaniu autorefleksyjnej postawy wobec różnorodności. Ważne jest ostrożne i otwarte na procesy podejście, uwzględniające dyskurs społeczny.

Świadomie korzystając z dostępnych materiałów i internalizując wnioski z materiałów informacyjnych, możesz samodzielnie planować i przeprowadzać zaawansowane szkolenia dotyczące aspektów różnorodności w różnych formatach. Pomagają w tym szablony i pomysły na agendę. Materiały są dostępne nie tylko w języku niemieckim, ale także bułgarskim, greckim, słoweńskim, polskim, litewskim i rumuńskim. Są one dostępne za darmo na tej stronie divedu.eduskills.plus!

Dlaczego pracujemy metodami?

Oczywiście jest to również rodzaj metody, gdy organizujesz takie wydarzenie jak trening kompetencji bez metod. Jednak jest raczej wątpliwe, czy dzięki temu osiągniesz swój cel. Ponieważ dydaktycznie opracowane i przetestowane metody wyznaczają jasny kierunek i zachęcają do autorefleksji. Określają, jak coś można zrobić i systematycznie prowadzą do wyznaczonego celu. W codziennym życiu intuicyjna decyzja może nam wiele przynieść, ale dzięki przejrzystej strukturze podczas wydarzenia, cele są nie tylko jaśniejsze, ale także bardziej zrozumiałe dla uczestników. Niemniej jednak ważne jest, aby nie traktować metod jako „książki kucharskiej”, ale wziąć pod uwagę odpowiednią grupę i procesy w niej zachodzące oraz w razie potrzeby dokonać zmian w zaplanowanym programie.

Poprzez zastosowanie metod, na przykład, uczestnicy treningu kompetencji będą radzić sobie nie tylko z własnymi uczuciami i myślami, ale także z wypowiedziami innych uczestników. Metody mogą również przyczynić się nie tylko do odtworzenia tego, co zostało usłyszane lub przeczytane, ale raczej do reagowania w bardziej osobisty lub kreatywny sposób dzięki nowym umiejętnościom. Przedstawionych tutaj metod nie należy oczywiście postrzegać jako panaceum, ponieważ nie tworzą one automatycznie wglądu ani tolerancji, ale pomagają bardziej wrażliwie postrzegać społeczeństwo i naszą koegzystencję. Metody mogą raczej stymulować, że wglądy są łatwiej świadome i wyrażane, jeśli stworzona jest dla nich przestrzeń ochrony. Zabawne podejście do metod oferuje inny grunt, gdzie raczej nieśmiałe osoby są zachęcane do mówienia, a być może bardziej bezczelne osoby są zachęcane do intensywnego słuchania.

Cele treningu kompetencji

Cele takiego treningu mogą być różne. Ważne jest skupienie się na różnych wymiarach różnorodności, poznanie metod i zachęcenie do autorefleksji. Dynamika każdej grupy jest inna i każdy trener musi patrzeć na to, na czym może i chce się skupić. Aby wskazać ogólny kierunek, jako przykłady wymieniono tu cztery możliwe cele. W centrum uwagi może być jeden cel, ale oczywiście zwykle powstaje związek, w zależności od fazy szkolenia kompetencji.

Radzenie sobie z różnymi wymiarami różnorodności

Często dyskryminacja wynika z nieznajomości pewnych tematów. W grupie, w której nie ma wcześniejszej wiedzy, należy stworzyć podstawę, aby w pierwszej kolejności skoncentrować się na wszystkim, co może należeć do tematu różnorodności. Internetowy podręcznik dla wykwalifikowanych pracowników oferuje proste i jasne wprowadzenie do tematu różnorodności oraz dogłębną wiedzę w zakresie różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej, seksualnej i płciowej, a także różnorodności społecznej. Zastosowane zostanie europejskie podejście i przedstawione zostaną interesujące dane i fakty, które mogą służyć jako wsparcie w przekazywaniu materiału dydaktycznego. Zdobytą wiedzę można przekazać uczestnikom i wykorzystać jako podstawę do dyskusji. W instrukcji można znaleźć następujące rozdziały:

 • Różnorodność kulturowa, etniczna i religijna
  • Migracja
  • Rasizm
 • Różnorodność seksualna i płciowa
  • Przemoc wobec kobiet
  • Różnorodność seksualna
  • Różnorodność płciowa
 • Różnorodność społeczna
  • Gender Paygap (nierówności płacowe ze względu na płeć)
  • Ubóstwo
  • Bezrobocie
  • Bezdomność

Poznawanie metod pogłębiania świadomości

Metody, które można znaleźć w puli materiałów, odpowiadają tematom poruszanym w podręczniku, a oprócz tego, że są wykorzystywane w treningu kompetencji, mogą być również stosowane indywidualnie podczas szkoleń, warsztatów lub lekcji. Zabawne i aktywne podejście podnosi świadomość różnych poziomów różnorodności, a zabawa jest wstępnie zaprogramowana dla grup w każdym wieku. Nasze doświadczenie pokazało, że niektórzy uczestnicy przenieśli metody nawet do swoich rodzin, ponieważ metody są tak zabawne, albo działają jak multiplikatory i integrują metody we własnym środowisku lub środowisku pracy. Poniższa tabela zawiera przegląd metod, które przygotowaliśmy i rekomendujemy, w tym klasyfikację na poziomie różnorodności. Jednak niektóre z metod mają na celu wskazanie dyskryminacji wielokrotnej, co jest podejściem przekrojowym.

 • Różnorodność kulturowa, etniczna i religijna
  • Na pastwisku
  • Barnga
  • Wyspa Albatros
  • Migracje 1, 2 lub 3
  • Własna historia migracji
  • Chwyć fasolę
  • Kwiat tożsamości
  • The Cookie Thief (Złodziej ciasteczek)
 • Różnorodność seksualna i płciowa
  • Gender-Pay Gap
  • Wyspa i jej mieszkańcy i mieszkanki
  • Genderbread-Person
  • Grand Prix
  • Praca z klipem wideo „Film wyjaśniający różnorodność płciową i seksualną"
 • Różnorodność społeczna
  • Film: Co rozumieją te dzieci, czego twój szef nie rozumie?
  • Jeden krok naprzód
  • Film Ubóstwo i uprzedzenia
  • Przystanek autobusowy
  • Co ja myślę? Kim jesteś?
  • Nowy początek

Autorefleksja o własnej pozycji społecznej

Autorefleksja jest jedną z podstaw pełnej szacunku interakcji międzyludzkich w społeczeństwie. Wyszkolona autorefleksja może pomóc ludziom we wszystkich dziedzinach życia, czy to jako menedżerowi, rodzicowi, nauczycielowi i wielu innym, traktować innych z szacunkiem i równością. W najlepszym przypadku autorefleksja promuje wiedzę o własnych wzorcach, blokadach czy motywacjach. Proces ten należy oczywiście rozumieć jako proces uczenia się i doświadczania. Często ludzie myślą, że nie mają żadnych uprzedzeń. Ale poprzez intensywne badanie tematu i zabawne doświadczenie metodami, proces myślowy jest naturalnie inicjowany i można zakwestionować własne wzorce myślowe. W tym przypadku jest to kwestia zastanowienia się nad sobą, jako przykład można tu rozważyć następujące pytania:

 • Czy mam ogólną przewagę nad sposobem życia innych ludzi?
 • Gdzie spotykam się z brakiem zrozumienia?
 • Jak mogę przezwyciężyć to stereotypowe myślenie?
 • Dlaczego mam te uprzedzenia?
 • Czy kiedykolwiek miałem negatywne doświadczenie i zastosowałem je do całej grupy?

Nie próbuj sztucznie wymuszać tego kroku. W większości przypadków aspekty te pojawią się automatycznie podczas oceny doświadczenia zdobytego dzięki metodzie. Z naszego doświadczenia wynika, że ​​rozwijają się ożywione i pouczające dyskusje, w których są pokazywane i doceniane kompetencje do działania.

Wymiana doświadczeń i punktów styku z dyskryminacją

Może to być również celem dla osób poszkodowanych, aby otworzyć się i porozmawiać o swoich doświadczeniach związanych z dyskryminacją. Ważne jest, aby mieć na uwadze dwie perspektywy:

 1. Gdzie byłem dyskryminowany?
 2. Gdzie mam dyskryminować?

Może to prowadzić do przetwarzania doświadczeń. Nie tylko w bezpośredniej rozmowie z innymi osobami dotkniętymi dyskryminacją, ale także z osobami nie dotkniętymi dyskryminacją. Dla osób, które jeszcze nie doświadczyły dyskryminacji, może to ponownie otworzyć oczy, ponieważ posiadanie sytuacji opowiedzianej przez osobę zainteresowaną jest znacznie bliższe własnej rzeczywistości niż wiedza teoretyczna czy sytuacje z wiadomości. Komponent emocjonalny odgrywa tutaj ważną rolę przy ponownym przemyśleniu własnego zachowania i wzorców myślowych.

Podnoszenie świadomości uczestników

Ostatni rozdział dotyczył celów, które można osiągnąć dzięki takiemu treningowi umiejętności. W drugim kroku pojawia się pytanie, jak te cele można osiągnąć. Jest to wyjaśnione za pomocą pięciu faz, które łączą się ze sobą podczas wydarzenia.

Przybycie

Ta faza służy nie tylko dotarciu do sali eventowej, ale także dotarciu do tematu. 30-minutowy czas realizacji przed rozpoczęciem oficjalnego szkolenia kompetencyjnego rozluźnia nastrój, a uczestnicy mogą na przykład odbyć nieformalną wymianę przy filiżance kawy. Jest to głównie lodołamacz i tworzy luźną atmosferę na początku imprezy. Aby dojść do tematu, na początku szkolenia kompetencyjnego chodzi przede wszystkim o wprowadzenie tematyczne, a także ograniczenie treści. Jest to przede wszystkim wkład teoretyczny i odpowiada celowi radzenia sobie z różnymi wymiarami różnorodności, a także poznania pierwszych metod uczulania. Metody te służą nie tylko jako wprowadzenie tematyczne, ale także przybycie do grupy i rozluźnienie dynamiki grupy. Doświadczenie pokazuje, że gry metodyczne na początku są relaksującym przeżyciem dla każdego, kto ma zmniejszyć lęk przed kontaktem z innymi uczestnikami i tematem.

Spojrzenie

Druga faza szkolenia kompetencji dotyczy konkretnie radzenia sobie z sytuacjami, w których wykorzystywane są stereotypy lub uprzedzenia wobec innych ludzi, kultur, preferencji seksualnych itp. Wspólnie możecie porozmawiać o skutkach, jakie takie stereotypy mogą mieć dla każdej osoby, ale także dla społeczeństwa. Oprócz głębszego zbadania znanych już wymiarów różnorodności, może się zdarzyć, że uczestnicy wejdą w pierwszą autorefleksję i przemyślą stare wzorce działania. Z pewnością jedna lub druga osoba może pomyśleć o sytuacji, w której mogłaby pomyśleć podobnie, ale nie kwestionowała tej myśli dalej.

Pozyskiwanie wiedzy

W tej fazie doświadczenia uczestników są ponownie łączone z dyskursami społecznymi i naukowymi. Ważne jest, aby przyjąć meta-perspektywę. Oznacza to, że codzienne terminy są zastępowane terminami technicznymi, realia życia są poparte statystykami i pokazywane są informacje na temat dogłębnego zdobywania wiedzy.

Pogłębianie i refleksja

W trakcie pogłębienia i refleksji, kwestia, co ma wspólnego kwestia dyskryminacji z każdą osobą uczestniczącą, jest metodycznie powiązana, w jaki sposób zjawiska dyskryminacji i różnorodności są klasyfikowane społecznie i w ich własnym kontekście zawodowym oraz jakie mogą być opcje dla akcji. Aby zapewnić zrównoważony rozwój, ważne jest, aby dać miejsce na zapisanie własnych ustaleń i, na przykład, poproszenie uczestników o napisanie do siebie listu.

Perspektywy i opinie

Pod koniec takiego wydarzenia nie powinno zabraknąć perspektywy i informacji zwrotnej. Ważne jest dostarczenie dalszych materiałów i wskazówek literaturowych, ale także przedyskutowanie możliwości dalszej pracy nad poruszanymi tematami. Informacja zwrotna od uczestników może być bardzo cenna dla Ciebie jako organizatora szkolenia kompetencyjnego. Konstruktywna informacja zwrotna od uczestników może pomóc nabrać jeszcze większej pewności siebie w radzeniu sobie z treningiem kompetencji.

Wykorzystanie szablonów do szkolenia kompetencji

Teraz masz pierwszy wgląd w cele i środki podnoszenia świadomości szkolenia kompetencyjnego. Jak program i inne materiały mogą Cię wesprzeć?

Program

Na platformie znajdziesz możliwy program, który możesz wykorzystać do przeprowadzenia szkolenia kompetencyjnego jako całości. Oczywiście możesz dostosować program do swoich osobistych potrzeb. Program podaje propozycje odpowiednich metod wymiarów różnorodności, o których mowa w podręczniku.

Metody

Opracowane metody są tak różnorodne, jak sama różnorodność. Aby zastosować metodę tak efektywnie i rozsądnie, jak to tylko możliwe, ważne jest, aby zawczasu podać kilka przemyśleń.

 • Co chcę osiągnąć dzięki temu szkoleniu kompetencji?
 • Jakie tematy są istotne dla uczestników?
 • Jaka jest prawdopodobna dynamika grupy? Czy istnieje emocjonalna bliskość, czy wszystkie są nieznane?
 • Jakie pokoje są dla mnie dostępne?
 • Jakie materiały muszę przygotować (flipchart, projektor...)?
 • Jak stabilny jestem? Jakie metody są dla mnie trudne, z jakimi metodami czuję się bezpieczna?
 • Na jakim poziomie komunikacji chcę się zająć? Poziom merytoryczny, poziom relacji czy poziom doświadczenia?

Podręcznik

Internetowy podręcznik dla profesjonalistów stanowi wprowadzenie do tematu różnorodności i dogłębną wiedzę w zakresie różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej, seksualnej i płciowej oraz różnorodności społecznej. Zostanie zastosowane europejskie podejście i poznasz kilka interesujących danych i faktów, które mogą służyć jako wsparcie podczas przekazywania materiału dydaktycznego. Zdobytą wiedzę można przekazać uczestnikom i wykorzystać jako podstawę do dyskusji.

Lista kontrolna

Lista kontrolna może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa w organizacji takiego szkolenia kompetencyjnego, zwłaszcza jeśli robisz to sam po raz pierwszy. Możesz odhaczyć wszystkie etapy przygotowania i sprawy na liście. Bo dobrze zorganizowany warsztat nie tylko przynosi najlepsze efekty, ale także pozwala się zrelaksować i zanurzyć w każdej nowej sytuacji. Jeśli wydarzenie jest dobrze przygotowane, możesz bardziej skoncentrować się na uczestnikach.

Lista uczestników

Oczywiście nie powinno zabraknąć listy uczestników. Nawet jeśli możesz to zrobić sam szybko, chcielibyśmy zaoferować kompletny pakiet, więc takiej listy nie powinno zabraknąć. A czy nie jest przyjemnie móc odhaczyć pozycję na liście kontrolnej?

Kwestionariusz do referencji

Raporty z doświadczeń nie tylko zainteresują Cię jako organizatora, ale mogą również dostarczyć ciekawego wglądu w promocję wydarzenia. Możesz rozdać tę ankietę w ostatniej części szkolenia i poprosić uczestników o jej bezpośrednie wypełnienie. Alternatywnie, możesz dać uczestnikom czas na wypełnienie kwestionariusza później, jeśli mieli możliwość zagłębienia się w szkolenie kompetencyjne.

Arkusze ewaluacyjne do informacji zwrotnej od uczestników szkolenia

Formularze oceny samego szkolenia kompetencyjnego to najlepszy sposób na otrzymanie szczerej informacji zwrotnej. Nawet jeśli uczestnicy mają możliwość wyrażenia opinii podczas szkolenia kompetencyjnego, niektórzy unikają szczerej krytyki, nawet jeśli może to być dla nich bardzo konstruktywne. Dlatego arkusz oceny po wydarzeniu jest idealny, aby uzyskać informacje zwrotne na temat tego, co możesz zrobić lepiej następnym razem. W tym przypadku wskazane jest, aby kwestionariusze zostały wypełnione bezpośrednio, ponieważ odsetek odpowiedzi jest wtedy znacznie wyższy.

A co z wydarzeniami on-line?

Projekt został zaplanowany przed pandemią koronową, dlatego opracowano materiały na spotkanie twarzą w twarz. Nawet po pandemii koncepcja wirtualnego organizowania wydarzeń z pewnością zwycięży, ponieważ ma wiele zalet. Oczywiście nasze materiały również nadają się do takiego formatu.

Należy pamiętać, że wydarzenia online powinny być dostosowane do trzech godzin, aby zapewnić aktywny udział. Są dwa razy 90 minut z przerwą. Liczba uczestników nie powinna przekraczać 30 osób. Przebieg wydarzenia jest podobny do wydarzeń face-to-face, etapy przybycia i patrzenia można podsumować, gdyż przybycie i pierwsza wymiana między uczestnikami zostały skrócone w czasie. Fazy ​​zdobywania wiedzy, pogłębiania i refleksji, a także perspektywy i informacje zwrotne pozostają na swoim miejscu.

Aby przełączyć się z wydarzenia twarzą w twarz na wydarzenie wirtualne, możesz na przykład przekonwertować i użyć następujących metod:

 • Grand Prix: Przenieś pytania z szablonu do prezentacji PowerPoint. W ten sposób pytania mogą być jasno przedstawione podczas wydarzenia online. Dzieląc uczestników na grupy, pytania można omówić wewnętrznie i omówić później na posiedzeniu plenarnym.
 • Jeden krok naprzód: Scrumbl nadaje się do tej metody. Scrumbl to darmowe oprogramowanie, które zapewnia wirtualną tablicę korkową, którą można elastycznie projektować. Każdy, kto ma link, może dodawać, oznaczać i przypisywać tablicę korkową i karty indeksowe. Opisy ról z szablonu możesz wysłać prywatnie do wszystkich uczestników.
 • Nowy początek: Bezpłatny, współpracujący edytor online „Etherpad” można znaleźć pod adresem internetowym yopad.eu. Każdy, dla kogo dostępny jest link, może współpracować na tej stronie. Zadanie można przenieść na podkładkę, a metodę można również przeprowadzić online. Pokoje typu breakout muszą być również przygotowane tak, aby uczestnicy mogli pracować w małych grupach.

Ewaluację szkoleń można również przeprowadzić online za pomocą (bezpłatnych) narzędzi. Konsorcjum ma dobre doświadczenia z następującymi narzędziami:

 • Oncoo to bezpłatna strona internetowa, która oferuje różne narzędzia do tworzenia różnych metod online i interaktywnie. Każde medium z dostępem do Internetu może być używane do łączenia się w sieć i do wspólnej pracy.
 • Mentimeter to także darmowe narzędzie, które można wykorzystać do tworzenia ankiet online. Za pomocą kodu można uzyskać dostęp do ankiety i anonimowo na nią odpowiedzieć.

Porady i wskazówki

Nie martw się, jeśli nie masz żadnego doświadczenia w treningu umiejętności. Eksperci projektu przygotowali dla Ciebie kilka wskazówek i trików, które powinny Cię wesprzeć.

 • Osobiste powitanie uczestników, które można łatwo przeprowadzić w małych grupach, tworzy bliskość i pozwala uczestnikom na łatwiejszą aklimatyzację.
 • Przedstawiając harmonogram, określ cele, które chcesz osiągnąć dzięki temu wydarzeniu, a jednocześnie daj jasno do zrozumienia, że ​​każdy wkład jest mile widziany.
 • Planując szkolenie umiejętności, upewnij się, że oprócz wieku, płci, pochodzenia i poziomu wykształcenia, rolę mogą odgrywać wcześniejsze doświadczenia i ewentualne obawy w grupie, a także motywacja do uczestnictwa.
 • Należy pamiętać o zasadzie, że „awarie mają pierwszeństwo”.
 • Nie zniechęcaj się, jeśli w pierwszych kilku próbach odkryłeś kilka przeszkód. Jest to proces rozwojowy i przekonasz się, że z czasem łatwiej będzie reagować na takie przeszkody.
 • W początkowej fazie wydarzenia poszczególni uczestnicy mogą być niepewni lub obawiać się powiedzenia niewłaściwej rzeczy. Odsuń od siebie strach, podkreślając, że jest to bezpieczna przestrzeń, w której nie będziesz osądzany.
 • Skorzystaj z dostarczonej listy kontrolnej. Dokładna kontrola z wyprzedzeniem zwiększa Twoje bezpieczeństwo podczas imprezy.

Materiały i szablony do treningu umiejętności