Културно, етническо и религиозно многообразие

 • Бъркотия от езици

  Това симулационно упражнение може да служи за въвеждане в много теми, свързани както с изолацията и дискриминацията, така и с тази за миграцията. То между другото представя и чувството на принадлежност и на непринадлежност.

  Големина на групата от 12 години (от 15 човека)
  Продължителност 20 минути
  Съдържание Миграция

 • Барнга

  Барнга симулира ефекта от културните разлики в човешкото поведение. Участниците играят проста игра на карти в малки групи, в които възникват конфликти, когато те започнат да се движат от група в група. Тази ситуация симулира междукултурните срещи, при които хората смятат, че си поделят разбирането на основните правила. При забелязване на разликите играчите изживяват "мини културен шок", подобен на опита, придобиван при "влизане" в друга култура.

  Големина на групата от 14 години (12-30 човека)
  Продължителност 60 минути
  Съдържание Миграция

 • Остров Албатрос

  При това симулационно упражнение участниците наблюдават и оценяват поведението на жената и мъжа от една фиктивна култура.

  Големина на групата от 14 години (12-25 човека)
  Продължителност 60 минути
  Съдържание Миграция

 • Миграция 1, 2 или 3

  По повод темата за миграцията в главите ни се въртят многобройни полуистини. Отчасти поради несериозни съобщение в медиите. В настоящата игра се "откриват" факти по темата.

  Големина на групата от 14 години (без значение)
  Продължителност 30-50 минути
  Съдържание Миграция

 • Собствената история на миграцията

  В цел въвеждане в тема "Миграция" ви предлагаме интервюта с членове на семейства, като искаме да предизвикаме рефлексията, че миграцията не е нещо, което се случва на "другите", а може да бъде част от историята на собствения ни живот.

  Големина на групата от 16 години (4-25 човека)
  Продължителност 30 минути
  Съдържание Миграция

 • Намери бобчето

  Предизвикателство е да изживееш многообразието в контекста на групата. Също толкова голямо предизвикателство е и упражнението сред стотици еднакво изглеждащи бобчета да откриеш ЕДНОТО. Безобидно упражнение за внимание в контекста на многообразието.

  Големина на групата от 12 години (от 10 човека)
  Продължителност 10 минути
  Съдържание Расизъм

 • Цветето на идентичността

  Това упражнение е изключително подходящо за въвеждане на темата "Собствена идентичност", както и последващата тема "Миграция". Участниците разглеждат собствената си принадлежност към дадена група и по този начин осъзнават своята идентичност.

  Големина на групата от 14 години (от 6 човека)
  Продължителност 30 минути
  Съдържание Расизъм

 • The Cookie Thief

  С помощта на два кратки филма се онагледяват и обсъждат стереотипи, предразсъдъци и последиците от тях.

  Големина на групата от 14 години (без значение)
  Продължителност 30 минути
  Съдържание Расизъм

Сексуално и полово многообразие

 • Джендър Pay Gap

  Мъжете в Европейския съюз получават средно 16,2% по- високо почасово заплащате от жените (Европейски съюз, 2018), в света този процент стига до около 23%. Въпреки многобройните усилия за изравняване на заплатите тази разлика продължава да се увеличава. Обществените ценности и норми оценяват по-ниско доминираните от жени професии.

  Големина на групата от 12 години (10-25 човека)
  Продължителност 40 минути
  Съдържание Жени Онеправдаване

 • Островът и неговите обитатели

  Обществото определя различни роли на жените и мъжете. Тези роли могат да упражнят натиск и да ограничат собствения им живот. Целта на настоящия метод е да се разгледат, дискутират и обмислят тези роли както и действията, които им се приписват.

  Големина на групата от 8 години (10-25 човека)
  Продължителност 60-90 минути
  Съдържание Жени Онеправдаване

 • Genderbread-Person/Човекът "джендърбрет"

  Полът е комплексен сбор от различни аспекти и измерения. Човекът "джендърбрет" илюстрира три основни измерения: физически пол, полова идентичност и полов израз. Освен това чрез човека "джендърбрет" могат да се тематизират както преплитането на половата идентичност със сексуалната ориентация, така и различните комбинации.

  Големина на групата от 10 години (1-40 човека)
  Продължителност 20 минути
  Съдържание Разлика в заплащането на мъжете и жените

 • Голямата награда

  "Голямата награда" представлява състезание с въпроси. По игрови начин участниците обсъждат въпроси като пол, любов, приятелство, семейство и дискриминация.С този свеж метод се тематизира плуралитета от идентичности и концепции за живота, както и рефлексиите и въпросите за многообразието.

  Големина на групата от 14 години (6-35 човека)
  Продължителност 60-90 минути
  Съдържание Разлика в заплащането на мъжете и жените

 • Работа с видеоклипа "Разяснителен филм за половото и сексуално многообразие"

  При този метод се работи с "Разяснителнителен филм за половото и сексуално многообразие" на фирма "Dissens" е.V. Кои са различните нива на половете? Какви полове съществуват? В какво се състои разликата между полова идентичност и сексуална ориентация?

  Големина на групата от 12 години (1-40 човека)
  Продължителност 30-60 минути
  Съдържание Разлика в заплащането на мъжете и жените

Социално многообразие

 • Филм: Какво разбират тези деца, което твоят шеф не разбира?

  Мъжете в Европейския съюз получават средно 16,2% по-високо почасово заплащане от жените (Европейски съюз, 2018). Въпреки големите усилия за изравняване на възнагражденията пропастта продължава да се увеличава. Обществени ценности и норми подценяват доминираните от жени професии. Поради стереотипите и представите обаче жените избират професиите си по-диференцирано от мъжете - точно тогава, когато при определени професии съчетаването на семейство с професия се цени по-високо (Zinke, 2014).

  Големина на групата от 10 години (10-25 човека)
  Продължителност 45 минути
  Съдържание Работа

 • Една стъпка напред

  В рамките на обществото хората се намират в различни позиции по отношение на пола, възрастта, образователното ниво, доходите или цвета на кожата. Тези позиции определят възможности за поведение, което може или да затрудни, или да улесни живота.

  Големина на групата от 14 години (10-30 човека)
  Продължителност 45 минути
  Съдържание Работа

 • Филм за бедността и предразсъдъците

  Предразсъдъците и стереотипите влияят върху поведението на хората. В зависимост от това, как бива преценяван даден човек, се променя настройката и поведението спрямо него. Оценката обаче единствено на основата на външния вид на човека не е достатъчна, за да го опознаем.

  Големина на групата от 12 години (10-25 човека)
  Продължителност 45 минути
  Съдържание Бедност

 • Автобусна спирка

  Поведението ни спрямо други хора се оформя от това, какви качества приемаме, че има лицето. Участниците получават знание и се въвеждат в дискусия относно функцията и действието на приписванията.

  Големина на групата от 14 години (10-15 човека)
  Продължителност 45 минути
  Съдържание Бедност

 • Какво си мисля - кой си ти?

  Приписването на качества води до определена представа и идея за хората. Оставяме се да ни ръководят външни фактори и рядко отваряме вратата на шкафа. При това хората не могат да бъдат изцяло разбрани от пръв поглед и често нещата не стоят така, както изглеждат.

  Големина на групата от 12 години (8 човека)
  Продължителност 30 минути
  Съдържание Бедност

 • Ново начало

  Група хора има шанса да изпробва на самотен остров нова форма на съвместен обществен живот. Кого бихте взели със себе си? Това упражнение показва какви стереотипи е възможно да се припишат на даден човек единствено на базата на кратко описание.

  Големина на групата от 14 години (10-20 човека)
  Продължителност 60 минути
  Съдържание Многократна дискриминация