Kultūrinė, etninė ir religinė įvairovė

 • Kalbų asorti

  Šis simuliacinis žaidimas tinka kaip įžanga daugeliui temų, kurios susijusios su atskirtimi ir diskriminacija, taip pat migracijos temai. Čia kalbama apie bendrystę ir atskirtį.

  Grupės dydis Nuo 12 metų (nuo15 žmonių)
  Trukmė 20 minučių
  Turinys Migracija

 • Barnga

  Barnga žaidimas parodo žmonių elgesio kultūrinius skirtumus. Dalyviai(-ės) žaidžia paprastą kortų žaidimą mažose grupėse, kur kyla konfliktai, kai dalyviai(-ės) eina nuo grupės prie grupės. Ši situacija imituoja tarpkultūrinį susitikimą, kai žmonės galvoja, kad žino pagrindines taisykles. Supratus, kad taisyklės skiriasi, juos ištinka mini kultūrinis šokas, taip pat, kaip ir susidūrus su kitos šalies kultūra.

  Grupės dydis Nuo 14 metų (12-30 asmenys)
  Trukmė 60 minučių
  Turinys Migracija

 • Albatroso sala

  Šio imitacinio žaidimo metu dalyviai (-ės) stebi ir ir vertina moters ir vyro elgesį išgalvotoje kultūroje.

  Grupės dydis Nuo 14 metų (12-25 asmenys)
  Trukmė 60 minučių
  Turinys Migracija

 • Migracijos 1, 2 arba 3

  Apie migraciją mūsų galvose yra susidariusių įvairių nuomonių, kas dažniausiai atitinka tik pusę teisybės. Iš dalies dėl masinės informacijos priemonių pranešimų. Šioje viktorinoje faktai šia tema pateikiami žaidybine forma.

  Grupės dydis Nuo 14 metų (nesvarbu)
  Trukmė 30-50 minučių
  Turinys Migracija

 • Mano migracijos istorija

  Tinka įvadui į temą "Migracija", imamas interviu iš šeimos narių, aptariama, kad migracija ne tai kas atsitinka "kitiems", bet nuosavo gyvenimo istorija.

  Grupės dydis Nuo 16 metų (4-25 asmenys)
  Trukmė 30 minučių
  Turinys Migracija

 • Pupelė

  Sudėtinga užduotis yra suprasti įvairovę grupės kontekste. Taip pat sudėtingai atrodo užduotis tarp beveik vienodai atrodančių pupelių atrasti VIENĄ . Tai yra dėmesingumo pratimas įvairovės kontekste.

  Grupės dydis Nuo 12 metų (nuo10 žmonių)
  Trukmė 10 minučių
  Turinys Rasizmas

 • Tapatybės gėlė

  Šis pratimas puikiai tinka įžangai į temą " Individo tapatybė" ir vėliau temai "Migracija". Dalyviai (-ės) apmąsto, kokiai grupei jie priklauso ir labiau suvokia savo tapatybę.

  Grupės dydis Nuo 14 metų (nuo6 žmonių)
  Trukmė 30 minučių
  Turinys Rasizmas

 • Sausainių vagis

  Du trumpametražiniai filmai privers pagalvoti apie išankstines nuomones ir jų pasekmes.

  Grupės dydis Nuo 14 metų (nesvarbu)
  Trukmė 30 minučių
  Turinys Rasizmas

"Seksualinė ir lytinė įvairovė"

 • Atlyginimas pagal lytį

  ES vyrų valandinis atlyginimas vidutiniškai 16,2 % didesnis nei moterų (ES, 2018 m.), pasaulyje apie 23%. Nepaisant pastangų suvienodinti atlyginimą atskirtis didėja. Dėl visuomenėje nusistovėjusių normų ir vertybių moteriškos profesijos yra dažnai nuvertinamos.

  Grupės dydis Nuo 12 metų (10-25 asmenys)
  Trukmė 40 minučių
  Turinys Moterys Diskrimininacija

 • Sala ir jos gyventojai (-os)

  Moterims ir vyrams keliami socialiai skirtingi vaidmenų reikalavimai. Todėl yra žmonės patiria spaudimą ir apribojamas jų pačių gyvenimas. Metodo tikslas - tematizuoti, aptarti ir apmąstyti šiuos lyčių vaidmenis ir lyčių priskyrimus.

  Grupės dydis Nuo 8 metų (10-25 asmenys)
  Trukmė 60-90 minučių
  Turinys Moterys Diskrimininacija

 • Lyties meduolis

  Lytis yra sudėtinga skirtingų aspektų ir matmenų sąveika. Lyties meduolis iliustruoja tris pagrindines dimensijas: kūno lytį, lytinę tapatybę ir lyties išraišką. Lyties tapatumas ir seksualinė orientacija, taip pat įvairūs jų deriniai gali būti aptarti per lyties meduolį.

  Grupės dydis Nuo 10 metų (1-40 asmenys)
  Trukmė 20 minučių
  Turinys Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas

 • Didysis prizas

  Pagrindinis prizas - taip vadinasi viktorina. Dalyviai žaidimo pagalba gali kalbėtis apie lytį, meilę, draugystę, šeimą ir diskriminaciją. Tapatybių ir gyvenimo koncepcijų gausa, apmąstymai, įvairovės klausimai tematizuojami žaidybinio metodo pagalba.

  Grupės dydis Nuo 14 metų (6-35 asmenys)
  Trukmė 60-90 minučių
  Turinys Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas

 • Darbas su vaizdo klipu „Aiškinamasis filmas apie lytiškumą ir seksualinę įvairovę“

  Šis metodas susijęs su aiškinamuoju Dissens e.V filmu „Lytiškumas ir seksualinė įvairovė“. Kokie yra skirtingi lyčių lygiai? Kokios būna lytys? Kur yra lyčių tapatybės ir seksualinės orientacijos skirtumai?

  Grupės dydis Nuo 12 metų (1-40 asmenys)
  Trukmė 30-60 minučių
  Turinys Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas

Socialinė įvairovė

 • filmas: "Ką supranta šie vaikai, ko nesupranta jūsų viršininkas?"

  Europos Sąjungoje vyrų vidutinis valandinis atlyginimas yra 16,2% didesnis nei moterų (Europos Sąjunga, 2018). Nepaisant didelių pastangų suderinti pajamas, atotrūkis ir toliau didėja. Profesijos, kuriose dominuoja moterys, yra nepakankamai vertinamos dėl socialinių vertybių ir normų. Tačiau moterys profesijas renkasi atsižvelgdamos į išankstines nuostatas ir priskirtus vaidmenis ir dažniausiai tas, kur lengviausia suderinti šeimą ir darbą (Zinke, 2014).

  Grupės dydis Nuo 10 metų (10-25 asmenys)
  Trukmė 45 minučių
  Turinys Darbas

 • Vienas žingsnis į priekį

  Žmonės turi skirtingas visuomenės pozicijas, susijusias su lytimi, amžiumi, išsilavinimo lygiu, pajamomis ar odos spalva. Šios pozicijos lemia veiksmus, kurie gali pakenkti arba palengvinti gyvenimą.

  Grupės dydis Nuo 14 metų (10-30 asmenys)
  Trukmė 45 minučių
  Turinys Darbas

 • Filmas „Skurdas ir išankstinės nuostatos“

  Išankstinės nuostatos ir stereotipai daro įtaką elgesiui su žmonėmis. Priklausomai nuo to, kaip žmogus vertinamas, keičiasi jo požiūris ir elgesys. Tačiau vien žmogaus išvaizdos nepakanka, kad jį pažintume.

  Grupės dydis Nuo 12 metų (10-25 asmenys)
  Trukmė 45 minučių
  Turinys Skurdas

 • Autobusų stotelė

  Mūsų elgesį su kitais žmonėmis formuoja savybės, kurias žmogus prisiima. Dalyviai (-ės) gauna supratimą ir įvadą į diskusiją apie priskyrimų funkciją ir poveikį.

  Grupės dydis Nuo 14 metų (10-15 asmenys)
  Trukmė 45 minučių
  Turinys Skurdas

 • Ką aš manau - kas tu?

  Apibūdinimai veda prie tam tikro įsivaizdavimo, žmonių idėjos. Leidžiame sau vadovautis išoriniais dalykais. Žmonės negali būti visiškai suprantami iš pirmo žvilgsnio, ir dažnai viskas nėra taip, kaip atrodo.

  Grupės dydis Nuo 12 metų (8 asmenys)
  Trukmė 30 minučių
  Turinys Skurdas

 • Nauja pradžia

  Grupė žmonių turi galimybę išbandyti naują socialinio sugyvenimo formą vienišoje saloje. Ką pasiimate su savimi? Šis pratimas trumpame aprašyme parodo, kokie priskyrimai ir stereotipai žmonėms yra galimi.

  Grupės dydis Nuo 14 metų (10-20 asmenys)
  Trukmė 60 minučių
  Turinys Įvairialypė diskriminacija