Kulturna, etnična in verska raznolikost

 • Jezikovna zmešnjava

  Ta simulacijska vaja lahko služi kot uvod v številne teme, ki se ukvarjajo z izločevanjem in diskriminacijo, med njimi tudi tematiko migracije. Prikaže med drugim občutek pripadnosti in tudi občutek nepripadnosti.

  Velikost skupine od 12 let (od 15 oseb)
  Trajanje: 20 minut
  Vsebina Migracija

 • Barnga

  Barnga simulira učinek kulturnih razlik na človeško vedenje. Udeleženci_ke igrajo preprosto igro kart v majhnih skupinah, kjer se pojavijo konflikti, takoj ko se udeleženci_ke premaknejo od ene skupine k drugi. Situacija simulira medkulturna srečanja, v katerih imajo ljudje občutek, da enako razumejo osnovna pravila. Ko udeleženci_ke opazijo spremembe, doživijo majhen "kulturni šok", podobno kot ob vstopu v novo kulturo.

  Velikost skupine od 14 let (12-30 oseb)
  Trajanje: 60 minut
  Vsebina Migracija

 • Otok Albatros

  V tej simulacijski igri udeleženci_ke opazujejo vedenje žensk in moških v fiktivni kulturi.

  Velikost skupine od 14 let (12-25 oseb)
  Trajanje: 60 minut
  Vsebina Migracija

 • Migracije 1, 2 ali 3

  O temi migracije v naši glavi tavajo številne polresnice. Delno so pogojene z neserioznimi medijskimi poročili. V tem kvizu bomo igrivo "spoznavali" fakte o tej temi.

  Velikost skupine od 14 let (vseeno)
  Trajanje: 30-50 minut
  Vsebina Migracija

 • Osebna migracijska zgodovina

  Ta aktivnost je mišljena kot uvod v tematiko "migracij" in skozi intervjuje z družinskimi člani nudi priložnost za razmislek o tem, da migracija ni le nekaj, kar se dogaja "drugim", temveč da je prisotna tudi v lastni življenski zgodbi.

  Velikost skupine od 16 let (4-25 oseb)
  Trajanje: 30 minut
  Vsebina Migracija

 • Zgodba o fižolčkih

  Doživeti raznolikost v kontekstu skupine je izziv. Prav tako je izziv najti EN določen fižol med stotinami, ki izgledajo enako. Vaja pozornosti v kontekstu raznolikosti.

  Velikost skupine od 12 let (od 10 oseb)
  Trajanje: 10 minut
  Vsebina Rasizem

 • Cvet identitete

  Ta vaja je odličen uvod v temo "lastna identiteta" in v nadaljevanju "migracija". Udeleženci_ke razmišljajo o lastni pripadnosti določenim skupinam in se skozi razmislek bolje zavejo svoje identitete.

  Velikost skupine od 14 let (od 6 oseb)
  Trajanje: 30 minut
  Vsebina Rasizem

 • Tat piškotov

  Na podlagi dveh kratkih filmov udeleženci_ke reflektirajo stereotipe, predsodke in njihove posledice.

  Velikost skupine od 14 let (vseeno)
  Trajanje: 30 minut
  Vsebina Rasizem

Seksualna in spolna raznolikost

 • Razlike v plačah med spoloma

  Urna postavka moških v Evropski uniji je povprečju za 16,2 % višja od urne postavke žensk (Evropska unija, 2018), gledano globalno pa je ta razlika celo 23 %. Kljub številnim prizadevanjem, da bi se razlika zmanjšala, se še naprej veča. Zaradi družbenih norm so poklici v katerih prevladujejo ženske še naprej podcenjeni.

  Velikost skupine od 12 let (10-25 oseb)
  Trajanje: 40 minut
  Vsebina Ženske Diskriminacija

 • Otok in njeni_e prebivalci_ke

  Ženskam in moškim družba nalaga različne vloge. Te vloge so lahko tudi omejujoče. Cilj te metode je tematizacija spolnih vlog ter pogovor in razmislek o njih.

  Velikost skupine od 8 let (10-25 oseb)
  Trajanje: 60-90 minut
  Vsebina Ženske Diskriminacija

 • "Genderbread" oseba

  Spol predstavlja kompleksno součinkovanje različnih aspektov in dimenzij. "Genderbread" oseba ponazarja tri ključne dimenzije: telesni spol, spolno identiteto in spolni izraz. Poleg tega lahko s pomočjo "genderbread" osebe tematiziramo prepletenost spolne identitete in spolne usmerjenosti ter različnih kombinacij.

  Velikost skupine od 10 let (1-40 oseb)
  Trajanje: 20 minut
  Vsebina Plačna neenakost med spoloma

 • Velika nagrada

  Velika nagrada je kviz. Udeleženci na igriv način načnejo pogovor o spolu, ljubezni, prijateljstvu, družini in diskriminaciji. V tej metodi tematiziramo pluralnost identitet in življenjskih konceptov ter spodbudimo razmislek in vprašanja o raznolikosti.

  Velikost skupine od 14 let (6-35 oseb)
  Trajanje: 60-90 minut
  Vsebina Plačna neenakost med spoloma

 • Delo z video posnetkom "Razlagalni film o spolni in seksualni raznolikosti"

  Ta metoda se ukvarja z "razlagalnim filmom o spolni in seksualni raznolikosti", ki ga je pripravil inštitut za izobraževanje Dissens e.V. Kaj so različne ravni spola? Kateri spoli obstajajo? Kakšne so razlike med spolno identiteto in spolno usmerjenostjo?

  Velikost skupine od 12 let (1-40 oseb)
  Trajanje: 30-60 minut
  Vsebina Plačna neenakost med spoloma

Socialna ranolikost

 • Film: Kaj razumejo ti otroci, kar tvoj šef ne razume?

  Moški imajo v EU povprečno 16,2 % višjo urno postavko kot ženske (Evropska unija, 2018). Kljub številnim prizadevanjem se ta razkol še naprej povečuje. Zaradi družbenih vrednot in norm so številni poklici, v katerih prevladujejo ženske, podcenjeni. Ampak zaradi stereotipov in predstav, ki obstajajo glede spolnih vlog, se ženske odločajo za poklice bolj diferencirano kot moški - predvsem če jim je pomembna združljivost poklica in družine (Zinke, 2014).

  Velikost skupine od 10 let (10-25 oseb)
  Trajanje: 45 minut
  Vsebina Delo

 • Korak naprej

  Ljudje imajo v okviru družbe različne položaje, ki so povezani s spolom, starostjo, izobrazbo, dohodki ali barvo kože. Ti položaji odločajo o možnih ravnanjih, kar življenje bodisi olajša bodisi oteži.

  Velikost skupine od 14 let (10-30 oseb)
  Trajanje: 45 minut
  Vsebina Delo

 • Film Revščina in predsodki

  Predsodki in stereotipi vplivajo na vedenje do ljudi. Glede na našo oceno človeka spremenimo odnos in vedenje. Vendar zgolj ocena zunanjosti ne zadostuje za to, da človeka spoznamo.

  Velikost skupine od 12 let (10-25 oseb)
  Trajanje: 45 minut
  Vsebina Revščina

 • Avtobusna postaja

  Naše vedenje napram drugim osebam je pogojeno z našimi predvidevanji o njih. Udeleženci_ke dobijo vpogled in uvod v debato o funkciji in učinku pripisovanja lastnosti.

  Velikost skupine od 14 let (10-15 oseb)
  Trajanje: 45 minut
  Vsebina Revščina

 • Kaj mislim - kdo si ti?

  Pripisovanja dostikrat vodijo do določenih predstav, idej o nekem človeku. Pri tem se pustimo voditi zunanjostim in neredko predalčkamo. Vendar ne smemo pozabiti, da ljudi dostikrat ne moremo razumeti na prvi pogled in stvari dostikrat niso takšne, kot se zdijo.

  Velikost skupine od 12 let (8 oseb)
  Trajanje: 30 minut
  Vsebina Revščina

 • Nov začetek

  Skupina ljudi dobi priložnost, da na samotnem otoku preizkusi novo obliko družbenega sobivanja. Koga vzamete seboj? Ta vaja ponazarja, kakšni stereotipi in pripisovanja lastnosti oseb so možni zgolj na podlagi kratkih opisov.

  Velikost skupine od 14 let (10-20 oseb)
  Trajanje: 60 minut
  Vsebina Večplastna diskriminacija