Różnorodność kulturowa, etniczna i religijna

 • Na pastwisku

  To ćwiczenie symulacyjne może służyć jako wprowadzenie do wielu zagadnień związanych z wykluczeniem lub dyskryminacją, w tym migracją. Przedstawione zostanie m.in. uczucie przynależności, a także poczucie braku przynależności.

  Wielkość grupy od 12 roku (od 15 osób)
  Czas trwania 20 minuty
  Treść Migracja

 • Barnga

  Barnga symuluje efekt różnic kulturowych w ludzkich działaniach. Uczestnicy i uczestniczki grają w małych grupach w prostą grę karcianą, w której konflikty pojawiają się, gdy tylko uczestnicy i uczestniczki przechodzą z grupy do grupy. Sytuacja ta symuluje spotkania międzykulturowe, podczas których ludzie wierzą, że podzielają zrozumienie dla podstawowych zasad. Kiedy zauważą różnice, osoby grające przechodzą przez „mini szok kulturowy”, podobny do doświadczenia „wejścia” do innej kultury.

  Wielkość grupy od 14 roku (12-30 osoby)
  Czas trwania 60 minuty
  Treść Migracja

 • Wyspa Albatros

  W tym ćwiczeniu symulacyjnym uczestnicy i uczestniczki obserwują i oceniają zachowanie kobiet i mężczyzn w fikcyjnej kulturze.

  Wielkość grupy od 14 roku (12-25 osoby)
  Czas trwania 60 minuty
  Treść Migracja

 • Migracje 1, 2 lub 3

  W kontekście migracji nasze głowy zaprząta wiele półprawd. Częściowo z powodu niepoważnych doniesień medialnych. W tym quizie fakty na ten temat są „odkrywane” w formie zabawy.

  Wielkość grupy od 14 roku (obojętnie)
  Czas trwania 30-50 minuty
  Treść Migracja

 • Własna historia migracji

  Wywiady z członkami rodziny, pomyślane jako wprowadzenie do tematu „migracja”, dają refleksyjne spojrzenie na fakt, że wędrowanie nie jest czymś, co zdarza się „innym”, ale jest częścią własnej historii życia.

  Wielkość grupy od 16 roku (4-25 osoby)
  Czas trwania 30 minuty
  Treść Migracja

 • Chwyć fasolę

  Doświadczenie różnorodności w kontekście grupowym jest wyzwaniem. Równie trudnym wyzwaniem jest znalezienie JEDNEJ z setek fasoli, które wyglądają prawie tak samo. Niewinne ćwiczenie uważności w kontekście różnorodności.

  Wielkość grupy od 12 roku (od 10 osób)
  Czas trwania 10 minuty
  Treść Rasizm

 • Kwiat tożsamości

  Ćwiczenie to jest doskonałym wprowadzeniem do tematu „własna tożsamość”, a także do tematu „migracja”. Uczestnicy i uczestniczki zastanawiają się nad własną przynależnością do określonych grup i stają się bardziej świadomi swojej tożsamości.

  Wielkość grupy od 14 roku (od 6 osób)
  Czas trwania 30 minuty
  Treść Rasizm

 • The Cookie Thief (Złodziej ciasteczek)

  Za pomocą dwóch krótkich filmów wyjaśnia się stereotypy, uprzedzenia i ich konsekwencje oraz podejmuje się refleksję nad nimi.

  Wielkość grupy od 14 roku (obojętnie)
  Czas trwania 30 minuty
  Treść Rasizm

Różnorodność seksualna i płciowa

 • Gender-Pay Gap

  W Unii Europejskiej stawka godzinowa mężczyzn jest średnio o 16,2% wyższa niż kobiet (Unia Europejska, 2018), a na całym świecie różnica ta sięga do około 23%. Pomimo wielu wysiłków zmierzających do wyrównania zarobków, luka ta wciąż się powiększa. Wartości i normy społeczne nie doceniają zawodów zdominowanych przez kobiety.

  Wielkość grupy od 12 roku (10-25 osoby)
  Czas trwania 40 minuty
  Treść kobiety krzywda

 • Wyspa i jej mieszkańcy i mieszkanki

  Oczekuje się, że kobiety i mężczyźni będą odgrywać różne role w społeczeństwie. Może to również wywierać pewną presję i ograniczać własne życie. Celem metody jest podjęcie tematu tych ról płciowych i atrybutów płci, ich omówienie i refleksja nad nimi.

  Wielkość grupy od 8 roku (10-25 osoby)
  Czas trwania 60-90 minuty
  Treść kobiety krzywda

 • Genderbread-Person

  Płeć jest złożoną interakcją różnych aspektów i wymiarów. Genderbread-Person podkreśla trzy centralne wymiary: płeć ciała, tożsamość płciową i ekspresję płciową. Poza tym korzystając z postaci Genderbread można również zająć się problemem przeplatania się tożsamości płciowej z orientacją seksualną i różnymi kombinacjami.

  Wielkość grupy od 10 roku (1-40 osoby)
  Czas trwania 20 minuty
  Treść Gender Paygap (nierówności płacowe ze względu na płeć)

 • Grand Prix

  Grand Prix to quiz. Uczestnicy i uczestniczki są zachęcani do dyskusji na temat płci, miłości, przyjaźni, rodziny i dyskryminacji poprzez zabawę. Kwestie takie jak mnogość tożsamości i koncepcji życiowych, jak również przemyślenia i pytania związane z różnorodnością są podejmowane w żywy sposób.

  Wielkość grupy od 14 roku (6-35 osoby)
  Czas trwania 60-90 minuty
  Treść Gender Paygap (nierówności płacowe ze względu na płeć)

 • Praca z klipem wideo „Film wyjaśniający różnorodność płciową i seksualną"

  Metoda ta współpracuje z filmem wyjaśniającym „różnorodność płciową i seksualną” autorstwa Dissens e.V.. Czym są różne płaszczyzny płci? Jakie płcie istnieją? Na czym polegają różnice między tożsamością płciową a orientacją seksualną?

  Wielkość grupy od 12 roku (1-40 osoby)
  Czas trwania 30-60 minuty
  Treść Gender Paygap (nierówności płacowe ze względu na płeć)

Różnorodność społeczna

 • Film: Co rozumieją te dzieci, czego twój szef nie rozumie?

  W Unii Europejskiej mężczyźni otrzymują średnie wynagrodzenie godzinowe, które jest wyższe o 16,2% niż takie samo wynagrodzenie kobiet (Unia Europejska, 2018). Pomimo wielu wysiłków zmierzających do wyrównania zarobków luka ta wciąż się powiększa. Zawody zdominowane przez kobiety nie są doceniane przez wartości i normy społeczne. Jednak ze względu na stereotypy i postrzeganie ról - zwłaszcza gdy pogodzenie życia rodzinnego i kariery zawodowej jest wyżej oceniane w przypadku niektórych zawodów - kobiety wybierają zawody w sposób bardziej zróżnicowany niż mężczyźni (Zinke, 2014).

  Wielkość grupy od 10 roku (10-25 osoby)
  Czas trwania 45 minuty
  Treść praca

 • Jeden krok naprzód

  Ludzie mają w społeczeństwie różne pozycje, które są związane z płcią, wiekiem, wykształceniem, dochodami lub kolorem skóry. Pozycje te determinują możliwości działania, które z kolei mogą negatywnie oddziaływać na życie lub je ułatwiać.

  Wielkość grupy od 14 roku (10-30 osoby)
  Czas trwania 45 minuty
  Treść praca

 • Film Ubóstwo i uprzedzenia

  Uprzedzenia i stereotypy wpływają na zachowanie wobec ludzi. W zależności od tego, jak dany człowiek jest oceniany, zmianie ulegają postawy i zachowania. Jednak ocena oparta wyłącznie na wyglądzie danej osoby nie jest wystarczająca, aby ją poznać.

  Wielkość grupy od 12 roku (10-25 osoby)
  Czas trwania 45 minuty
  Treść Ubóstwo

 • Przystanek autobusowy

  Nasze zachowanie wobec innych ludzi jest kształtowane przez cechy, których występowanie zakładamy u danej osoby. Uczestnicy i uczestniczki uzyskają wgląd i wstęp do dyskusji na temat funkcji i skutków atrybucji.

  Wielkość grupy od 14 roku (10-15 osoby)
  Czas trwania 45 minuty
  Treść Ubóstwo

 • Co ja myślę? Kim jesteś?

  Atrybuty prowadzą do pewnego określonego wyobrażenia, jakieś idei ludzi. Dajemy się prowadzić rzeczom zewnętrznym i często otwieramy szuflady. Jednocześnie ludzie na pierwszy rzut oka nie są w pełni zrozumiali i często rzeczy nie są tym, czym się wydają.

  Wielkość grupy od 12 roku (8 osoby)
  Czas trwania 30 minuty
  Treść Ubóstwo

 • Nowy początek

  Grupa ludzi ma szansę wypróbować nową formę współżycia społecznego na bezludnej wyspie. Kogo zabierzecie ze sobą? Ćwiczenie to pokazuje, jakie atrybuty i stereotypy wobec ludzi są możliwe jedynie na podstawie krótkiego opisu.

  Wielkość grupy od 14 roku (10-20 osoby)
  Czas trwania 60 minuty
  Treść dyskryminacja wielokrotna